Uppdrag

Vinge har biträtt Moank i samband med emission av primärkapitaltillskott om 150 miljoner SEK

12 juli 2022

Vinge har biträtt fintech-bolaget Credit Opportunity One AB (publ) (u.n.ä.t. Moank Fintech Group AB (publ)) (”Bolaget”) i samband med dess emission av primärkapitaltillskott (AT1) om 150 miljoner SEK för att optimera sin kapitalstruktur.

Emissionen sker i form av skuldinstrument med automatisk nedskrivning av dess nominella belopp om Bolagets kärnprimärkapitalkvot faller under en viss nivå. Instrumenten kommer att noteras på Nasdaq First North Bond Market.

Vinges team bestod av Albert Wållgren, Arvid Weimers och Felix Möller.

Sanctions update 22 July

Further to our previous sanctions updates of 25 February, 3 March, 11 March, 16 March , 14 April and June 8, we herewith provide a further update of recent sanctions developments following Russia’s war against Ukraine:
26 juli 2022

Nytt EU-instrument för internationell upphandling (IPI)

Den 17 juni 2022 antog Rådet en förordning avseende ett nytt instrument för internationell upphandling (”Instrument for International Procurement” eller ”IPI”), efter att Europaparlamentet antagit förordningen i plenum den 9 juni 2022. Syftet med IPI är att främja ömsesidighet i tillträdet till internationella marknader för offentlig upphandling genom att införa möjligheten för EU-kommissionen att inleda utredningar och vidta åtgärder för att öppna upp och öka tillgängligheten för EU-företag till de globala upphandlings- och koncessionsmarknaderna.
11 juli 2022

Vinge topprankat inom immaterialrätt

Vinges IP-grupp placerar sig återigen i topp i IAM:s nyligen släppta rankning Patent 1000. Håkan Borgenhäll, Malin Malm Waerme och Stojan Arnerstål tar dessutom emot individuella omnämnanden.
6 juli 2022