Uppdrag

Vinge har biträtt Moank i samband med emission av primärkapitaltillskott om 150 miljoner SEK

12 juli 2022 Bank och finans

Vinge har biträtt fintech-bolaget Credit Opportunity One AB (publ) (u.n.ä.t. Moank Fintech Group AB (publ)) (”Bolaget”) i samband med dess emission av primärkapitaltillskott (AT1) om 150 miljoner SEK för att optimera sin kapitalstruktur.

Emissionen sker i form av skuldinstrument med automatisk nedskrivning av dess nominella belopp om Bolagets kärnprimärkapitalkvot faller under en viss nivå. Instrumenten kommer att noteras på Nasdaq First North Bond Market.

Vinges team bestod av Albert Wållgren, Arvid Weimers och Felix Möller.

Relaterat

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 900 miljoner euro bryggfinansieringsavtal med JP Morgan, BNP Paribas, SEB, Société Générale och Swedbank

Vinge har biträtt Embracer Group AB (publ) (“Embracer”) och dess dotterbolag inom Asmodee i samband med ingåendet av ett bryggfinansieringsavtal om 900 miljoner euro med JP Morgan, BNP Paribas, SEB, Société Générale och Swedbank och sammanhängande förtida återbetalning av existerande skuld i Embracer.
22 april 2024

Vinge biträder Trianon i samband med riktad nyemission och återköpserbjudande av efterställda hållbara hybridobligationer

Vinge biträder Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) i samband med en riktad nyemission om 184 miljoner kronor samt ett frivilligt återköpserbjudande avseende utestående efterställda hållbara hybridobligationer.
19 april 2024

Vinge företräder Blackstone i samband med investering i Winthrop Technologies

Vinge, har biträtt Blackstone Tactical Opportunities och närstående fonder ("Blackstone") i samband med ett strategiskt partnerskap med Winthrop Technologies Limited ("Winthrop Technologies ").
17 april 2024