Uppdrag

Vinge företräder LKAB i samband med dess investering i den hållbara producenten av sällsynta jordartsmetaller, REEtec.

8 november 2022 Bank och finans

Vinge har biträtt Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) (“LKAB”) i samband med dess investering i REEtec Holding AS (“REEtec”). LKAB investerar i finansieringsrundan, som totalt uppgår till 1,2 miljarder NOK, för att bli den största aktieägaren i REEtec.

REEtec har utvecklat en innovativ och hållbar teknik för separering av sällsynta jordartsmetaller och den nya finansieringen kommer användas för att finansiera byggnationen av dess första separationsanläggning som kommer vara belägen i Herøya, Norge. REEtecs process kombinerar hög effektivitet med upp till 90 procent lägre koldioxidutsläpp.

Efterfrågan av sällsynta jordartsmetaller, vilken drivs av bland annat produktionen av elbilar och vindkraftverk, förväntas femdubblas fram till år 2030. Eftersom Europa är beroende av import av dessa kritiska mineraler ligger LKABs investering i REEtec väl i linje med Europeiska unionens strategi för att öka Europas självförsörjning. Den nya separationsanläggningen i Herøya kommer att ha en produktion om 720 ton av jordartsmetallerna Neodym och Praseodym, motsvarande fem procent av Europas behov. Majoriteten av produktionen kommer att säljas till bilindustrin. En andra anläggning är planerad att byggas i Herøya år 2026, som även kommer att processa material från LKABs utvinning av sällsynta jordartsmetaller från gruvavfall, som processas i industriparken i Luleå som är planerad för produktion år 2027.

Wiersholm biträdde LKAB som legal rådgivare avseende norsk rätt och PwC agerade finansiell rådgivare till LKAB.

Vinges team bestod av Olof Jisland, Albert Wållgren och Arvid Weimers.

Relaterat

Vinge företräder Cinclus Pharma i samband med notering på Nasdaq Stockholm

Vinge företräder Cinclus Pharma Holding AB (publ) (”Cinclus Pharma”) i samband med ett erbjudande av nyemitterade stamaktier och notering på Nasdaq Stockholm. Första dag för handel är den 20 juni 2024.
20 juni 2024

Vinge företräder Axcel VI och Currentum vid förvärv av Elektro-Emanuel

Vinge företräder Axcel VI och Currentum-koncernen vid förvärvet av Elektro-Emanuel AB. Bolaget utför elinstallationer åt såväl företag som privatpersoner och har kontor i fyra städer i Västsverige.
19 juni 2024

Vinge har biträtt ARCH Venture Partners som lead investor i Moleculents $26 miljoner Serie A runda

Moleculent AB, ett bolag med banbrytande teknologi för studier av kommunikation mellan celler i mänsklig vävnad, har stängt sin övertecknade $26 miljoner Serie A runda. Rundan leddes ARCH Venture Partners tillsammans med Eir Ventures och med deltagande från befintliga investerare.
19 juni 2024