Uppdrag

Vinge företräder Baseload Capital i samband med bolagets nya finansiering om ca 500 miljoner SEK

25 oktober 2022 Bank och finans M&A

Vinge har biträtt Baseload Capital Holding AB i samband med upptagande av ny finansiering om ca 500 miljoner SEK. Finansieringen består av (i) ett konvertibellån om 24 miljoner USD från befintliga och nya investerare, och (ii) en kreditfacilitet med konvertibelvillkor om 25 miljoner EUR från Sustainable Development Capital (SDCL) för att finansiera utveckling av befintliga och nya geotermiska energianläggningar.

De nuvarande aktieägarna som deltog i finansieringsrundan består av Gullspång Invest, Chevron Technology Ventures – investeringsarmen för Chevron, ett av världens största energibolag – och Breakthrough Energy Ventures – ett bolag grundat av Bill Gates med syfte att investera i teknologier för att nå netto-noll utsläpp till år 2050. De nya investerarna består av det teknikfokuserade energibolaget Baker Hughes samt Nordic Environment Finance Corporation (Nefco) – den nordiska gröna banken.

Baseload Capital är verksamt inom finansiering, projektering och byggnation av internationella projekt för förnyelsebar energi, främst inom geotermisk energi, d.v.s. värme som lagras i jordens inre. Geotermisk energi fungerar självständigt utan påverkan av väder eller dagliga fluktuationer, varför den är välanpassad för att användas som baskraft i stora energisystem. I tillägg till att användas som baskraft kan geotermiskt vatten användas för utvinning av mineraler såsom litium, vilket skapar ett ekosystem av ytterligare fördelar för planeten. 

Vinges team bestod huvudsakligen av Maria Dahlin Kolvik och Måns Håkanson (M&A) samt Louise Brorsson Salomon, Arvid Weimers och Jolinn Uhlin (Finansiering).

 

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024