Uppdrag

Vinge företräder LKAB i samband med dess investering i den hållbara producenten av sällsynta jordartsmetaller, REEtec.

8 november 2022

Vinge har biträtt Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) (“LKAB”) i samband med dess investering i REEtec Holding AS (“REEtec”). LKAB investerar i finansieringsrundan, som totalt uppgår till 1,2 miljarder NOK, för att bli den största aktieägaren i REEtec.

REEtec har utvecklat en innovativ och hållbar teknik för separering av sällsynta jordartsmetaller och den nya finansieringen kommer användas för att finansiera byggnationen av dess första separationsanläggning som kommer vara belägen i Herøya, Norge. REEtecs process kombinerar hög effektivitet med upp till 90 procent lägre koldioxidutsläpp.

Efterfrågan av sällsynta jordartsmetaller, vilken drivs av bland annat produktionen av elbilar och vindkraftverk, förväntas femdubblas fram till år 2030. Eftersom Europa är beroende av import av dessa kritiska mineraler ligger LKABs investering i REEtec väl i linje med Europeiska unionens strategi för att öka Europas självförsörjning. Den nya separationsanläggningen i Herøya kommer att ha en produktion om 720 ton av jordartsmetallerna Neodym och Praseodym, motsvarande fem procent av Europas behov. Majoriteten av produktionen kommer att säljas till bilindustrin. En andra anläggning är planerad att byggas i Herøya år 2026, som även kommer att processa material från LKABs utvinning av sällsynta jordartsmetaller från gruvavfall, som processas i industriparken i Luleå som är planerad för produktion år 2027.

Wiersholm biträdde LKAB som legal rådgivare avseende norsk rätt och PwC agerade finansiell rådgivare till LKAB.

Vinges team bestod av Olof Jisland, Albert Wållgren och Arvid Weimers.

Förnybar energi – Rådet enas om en tillfällig krisförordning

I början av november presenterade Europeiska Kommissionen ett förslag om en påskyndad utbyggnad av förnybara energikällor för att påskynda omställningen till grön energi och minska EU:s beroende av ryska fossila bränslen. I enlighet med Europeiska Rådets slutsatser som framfördes i oktober, menar Kommissionen att den pågående energikrisen kräver omedelbara åtgärder för att införliva delar av REPowerEU-planen, och föreslår därmed en krisförordning som baseras på nödbestämmelsen i artikel 122.1 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF).
6 december 2022

”När jag fick stipendiet kände jag att Vinge trodde på mig”

Hawjin Shamer var en av de allra första vinnarna av Vinges mångfaldsstipendier när hon fick det 2004. Då var hon nyss fyllda 19 och elev på Angeredsgymnasiet, idag arbetar hon som senior åklagare på Riksenheten mot korruption.
1 december 2022

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret

I slutet av augusti 2022 presenterades betänkandet ’’SOU 2022:45 – Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus’’. I utredningen lämnas bland annat förslag om att arbetsmiljöansvaret ska utvidgas för att bättre överensstämma med hur arbetet organiseras på dagens arbetsmarknad.
30 november 2022

Relaterade nyheter