Uppdrag

Vinge har biträtt Randviken Fastigheter med förvärv och förvärvsfinansiering till ett sammanlagt värde om cirka 2,8 miljarder kronor

Vinge har biträtt Randviken Fastigheter AB (publ) med dess förvärv och förvärvsfinansiering av fastigheter till ett sammanlagt överenskommet fastighetsvärde om cirka 2,8 miljarder kronor. Förvärvet finansierades bland annat genom bankfaciliteter om cirka 2,3 miljarder kronor och slutfördes under december 2021.

De förvärvade fastigheterna är huvudsakligen belägna i Stockholm, Västerås och Malmö och den primära användningen är lager/lätt industri, vård och skola samt kontor. Förvärvet omfattar även ett nybyggnadsprojekt avseende kontorslokaler.

En betydande andel av det totala lånebeloppet är förvärvslån och merparten av förvärvslånen utgörs av seniorlån och en mindre andel är ett brygglån med en kortare löptid. I bankfinansieringen ingår också ett Capex-lån vilket till del ska finansiera slutförandet av nybyggnadsprojektet.

Vinges team bestod av Niclas Winnberg och Kristoffer Larson (Fastighet), samt Fabian Ekeblad, Arvid Weimers och Elin Samara (Bank och Finans).

Relaterat

Vinge biträder Adelis Equity Partners vid etableringen av en continuation fund

Vinge har biträtt Adelis Equity Partners vid etableringen av en continuation fund till Adelis Equity Partners Fund II.
21 februari 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärvet av Wavecon

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av Wavecon AB (”Wavecon”).
14 februari 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärvet av Projektstaben

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av Projektstaben i Sverige AB (”Projektstaben”).
14 februari 2024