Uppdrag

Vinge har biträtt Swedbank i samband med Regios förvärvsfinansiering om cirka 1,5 miljarder kronor

7 april 2022 Bank och finans

Vinge har biträtt Swedbank AB (publ) i samband med en kreditfacilitetsavtal om cirka 1,5 miljarder kronor i syfte att finansiera Fastighets AB Regios förvärv av en fastighetsportfölj till ett sammanlagt överenskommet fastighetsvärde om cirka 2,4 miljarder kronor.

De förvärvade fastigheterna är centralt belägna i Gävle och den primära användningen är kontor. Genom förvärvet blir Regio en av de större fastighetsägarna i Gävle.

Vinges team bestod av Louise Brorsson Salomon, Arvid Weimers och Ellen Flygt.

Relaterat

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
28 maj 2024

Vinge biträder Calliditas Therapeutics i samband med Asahi Kasei Corporations offentliga uppköpserbjudande

Den 28 maj 2024 offentliggjorde Asahi Kasei Corporation ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare och innehavare av amerikanska depåbevis i Calliditas Therapeutics AB (publ) (”Calliditas Therapeutics”) att förvärva samtliga aktier respektive amerikanska depåbevis (som vardera representerar två aktier) i Calliditas Therapeutics.
28 maj 2024

Vinge har biträtt Alder vid fondetableringen av Alder III

Vinge har biträtt Alder vid etableringen av Alders tredje och största fond någonsin, Alder III.
27 maj 2024