Uppdrag

Vinge företräder Main Capital Partners vid förvärvet och förvärvsfinansieringen av King Software

27 maj 2022 Bank och finans M&A

Vinge har biträtt Main Capital Partners och dess portföljbolag Björn Lundén med dess förvärv och förvärvsfinansiering av King Software och dess dotterbolag. King Software är en holländsk mjukvaru-koncern primärt verksamma inom innovativa SaaS-lösningar.

Finansieringen bestod av ett kreditfacilitetsavtal, inklusive både förvärvs- och revolverande faciliteter, med Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som långivare.

Vinges team bestod av Mikael Ståhl, Arvid Weimers, Axel Jansson och Calle Tengwall Pagels (Banking and finance) samt Jonas Johansson, Per Kling och Elias Bohlin (M&A).

Relaterat

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 600 miljoner euro revolverande kreditfacilitetsavtal

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 600 miljoner euro revolverande kreditfacilitetsavtal med BNP Paribas, Citibank Europe, DNB, JP Morgan, Nordea, SEB och Swedbank.
19 juli 2024

Vinge har företrätt SBB och Sveafastigheter i samband utbyteserbjudande

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och Sveafastigheter AB i samband med ett utbyteserbjudande riktat till investerare i SBBs utestående obligationer, genom vilket investerare utbytt seniora och hybridobligationer i SBB mot nya seniora obligationer emitterade i Sveafastigheter AB. De existerande obligationerna var delvis emitterade under SBBs EMTN-program, delvis på standalone basis, och investerarna flyttas efter transaktionen in under svenska obligationsvillkor på standalone basis.
9 juli 2024

Vinge har biträtt Polar Structure AB vid en emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag

Vinge har biträtt Polar Structure AB, en ledande utvecklare och ägare av infrastruktur, vid bolagets emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag. Emissionen syftar till att finansiera byggnationen av en järnvägstillgång utanför Boden som ska förbinda Malmbanan med H2 Green Steels nya anläggning för storskalig produktion av grönt stål vid Boden Industrial Park.
4 juli 2024