Uppdrag

Vinge har biträtt Randviken Fastigheter med förvärv och förvärvsfinansiering till ett sammanlagt värde om cirka 2,8 miljarder kronor

3 januari 2022

Vinge har biträtt Randviken Fastigheter AB (publ) med dess förvärv och förvärvsfinansiering av fastigheter till ett sammanlagt överenskommet fastighetsvärde om cirka 2,8 miljarder kronor. Förvärvet finansierades bland annat genom bankfaciliteter om cirka 2,3 miljarder kronor och slutfördes under december 2021.

De förvärvade fastigheterna är huvudsakligen belägna i Stockholm, Västerås och Malmö och den primära användningen är lager/lätt industri, vård och skola samt kontor. Förvärvet omfattar även ett nybyggnadsprojekt avseende kontorslokaler.

En betydande andel av det totala lånebeloppet är förvärvslån och merparten av förvärvslånen utgörs av seniorlån och en mindre andel är ett brygglån med en kortare löptid. I bankfinansieringen ingår också ett Capex-lån vilket till del ska finansiera slutförandet av nybyggnadsprojektet.

Vinges team bestod av Niclas Winnberg och Kristoffer Larson (Fastighet), samt Fabian Ekeblad, Arvid Weimers och Elin Samara (Bank och Finans).

Så ändras reglerna om cabotagetransporter och utstationering den 2 och 21 februari 2022

Regeringen har beslutat om ett antal nya regler rörande cabotagetransporter, kombinerade transporter, beställaransvar kör- och vilotider samt utstationering.
21 januari 2022

Kärnkraft och naturgas inkluderas i klimattaxonomin – nytt förslag från EU-kommissionen

EU-kommissionen översände den 31 december 2021 ett förslag till en expertgrupp inom Kommissionen samt medlemsstaterna om att inkludera kärnkraft och naturgas i klimattaxonomin, det vill säga EU:s klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter.
20 januari 2022

All time high när transaktionsåret 2021 summeras

Ett rekordår med en all time high. Med en ökning på 50 % i antal transaktioner, och ett totalt transaktionsvärde på 48 miljarder EUR, var 2021 det mest transaktionsintensiva året någonsin för Vinge.
13 januari 2022