Uppdrag

Vinge har företrätt Oncopeptides i samband med ingående av förnyat avtal om lånefacilitet om upp till 30 miljoner euro från den Europeiska investeringsbanken

Låneavtalet med den Europeiska investeringsbanken (EIB) ger Oncopeptides tillgång till en icke-säkerställd lånefacilitet om upp till 30 miljoner euro. Låneavtalet är indelat i tre trancher som vardera har en löptid om fem år och kommer att bli tillgängliga om bolaget, bland annat, uppfyller vissa milstolpar kopplade till den pågående kommersialiseringen av Pepaxti® i Europa och en möjlig re-lansering av Pepaxto® i USA. I samband med låneavtalet har Oncopeptides ingått ett förnyat teckningsoptionsavtal med EIB som ger EIB rätt till teckningsoptioner i bolaget om bolaget nyttjar lånefaciliteten.

Oncopeptides är ett biotechbolag inriktat på utvecklingen av riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolagets ledande produkt är godkänd på flera marknader för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom. Bolagets aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholm.

Vinges team har bestått av Louise Brorsson Salomon, Arvid Weimers och Kamyar Najmi (finansiering) samt Dain Hård Nevonen och Linnéa Sellström (kapitalmarknad).

Relaterat

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023

Vinge företräder Lassie AB vid kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor

Vinge har företrätt djurförsäkringsförmedlingsbolaget Lassie AB i samband med en kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor i syfte att fortsätta expansionen av verksamheten.
29 november 2023

Vinge har rådgivit Expedition Growth Capital i samband med dess investering i Factbird

Expedition Growth Capital har, tillsammans med Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO), genomfört en investering i det danska tech-bolaget Factbird. Vinge rådgav Expedition Growth Capital i samband med investering.
27 november 2023