Uppdrag

Vinge har biträtt Danske Bank i samband med en kreditfacilitet för Svenska Retursystem om 750 miljoner kronor

16 februari 2023 Bank och finans

Vinge har biträtt Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial i samband med Svenska Retursystem Aktiebolags ingående av en ny kreditfacilitet om 750 miljoner kronor.

Kreditfaciliteten har en löptid om tre år med möjlighet till förlängning och parterna avser fastställa vissa KPI:er varpå räntesatsen i kreditfaciliteten kommer villkoras av hur bolaget lever upp till vissa uppsatta hållbarhetsmål. Medlen ska användas till att, bland annat, refinansiera existerande skuld samt för allmänna företags- och rörelsekapitalsändamål.

Svenska Retursystems cirkulära system möjliggör att livsmedelsproducenter, grossister, butiker och restauranger kan arbeta tillsammans för att optimera livsmedelsbranschens varuflöden.

Vinges team bestod av Albert Wållgren, Arvid Weimers och Karl-Gustaw Tobola.


Relaterade nyheter

Vinge företräder Ramirent i samband med förvärvet av JIAB

Vinge företräder Ramirent AB i samband med förvärvet av JIAB Hyrcenter (bestående av bolagen JIAB Hyrcenter AB och JIAB Boden AB). Genom förvärvet förstärker Ramirent ytterligare sin position i Norrbotten och som det största maskinuthyrningsföretaget i Sverige.
21 mars 2023

Vinge biträder vid försäljning av GleSYS

Vinge har biträtt huvudägarna VIA equity och VD Glenn Johansson samt övriga mindre aktieägare vid försäljning av GleSYS till den Luxemburgbaserade infrastrukturfonden Cube Infrastructure Managers.
21 mars 2023

Vinge biträder Svea Bank AB med emission av AT1-obligationer om 300 miljoner SEK

Vinge har biträtt Svea Bank AB (”Bolaget”) i samband med dess emission av primärkapitaltillskott (AT1) om 300 miljoner SEK för att optimera sin kapitalstruktur.
14 mars 2023