Uppdrag

Vinge företräder Nijhuis Saur Industries som svensk ombud i förvärv av Veolias mobile water solutions verksamhet.

16 december 2022

Vinges team bestod av Ulrich Ziche, Sophie Böje, Vilhelm Rondahl (M&A) Jonna Skog (HR), Mario Saad (commercial contracts), Maria Schultzberg, Ulf Nilsson (båda skatt), Arvid Weimers (bank & finans) and Julia Hagelberg (paralegal).

Läs mer här

Relaterat

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
28 maj 2024

Vinge biträder Calliditas Therapeutics i samband med Asahi Kasei Corporations offentliga uppköpserbjudande

Den 28 maj 2024 offentliggjorde Asahi Kasei Corporation ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare och innehavare av amerikanska depåbevis i Calliditas Therapeutics AB (publ) (”Calliditas Therapeutics”) att förvärva samtliga aktier respektive amerikanska depåbevis (som vardera representerar två aktier) i Calliditas Therapeutics.
28 maj 2024

Vinge har biträtt Alder vid fondetableringen av Alder III

Vinge har biträtt Alder vid etableringen av Alders tredje och största fond någonsin, Alder III.
27 maj 2024