Samarbeten, licensiering och kommersiella avtal

Våra jurister kombinerar akademisk spetskompetens med omfattande kommersiell erfarenhet och kan hjälpa dig att upprätta och förhandla en mängd olika avtal som är relevanta för life science och hälso- och sjukvårdsbranschen. Teamet på Vinge har ett kommersiellt fokus och djupgående kunskaper om svensk och internationell avtalsrätt samt erfarenhet av diverse standardavtal och kommersiella avtal på området.

Vårt team har omfattande erfarenhet av att skriva och förhandla kommersiella avtal på läkemedels- och djurhälsoområdet, till exempel utvecklings- och licensavtal.

Våra tjänster omfattar en mängd olika avtal, till exempel:

 • Licensavtal
 • Tillverknings- och distributionsavtal
 • Leveransavtal
 • CRO- och CDMO-avtal
 • FoU-avtal
 • Samarbetsavtal och gemensamma utvecklingsavtal
 • MTA-avtal
 • SaaS-avtal
 • Programvaruavtal för medicintekniska produkter
 • Sekretessavtal
 • Databehandlingsavtal
 • Kvalitetsavtal

Våra jurister från olika specialistområden inom affärsjuridiken arbetar nära tillsammans, vilket gör att vi kan erbjuda strategisk rådgivning inom alla områden av relevans för forsknings- och utvecklingsintensiva företag, till exempel konkurrensrätt, dataskyddsrätt och skatterätt.