Uppdrag

Vinge har biträtt Randviken Fastigheter med förvärv och förvärvsfinansiering till ett sammanlagt värde om cirka 2,8 miljarder kronor

Vinge har biträtt Randviken Fastigheter AB (publ) med dess förvärv och förvärvsfinansiering av fastigheter till ett sammanlagt överenskommet fastighetsvärde om cirka 2,8 miljarder kronor. Förvärvet finansierades bland annat genom bankfaciliteter om cirka 2,3 miljarder kronor och slutfördes under december 2021.

De förvärvade fastigheterna är huvudsakligen belägna i Stockholm, Västerås och Malmö och den primära användningen är lager/lätt industri, vård och skola samt kontor. Förvärvet omfattar även ett nybyggnadsprojekt avseende kontorslokaler.

En betydande andel av det totala lånebeloppet är förvärvslån och merparten av förvärvslånen utgörs av seniorlån och en mindre andel är ett brygglån med en kortare löptid. I bankfinansieringen ingår också ett Capex-lån vilket till del ska finansiera slutförandet av nybyggnadsprojektet.

Vinges team bestod av Niclas Winnberg och Kristoffer Larson (Fastighet), samt Fabian Ekeblad, Arvid Weimers och Elin Samara (Bank och Finans).

Relaterade nyheter

Vinge företräder Ramirent i samband med förvärvet av JIAB

Vinge företräder Ramirent AB i samband med förvärvet av JIAB Hyrcenter (bestående av bolagen JIAB Hyrcenter AB och JIAB Boden AB). Genom förvärvet förstärker Ramirent ytterligare sin position i Norrbotten och som det största maskinuthyrningsföretaget i Sverige.
21 mars 2023

Vinge biträder vid försäljning av GleSYS

Vinge har biträtt huvudägarna VIA equity och VD Glenn Johansson samt övriga mindre aktieägare vid försäljning av GleSYS till den Luxemburgbaserade infrastrukturfonden Cube Infrastructure Managers.
21 mars 2023

Vinge biträder Svea Bank AB med emission av AT1-obligationer om 300 miljoner SEK

Vinge har biträtt Svea Bank AB (”Bolaget”) i samband med dess emission av primärkapitaltillskott (AT1) om 300 miljoner SEK för att optimera sin kapitalstruktur.
14 mars 2023