Uppdrag

Vinge har biträtt Danske Bank i samband med en kreditfacilitet för Svenska Retursystem om 750 miljoner kronor

16 februari 2023 Bank och finans

Vinge har biträtt Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial i samband med Svenska Retursystem Aktiebolags ingående av en ny kreditfacilitet om 750 miljoner kronor.

Kreditfaciliteten har en löptid om tre år med möjlighet till förlängning och parterna avser fastställa vissa KPI:er varpå räntesatsen i kreditfaciliteten kommer villkoras av hur bolaget lever upp till vissa uppsatta hållbarhetsmål. Medlen ska användas till att, bland annat, refinansiera existerande skuld samt för allmänna företags- och rörelsekapitalsändamål.

Svenska Retursystems cirkulära system möjliggör att livsmedelsproducenter, grossister, butiker och restauranger kan arbeta tillsammans för att optimera livsmedelsbranschens varuflöden.

Vinges team bestod av Albert Wållgren, Arvid Weimers och Karl-Gustaw Tobola.


Relaterat

Vinge har företrätt SBB och Sveafastigheter i samband utbyteserbjudande

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och Sveafastigheter AB i samband med ett utbyteserbjudande riktat till investerare i SBBs utestående obligationer, genom vilket investerare utbytt seniora och hybridobligationer i SBB mot nya seniora obligationer emitterade i Sveafastigheter AB. De existerande obligationerna var delvis emitterade under SBBs EMTN-program, delvis på standalone basis, och investerarna flyttas efter transaktionen in under svenska obligationsvillkor på standalone basis.
9 juli 2024

Vinge har biträtt Polar Structure AB vid en emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag

Vinge har biträtt Polar Structure AB, en ledande utvecklare och ägare av infrastruktur, vid bolagets emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag. Emissionen syftar till att finansiera byggnationen av en järnvägstillgång utanför Boden som ska förbinda Malmbanan med H2 Green Steels nya anläggning för storskalig produktion av grönt stål vid Boden Industrial Park.
4 juli 2024

Vinge företräder KKR vid investering i Söderberg & Partners

KKR och TA Associates, vilka är befintliga minoritetsägare i Söderberg & Partners, har åtagit sig att vid nyemissioner av aktier tillföra Söderberg & Partners totalt cirka tre miljarder kronor. Vinge företräder KKR.
3 juli 2024