Uppdrag

Vinge har biträtt Swedbank i samband med Regios förvärvsfinansiering om cirka 1,5 miljarder kronor

7 april 2022

Vinge har biträtt Swedbank AB (publ) i samband med en kreditfacilitetsavtal om cirka 1,5 miljarder kronor i syfte att finansiera Fastighets AB Regios förvärv av en fastighetsportfölj till ett sammanlagt överenskommet fastighetsvärde om cirka 2,4 miljarder kronor.

De förvärvade fastigheterna är centralt belägna i Gävle och den primära användningen är kontor. Genom förvärvet blir Regio en av de större fastighetsägarna i Gävle.

Vinges team bestod av Louise Brorsson Salomon, Arvid Weimers och Ellen Flygt.

Vingemedarbetare föreläser när SACG arrangerar årsstämma och seminarium

Onsdagen 1 juni arrangerar Svenska föreningen mot piratkopiering, SACG, årsstämma i Vinges lokaler i Stockholm. Under det efterföljande seminariet talar Vingemedarbetarna Mia Falk och Richard Wessman.
24 maj 2022

REPowerEU-planen – EU-kommissionens svar på störningarna på energimarknaden

Den 18 maj 2022 lade EU-kommissionen fram REPowerEU-planen som svar på de globala störningarna på energimarknaden som har orsakats av Rysslands invasion av Ukraina.
24 maj 2022

Nya sanktioner och informationskrav införs på konsumenträttsområdet

Inom konsumenträtten har det den senaste tiden skett ett antal större ändringar. 1 maj trädde bland annat en ny konsumentköplag i kraft. Nu införs ytterligare ny reglering, med nya sanktionsmöjligheter inspirerade av dataskyddsförordningen (GDPR).
19 maj 2022