Cybersäkerhet

Den ökande användningen och nyttan av internet och digital teknik innebär ett ökat behov av förhindra obehörig åtkomst av nätverk, enheter, program och data. Samtidigt blir cyberbrotten alltmer sofistikerade och det är viktigt att ha en robust cybersäkerhetsstrategi för att kunna skydda sin verksamhet mot potentiella hot.

På senare tid har reglerna för informations- och cybersäkerhet skärpts och flera nya europeiska lagstiftningsakter har antagits, exempelvis kodexen för elektronisk kommunikation, DORA-förordningen, NIS 2-direktivet och cybersäkerhetsakten. Vilka regler om informations- och cybersäkerhet är tillämpliga på er verksamhet och hur bör man hantera en säkerhetsincident i praktiken?

Vinges specialister har omfattande erfarenhet av frågor inom informations- och cybersäkerhet. Vår rådgivning omfattar bl.a.:

  • Identifiering av tillämplig bransch- eller teknikspecifik lagstiftning
  • Framtagande av rutiner
  • Konsekvensanalyser avseende dataskydd
  • Rådgivning vid säkerhetsincidenter

Vi erbjuder också utbildning för personal och ledningsgrupp inom cybersäkerhet, personuppgiftsbehandling och dataskydd. Genom att utbilda er personal kan ni förbättra er organisations cybersäkerhet och minska risken för potentiella hot.

Välkommen att kontakta oss för att diskutera dina frågor inom cybersäkerhet!