Uppdrag

Vinge har företrätt Amer Sports, Inc. i samband med notering på NYSE med kreditfaciliteter och utgivande av obligationer

26 mars 2024

Vinge har företrätt Amer Sports, Inc. i samband med noteringen av bolaget på New York Stock Exchange till ett värde av 1,37 miljarder dollar varvid Vinge bistått Amer Sports, Inc. och deras dotterbolag i regulatoriska frågor samt upptagandet av kreditfaciliteter om 500 miljoner dollar respektive 700 miljoner euro samt med utgivandet av seniora säkerställda obligationer om 800 miljoner dollar där de svenska dotterbolagen har ställt vissa säkerheter.

Amer Sports är en global grupp av ikoniska sport- och friluftsvarumärken, inklusive Arc'teryx, Salomon, Wilson, Peak Performance och Atomic. Amer Sports har över 10.800 anställda och bedriver verksamhet i 41 länder.

Vinges team bestod av Fredrik Wilkens, Henrik Schön, David Flodin, Linn Adelwald, Arvid Weimers och Jolinn Uhlin.

Relaterat

Vinge biträder Trianon i samband med riktad nyemission och återköpserbjudande av efterställda hållbara hybridobligationer

Vinge biträder Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) i samband med en riktad nyemission om 184 miljoner kronor samt ett frivilligt återköpserbjudande avseende utestående efterställda hållbara hybridobligationer.
19 april 2024

Vinge företräder Blackstone i samband med investering i Winthrop Technologies

Vinge, har biträtt Blackstone Tactical Opportunities och närstående fonder ("Blackstone") i samband med ett strategiskt partnerskap med Winthrop Technologies Limited ("Winthrop Technologies ").
17 april 2024

Vinge har biträtt Hansa Biopharma i samband med en riktad nyemission om 372 miljoner kronor

Vinge har biträtt Hansa Biopharma AB (publ) i samband med en riktad nyemission varigenom bolaget tillförs 372 miljoner kronor före transaktionskostnader. Hansa Biopharma är ett biofarmabolag i kommersiell fas och en pionjär inom utveckling och kommersialisering av innovativa, livsavgörande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa Biopharmas stamaktie är noterad på Nasdaq Stockholm.
16 april 2024