Uppdrag

Vinge företräder Main Capital Partners vid förvärvet och förvärvsfinansieringen av King Software

27 maj 2022

Vinge har biträtt Main Capital Partners och dess portföljbolag Björn Lundén med dess förvärv och förvärvsfinansiering av King Software och dess dotterbolag. King Software är en holländsk mjukvaru-koncern primärt verksamma inom innovativa SaaS-lösningar.

Finansieringen bestod av ett kreditfacilitetsavtal, inklusive både förvärvs- och revolverande faciliteter, med Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som långivare.

Vinges team bestod av Mikael Ståhl, Arvid Weimers, Axel Jansson och Calle Tengwall Pagels (Banking and finance) samt Jonas Johansson, Per Kling och Elias Bohlin (M&A).

Relaterade nyheter

Mia Falk antas som ledamot i SCCL:s nya forskningsavdelning

Mia Falk har antagits som ledamot i Forskningsavdelningen för offentlig rätt och straffrätt för kommersiella aktörer vid Stockholm Center For Commercial Law (SCCL). Avdelningen är inriktad på rättsliga problem som kan uppkomma när kommersiella aktörers verksamhet påverkas av offentlig- respektive straffrättsliga regleringar.
6 februari 2023

Utländska direktinvesteringar – vad gäller vid säkerhetskänslig verksamhet?

Sverige är ett av få EU-länder som idag inte har en generell reglering av utländska direktinvesteringar. Ett lagförslag väntas dock under kommande vår. Vinge ger en översiktlig bild av det rådande svenska rättsläget i det svenska kapitlet om Foreign Direct Investments (FDI) i International Comparative Legal Guide.
3 februari 2023

Europeiska patentdomstolen, UPC – Håkan Borgenhäll utsedd till expertgrupp

Håkan Borgenhäll, delägare, har blivit utsedd att representera Sveriges advokatsamfund i CCBE:s expertgrupp avseende den enhetliga patentdomstolen Unified Patent Court, UPC. Expertgruppen utgörs av advokater verksamma inom tvistemål inom patentområdet, och är utsedda av sina respektive länders advokatsamfund.
1 februari 2023