Uppdrag

Vinge har biträtt Svea Bank AB i samband med dess emission av primärkapitaltillskott (AT1) om 300 miljoner SEK för att optimera sin kapitalstruktur.

20 december 2023 Bank och finans

Vinge har biträtt Svea Bank AB (“Bolaget”) vid dess emission av AT1-obligationer om 300 miljoner SEK med en rörlig kupong om 3-månaders STIBOR + 7.50%.

Emissionsdagen är satt till den 20 december 2023 och obligationerna har en evig löptid med första möjliga inlösendag efter 5 år. Emissionen sker i form av skuldinstrument med automatisk nedskrivning av dess nominella belopp om Bolagets kärnprimärkapitalkvot faller under en viss nivå. Instrumenten kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

Vinges team bestod av Mikael Ståhl, Arvid Weimers och Sofia Haggren.

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024