Uppdrag

Vinge företräder Nijhuis Saur Industries som svensk ombud i förvärv av Veolias mobile water solutions verksamhet.

16 december 2022

Vinges team bestod av Ulrich Ziche, Sophie Böje, Vilhelm Rondahl (M&A) Jonna Skog (HR), Mario Saad (commercial contracts), Maria Schultzberg, Ulf Nilsson (båda skatt), Arvid Weimers (bank & finans) and Julia Hagelberg (paralegal).

Läs mer här

Relaterat

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023

Vinge företräder Lassie AB vid kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor

Vinge har företrätt djurförsäkringsförmedlingsbolaget Lassie AB i samband med en kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor i syfte att fortsätta expansionen av verksamheten.
29 november 2023

Vinge har rådgivit Expedition Growth Capital i samband med dess investering i Factbird

Expedition Growth Capital har, tillsammans med Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO), genomfört en investering i det danska tech-bolaget Factbird. Vinge rådgav Expedition Growth Capital i samband med investering.
27 november 2023