Henrik Ossborn

Delägare Advokat
 • Malmö, Helsingborg
 • Språk:
  Svenska, Engelska

Omnämnanden

Sources describe Henrik Ossborn as "incredibly available, technically adept, helpful and co-operative." - Chambers Global 2018

Utbildning

 • University of Westminster, London 1994-95
 • University of Lund, 1990-94 juris kandidat
 • Kingston University, London, 1993

Erfarenhet

 • Advokatfirman Lindahl Stockholm, biträdande jurist 2006, delägare 2007-2008
 • Mannheimer Swartling Advokatbyrå Stockholm och Malmö, biträdande jurist 1998-2006
 • McCann FitzGerald Solicitors, Dublin, Secondee 2003
 • GE Capital Equipment Finance AB  Stockholm, Secondee 1999
 • Hybbinette & Partners Advokater Stockholm, Associate 1997-1998
 • Tingstjänstgöring, Västerås tingsrätt 1996-1997
 • Advokatfirman Vinge, London, biträdande jurist  1995-1996

Utmärkelser

Uppdrag

Uppdrag 26 juli 2021

Vinge har biträtt Lifco AB i samband med upprättandet av ett MTN-program

Vinge har biträtt Lifco AB i samband med upprättandet av ett MTN-program med en ram om 5 miljarder k…

Uppdrag 21 december 2020

Vinge företräder Geveko Markings i samband med förvärvsfinansiering

Vinge företräder Geveko Markings och Solix Group i samband med lånefinansiering av Geveko Markings f…

Uppdrag 21 december 2020

Vinge biträder Re:NewCell vid projektfinansiering

Vinge har biträtt Re:NewCell AB med projektfinansiering inför byggnation av bolagets textilåtervinni…

Uppdrag 27 november 2020

Vinge företräder Re:NewCell i samband med noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market

Vinge företräder Re:NewCell AB i samband med noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market.…

Uppdrag 5 november 2020

Vinge har biträtt STRAX i samband med nytt låneavtal om 30 MEUR med Proventus Capital Partners IV som långivare

Vinge har biträtt STRAX koncernen vid refinansiering och ingående av låneavtal med Proventus Capital…

Uppdrag 13 juli 2020

Vinge biträder Alfa Laval i budet på Neles

Alfa Laval AB (publ) har offentliggjort ett rekommenderat kontant uppköpserbjudande till aktieägarna…

Uppdrag 11 februari 2020

Vinge biträder WPD i projektfinansiering

Vinge har biträtt vindkraftsutvecklaren WPD Group med projektfinansiering av vindkraftsparken Alderm…

Uppdrag 10 februari 2020

Vinge har biträtt Fontavis med projektfinansiering av tre svenska vindkraftsparker.

Vinge har biträtt Fontavis AG med projektfinansiering av tre svenska vindkraftsparker: Stigshöjden,…

Uppdrag 10 februari 2020

Vinge biträder Marguerite i förvärvet och projektfinansieringen av vindkraftsparken Brännliden.

Vinge har biträtt en fond administrerad av Marguerite med förvärvet och projektfinansieringen av vin…

Uppdrag 10 februari 2020

Vinge biträder re:cap i förvärvet och projektfinansieringen av vindkraftsparken Bröcklingeberget

Vinge har biträtt en fond administrerad av re:cap global investors AG med förvärvet och projektfinan…

Uppdrag 7 februari 2020

Vinge biträder KGAL i förvärvet och projektfinansieringen av vindkraftsparken Bäckhammar

Vinge har biträtt en fond administrerad av KGAL Investment Management GmbH & Co. KG med förvärvet oc…

Uppdrag 23 augusti 2019

Vinge företräder Länsförsäkringar Skånes fastighetsbolag Länshem Skåne i samband med förvärv från Wihlborgs

Vinge har företrätt Länsförsäkringar Skånes fastighetsbolag Länshem Skåne i samband med förvärv från…

Uppdrag 23 augusti 2019

Vinge har företrätt Länsförsäkringar Skånes fastighetsbolag Länshem Skåne i samband med förvärv från Skanska

Vinge har företrätt Länsförsäkringar Skånes fastighetsbolag Länshem Skåne AB i samband med förvärv f…

Uppdrag 27 april 2018

Vinge företräder First State Investments i förvärv av E.ON Gas Sverige AB.

Vinge företräder European Diversified Infrastructure Fund II (”EDIF II”), en infrastrukturfond förva…

Uppdrag 4 mars 2018

Vinge biträder Enea

Enea AB (publ) har träffat avtal om förvärv av Openwave Mobility för en köpeskilling om 90 miljoner…

Uppdrag 19 december 2017

Vinge företräder Länsförsäkringar Skånes Fastighets AB

Vinge företräder Länsförsäkringar Skånes Fastighets AB vid dess förvärv av tre nya bostadskvarter oc…

Uppdrag 7 december 2017

Vinge biträdde Lifco i obligationsemission

Lifco AB (publ) har emitterat två icke-säkerställda obligationslån om totalt 1.000 miljoner kronor,…

Uppdrag 2 november 2017

Vinge biträdde Orexo i obligationsemission

Orexo AB (publ) har emitterat ett fyraårigt icke säkerställt obligationslån om 325 miljoner kronor,…

Nyhet

Potential Covid-19 effects: financing arrangements, insolvency and public initiatives
Nyhet 25 mars 2020

Potential Covid-19 effects: financing arrangements, insolvency and public initiatives

The economic challenges following from the outbreak of Covid-19 have, and will continue to have, a s…

Skydda din verksamhet i oroliga tider
Nyhet 20 mars 2020

Skydda din verksamhet i oroliga tider

Över hela världen har verksamheter inom ett stort antal branscher påverkats kraftigt negativt av utb…

Böcker

Bok 1 januari 2012

Större frihet i internationell skiljerätt England och Sverige Ny juridik, 3:95, s 28 (Dan Hanqvist, Henrik Ossborn, Mikael Stenström).

Bok 1 januari 1999

Accessing the Swedish Market European Counsel Banking and Finance Industry Report October 1999 (André Andersson and Henrik Ossborn).