Uppdrag

Vinge har biträtt Polar Structure AB vid dess emission av seniora säkerställda obligationer om 835 miljoner kronor

18 augusti 2023

Vinge har biträtt Polar Structure AB, en utvecklare och ägare av infrastruktur, vid bolagets emission av seniora säkerställda obligationer om 835 miljoner kronor genom ett helägt dotterbolag.

Obligationerna löper med en fast ränta och en löptid om 15 år. Lånet är säkerställt med pant i fem järnvägsrelaterade tillgångar belägna i tre strategiska järnvägsknutpunkter i Sverige. Transaktionen möjliggör en långsiktig finansiering av tillgångarna och kommer att ytterligare diversifiera bolagets kapitalstruktur.

Vinges team bestod primärt av Niclas Winnberg, Helena Göransson, Arvid Weimers, Kristoffer Larson, Kamyar Najmi, Felix Möller, Karl-Gustaw Tobola, Nour Makie och August Ahlin.

Relaterat

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
28 maj 2024

Vinge har biträtt Alder vid fondetableringen av Alder III

Vinge har biträtt Alder vid etableringen av Alders tredje och största fond någonsin, Alder III.
27 maj 2024

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 7,6 miljoner aktier till ett pris om 64 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 489 miljoner kronor.
27 maj 2024