Uppdrag

Vinge företräder LKAB i samband med dess investering i den hållbara producenten av sällsynta jordartsmetaller, REEtec.

8 november 2022 Bank och finans

Vinge har biträtt Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) (“LKAB”) i samband med dess investering i REEtec Holding AS (“REEtec”). LKAB investerar i finansieringsrundan, som totalt uppgår till 1,2 miljarder NOK, för att bli den största aktieägaren i REEtec.

REEtec har utvecklat en innovativ och hållbar teknik för separering av sällsynta jordartsmetaller och den nya finansieringen kommer användas för att finansiera byggnationen av dess första separationsanläggning som kommer vara belägen i Herøya, Norge. REEtecs process kombinerar hög effektivitet med upp till 90 procent lägre koldioxidutsläpp.

Efterfrågan av sällsynta jordartsmetaller, vilken drivs av bland annat produktionen av elbilar och vindkraftverk, förväntas femdubblas fram till år 2030. Eftersom Europa är beroende av import av dessa kritiska mineraler ligger LKABs investering i REEtec väl i linje med Europeiska unionens strategi för att öka Europas självförsörjning. Den nya separationsanläggningen i Herøya kommer att ha en produktion om 720 ton av jordartsmetallerna Neodym och Praseodym, motsvarande fem procent av Europas behov. Majoriteten av produktionen kommer att säljas till bilindustrin. En andra anläggning är planerad att byggas i Herøya år 2026, som även kommer att processa material från LKABs utvinning av sällsynta jordartsmetaller från gruvavfall, som processas i industriparken i Luleå som är planerad för produktion år 2027.

Wiersholm biträdde LKAB som legal rådgivare avseende norsk rätt och PwC agerade finansiell rådgivare till LKAB.

Vinges team bestod av Olof Jisland, Albert Wållgren och Arvid Weimers.

Relaterade nyheter

Vinge företräder Ramirent i samband med förvärvet av JIAB

Vinge företräder Ramirent AB i samband med förvärvet av JIAB Hyrcenter (bestående av bolagen JIAB Hyrcenter AB och JIAB Boden AB). Genom förvärvet förstärker Ramirent ytterligare sin position i Norrbotten och som det största maskinuthyrningsföretaget i Sverige.
21 mars 2023

Vinge biträder vid försäljning av GleSYS

Vinge har biträtt huvudägarna VIA equity och VD Glenn Johansson samt övriga mindre aktieägare vid försäljning av GleSYS till den Luxemburgbaserade infrastrukturfonden Cube Infrastructure Managers.
21 mars 2023

Vinge biträder Svea Bank AB med emission av AT1-obligationer om 300 miljoner SEK

Vinge har biträtt Svea Bank AB (”Bolaget”) i samband med dess emission av primärkapitaltillskott (AT1) om 300 miljoner SEK för att optimera sin kapitalstruktur.
14 mars 2023