Uppdrag

Vinge företräder Main Capital Partners vid förvärvet och förvärvsfinansieringen av King Software

27 maj 2022 Bank och finans M&A

Vinge har biträtt Main Capital Partners och dess portföljbolag Björn Lundén med dess förvärv och förvärvsfinansiering av King Software och dess dotterbolag. King Software är en holländsk mjukvaru-koncern primärt verksamma inom innovativa SaaS-lösningar.

Finansieringen bestod av ett kreditfacilitetsavtal, inklusive både förvärvs- och revolverande faciliteter, med Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som långivare.

Vinges team bestod av Mikael Ståhl, Arvid Weimers, Axel Jansson och Calle Tengwall Pagels (Banking and finance) samt Jonas Johansson, Per Kling och Elias Bohlin (M&A).

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024