Uppdrag

Vinge biträder Scandic i samband med kreditfaciliteter om 3,45 miljarder kronor

22 februari 2023 Bank och finans

Vinge har företrätt Scandic Hotels Group AB (publ) i samband med ingåendet av ett kreditfacilitetsavtal om 3 450 000 000 kronor.

Kreditfaciliteten löper till den 31 december 2025 och möjliggör för Scandic att, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, refinansiera hela eller delar av dess utestående konvertibellån.

Scandic är det största hotellföretaget i Norden med omkring 58 000 hotellrum fördelade på cirka 280 hotell i drift och under utveckling. Scandic är noterat på Nasdaq Stockholm.

Vinges team bestod av Louise Brorsson Salomon, Arvid Weimers och Calle Tengwall Pagels.

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024