Uppdrag

Vinge företräder Baseload Capital i samband med bolagets nya finansiering om ca 500 miljoner SEK

25 oktober 2022

Vinge har biträtt Baseload Capital Holding AB i samband med upptagande av ny finansiering om ca 500 miljoner SEK. Finansieringen består av (i) ett konvertibellån om 24 miljoner USD från befintliga och nya investerare, och (ii) en kreditfacilitet med konvertibelvillkor om 25 miljoner EUR från Sustainable Development Capital (SDCL) för att finansiera utveckling av befintliga och nya geotermiska energianläggningar.

De nuvarande aktieägarna som deltog i finansieringsrundan består av Gullspång Invest, Chevron Technology Ventures – investeringsarmen för Chevron, ett av världens största energibolag – och Breakthrough Energy Ventures – ett bolag grundat av Bill Gates med syfte att investera i teknologier för att nå netto-noll utsläpp till år 2050. De nya investerarna består av det teknikfokuserade energibolaget Baker Hughes samt Nordic Environment Finance Corporation (Nefco) – den nordiska gröna banken.

Baseload Capital är verksamt inom finansiering, projektering och byggnation av internationella projekt för förnyelsebar energi, främst inom geotermisk energi, d.v.s. värme som lagras i jordens inre. Geotermisk energi fungerar självständigt utan påverkan av väder eller dagliga fluktuationer, varför den är välanpassad för att användas som baskraft i stora energisystem. I tillägg till att användas som baskraft kan geotermiskt vatten användas för utvinning av mineraler såsom litium, vilket skapar ett ekosystem av ytterligare fördelar för planeten. 

Vinges team bestod huvudsakligen av Maria Dahlin Kolvik och Måns Håkanson (M&A) samt Louise Brorsson Salomon, Arvid Weimers och Jolinn Uhlin (Finansiering).

 

Kunskap är nyckeln till en lyckad patentstrategi

Patentprocesser är ofta tekniskt komplicerade, tidskrävande och innebär höga kostnader för de inblandade parterna, vilket kan verka avskräckande särskilt för små och medelstora företag. Företag som tidigt skaffar sig strukturer för hantering av sina rättigheter och etablerar åtgärder uppnår dock strategiska fördelar som kan vara avgörande för framgång i framtida processer. Detta kan också ge ekonomiska fördelar på lång sikt.
24 november 2022

IPR-intensiv industri i EU presterar bättre än övrig industri

Den fjärde analysrapporten från den Europeiska immaterialrättsmyndigheten (EUIPO) och Europeiska patentverket (EPO) har nyligen publicerats. Undersökningen är ett viktigt underlag för företagen vid sina beslut om investeringar i immateriella rättigheter såsom patent, varumärken, design och upphovsrätt. Håkan Borgenhäll, specialist på immaterialrätt på Vinge, har sammanställt de viktigaste resultaten av rapporten.
18 november 2022

Från sommarnotarie till biträdande jurist

Våren 2023 börjar Markus Hedbys arbeta som biträdande jurist på Vinge. Vägen till anställning gick via en plats som sommarnotarie. Den 1 november öppnar ansökan till sommarnotarieprogrammet 2023.
15 november 2022