Uppdrag

Vinge har biträtt Sergel Group vid dess emission av seniora säkerställda obligationer om 325 miljoner kronor

16 juni 2023 Bank och finans

Vinge har biträtt Legres AB (publ) (del av Sergel Group) i samband med bolagets emission av seniora säkerställda obligationer om 325 miljoner kronor samt ändring av obligationsvillkoren för bolagets befintliga, efterställda obligationer.

ABG Sundal Collier agerade ensam arrangör och emissionsinstitut. Likviden från emissionen ska användas för att refinansiera bolagets befintliga seniora obligationer.

Obligationerna har en löptid om 2,5 år och en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR + 900 baspunkter. Bolaget kommer ansöka om upptagande till handel av obligationerna på Nasdaq Stockholm.

Vinges team bestod av Mikael Ståhl, Arvid Weimers, Felix Möller och August Ahlin.

Relaterat

Vinge har biträtt Alder vid fondetableringen av Alder III

Vinge har biträtt Alder vid etableringen av Alders tredje och största fond någonsin, Alder III.
27 maj 2024

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 7,6 miljoner aktier till ett pris om 64 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 489 miljoner kronor.
27 maj 2024

Vinge biträder J2 Sourcing AB

Vinge har biträtt J2 Sourcing AB i samband med dess förvärv av AAAAA Nordic AB, en svensk återförsäljare av elektronikkomponenter.
23 maj 2024