Uppdrag

Vinge har biträtt Polar Structure AB vid dess emission av seniora säkerställda obligationer om 835 miljoner kronor

18 augusti 2023

Vinge har biträtt Polar Structure AB, en utvecklare och ägare av infrastruktur, vid bolagets emission av seniora säkerställda obligationer om 835 miljoner kronor genom ett helägt dotterbolag.

Obligationerna löper med en fast ränta och en löptid om 15 år. Lånet är säkerställt med pant i fem järnvägsrelaterade tillgångar belägna i tre strategiska järnvägsknutpunkter i Sverige. Transaktionen möjliggör en långsiktig finansiering av tillgångarna och kommer att ytterligare diversifiera bolagets kapitalstruktur.

Vinges team bestod primärt av Niclas Winnberg, Helena Göransson, Arvid Weimers, Kristoffer Larson, Kamyar Najmi, Felix Möller, Karl-Gustaw Tobola, Nour Makie och August Ahlin.

Relaterat

Vinge rådgivare till SAGA Diagnostics AB i samband med konvertibelfinansiering

SAGA Diagnostics AB, ett bolag verksamt inom cancerdiagnostik, har genomfört en konvertibelfinansiering om cirka 144 miljoner kronor. Vinge företrädde SAGA Diagnostics i samband med transaktionen.
28 september 2023

Vinge företräder Repligen Corporation i samband med förvärvet av Metenova

Vinge har företrätt Repligen Corporation med dotterbolag (”Repligen”), en multinationell koncern inom life science som utvecklar och kommersialiserar höginnovativa bioprocessteknologier och system som möjliggör effektiviseringar i processen för tillverkning av biologiska läkemedel, i samband med dess förvärv av Metenova Holding AB med dotterbolag (”Metenova”).
27 september 2023

Vinge biträder vid försäljning av Heda Security

Helix Kapital och övriga aktieägare har avyttrat sina aktier i ADEH Intressenter AB, moderbolag till Heda Security, till EMK Capital.
25 september 2023