Uppdrag

Vinge har biträtt Danske Bank i samband med en kreditfacilitet för Svenska Retursystem om 750 miljoner kronor

16 februari 2023 Bank och finans

Vinge har biträtt Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial i samband med Svenska Retursystem Aktiebolags ingående av en ny kreditfacilitet om 750 miljoner kronor.

Kreditfaciliteten har en löptid om tre år med möjlighet till förlängning och parterna avser fastställa vissa KPI:er varpå räntesatsen i kreditfaciliteten kommer villkoras av hur bolaget lever upp till vissa uppsatta hållbarhetsmål. Medlen ska användas till att, bland annat, refinansiera existerande skuld samt för allmänna företags- och rörelsekapitalsändamål.

Svenska Retursystems cirkulära system möjliggör att livsmedelsproducenter, grossister, butiker och restauranger kan arbeta tillsammans för att optimera livsmedelsbranschens varuflöden.

Vinges team bestod av Albert Wållgren, Arvid Weimers och Karl-Gustaw Tobola.


Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024