Uppdrag

Vinge har företrätt Oncopeptides i samband med ingående av förnyat avtal om lånefacilitet om upp till 30 miljoner euro från den Europeiska investeringsbanken

Låneavtalet med den Europeiska investeringsbanken (EIB) ger Oncopeptides tillgång till en icke-säkerställd lånefacilitet om upp till 30 miljoner euro. Låneavtalet är indelat i tre trancher som vardera har en löptid om fem år och kommer att bli tillgängliga om bolaget, bland annat, uppfyller vissa milstolpar kopplade till den pågående kommersialiseringen av Pepaxti® i Europa och en möjlig re-lansering av Pepaxto® i USA. I samband med låneavtalet har Oncopeptides ingått ett förnyat teckningsoptionsavtal med EIB som ger EIB rätt till teckningsoptioner i bolaget om bolaget nyttjar lånefaciliteten.

Oncopeptides är ett biotechbolag inriktat på utvecklingen av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolagets ledande produkt är godkänd på flera marknader för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom. Bolagets aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholm.

Vinges team har bestått av Louise Brorsson Salomon, Arvid Weimers och Kamyar Najmi (finansiering) samt Dain Hård Nevonen och Linnéa Sellström (kapitalmarknad).

Relaterat

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
28 maj 2024

Vinge biträder Calliditas Therapeutics i samband med Asahi Kasei Corporations offentliga uppköpserbjudande

Den 28 maj 2024 offentliggjorde Asahi Kasei Corporation ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare och innehavare av amerikanska depåbevis i Calliditas Therapeutics AB (publ) (”Calliditas Therapeutics”) att förvärva samtliga aktier respektive amerikanska depåbevis (som vardera representerar två aktier) i Calliditas Therapeutics.
28 maj 2024

Vinge har biträtt Alder vid fondetableringen av Alder III

Vinge har biträtt Alder vid etableringen av Alders tredje och största fond någonsin, Alder III.
27 maj 2024