Uppdrag

Vinge företräder Baseload Capital i samband med bolagets nya finansiering om ca 500 miljoner SEK

25 oktober 2022 Bank och finans M&A

Vinge har biträtt Baseload Capital Holding AB i samband med upptagande av ny finansiering om ca 500 miljoner SEK. Finansieringen består av (i) ett konvertibellån om 24 miljoner USD från befintliga och nya investerare, och (ii) en kreditfacilitet med konvertibelvillkor om 25 miljoner EUR från Sustainable Development Capital (SDCL) för att finansiera utveckling av befintliga och nya geotermiska energianläggningar.

De nuvarande aktieägarna som deltog i finansieringsrundan består av Gullspång Invest, Chevron Technology Ventures – investeringsarmen för Chevron, ett av världens största energibolag – och Breakthrough Energy Ventures – ett bolag grundat av Bill Gates med syfte att investera i teknologier för att nå netto-noll utsläpp till år 2050. De nya investerarna består av det teknikfokuserade energibolaget Baker Hughes samt Nordic Environment Finance Corporation (Nefco) – den nordiska gröna banken.

Baseload Capital är verksamt inom finansiering, projektering och byggnation av internationella projekt för förnyelsebar energi, främst inom geotermisk energi, d.v.s. värme som lagras i jordens inre. Geotermisk energi fungerar självständigt utan påverkan av väder eller dagliga fluktuationer, varför den är välanpassad för att användas som baskraft i stora energisystem. I tillägg till att användas som baskraft kan geotermiskt vatten användas för utvinning av mineraler såsom litium, vilket skapar ett ekosystem av ytterligare fördelar för planeten. 

Vinges team bestod huvudsakligen av Maria Dahlin Kolvik och Måns Håkanson (M&A) samt Louise Brorsson Salomon, Arvid Weimers och Jolinn Uhlin (Finansiering).

 

Relaterat

Vinge har företrätt SBB och Sveafastigheter i samband utbyteserbjudande

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och Sveafastigheter AB i samband med ett utbyteserbjudande riktat till investerare i SBBs utestående obligationer, genom vilket investerare utbytt seniora och hybridobligationer i SBB mot nya seniora obligationer emitterade i Sveafastigheter AB. De existerande obligationerna var delvis emitterade under SBBs EMTN-program, delvis på standalone basis, och investerarna flyttas efter transaktionen in under svenska obligationsvillkor på standalone basis.
9 juli 2024

Vinge har biträtt Polar Structure AB vid en emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag

Vinge har biträtt Polar Structure AB, en ledande utvecklare och ägare av infrastruktur, vid bolagets emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag. Emissionen syftar till att finansiera byggnationen av en järnvägstillgång utanför Boden som ska förbinda Malmbanan med H2 Green Steels nya anläggning för storskalig produktion av grönt stål vid Boden Industrial Park.
4 juli 2024

Vinge företräder KKR vid investering i Söderberg & Partners

KKR och TA Associates, vilka är befintliga minoritetsägare i Söderberg & Partners, har åtagit sig att vid nyemissioner av aktier tillföra Söderberg & Partners totalt cirka tre miljarder kronor. Vinge företräder KKR.
3 juli 2024