Petronella Hallberg

Counsel Advokat
  • Göteborg
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Utbildning

  • Lunds universitet, Juristexamen 2015
  • University of Edinburgh, 2014

Erfarenhet

  • Advokatfirman Vinge, sommarnotarie, 2014
  • Kammarrätten i Göteborg, sommarnotarie, 2013

Uppdrag

Uppdrag 8 december 2022

Vinge företrädde LumenRadio AB (publ) i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market

Vinge företrädde LumenRadio AB (publ) (”LumenRadio”) i samband med dess notering på Nasdaq First Nor…

Uppdrag 30 november 2022

Vinge har rådgivit Gotlandsbolaget i samband med fartygsförsäljningar

Gotlandsbolaget och dess dotterbolag Gotland Tankers, har genomfört fyra lyckade försäljningar av ta…

Uppdrag 14 september 2022

Vinge har biträtt Latour i samband vid förvärv av MAXAGV

Investment AB Latour har, genom sitt helägda dotterbolag Latour Industries AB, förvärvat de två bola…

Uppdrag 12 maj 2021

Vinge företrädde Hultafors Group AB i förvärvet av Fristads, Kansas och Leijona

Förvärvet av Fristads, Kansas och Leijona är en del av Hultafors Groups strategi att växa och utveck…

Uppdrag 12 oktober 2020

Vinge har biträtt Stirling Square Capital Partners i samband med försäljningen av Docu Nordic Group

Vinge har biträtt det paneuropeiska riskkapitalbolaget Stirling Square Capital Partners i deras förs…

Uppdrag 23 juli 2020

Vinge biträder grundarna i samband med Verdanes investering i Caia Cosmetics

Vinge biträdde grundarna i samband med Verdanes investering i Caia Cosmetics.

Uppdrag 31 mars 2020

Vinge biträder i samband med försäljning av PDS Vision

Vinge har biträtt i samband med försäljning av PDS Vision till Capman.

Uppdrag 14 januari 2020

Vinge biträder säljarna i samband med förvärv

Vinge biträder säljarna i samband med Infobrics förvärv av Arkub AB / Telliq.

Uppdrag 2 december 2019

Vinge har biträtt i samband med försäljningen av Future Eyewear Group AB till FGX/Essilor

Future Eyewear Group är det ledande företaget på sol-, sport-, & läsglasögon i Norden.

Uppdrag 4 oktober 2019

Vinge biträder Enersys i samband med förvärv

Vinge biträder Enersys i samband med förvärvet av NorthStar från Altor.

Uppdrag 20 mars 2019

Sjätte AP-fonden investerar i Hoist Group

Vinge biträdde Sjätte AP-fonden i samband med en investering i Hoist Group. Hoist Group utvecklar oc…

Uppdrag 10 juli 2018

Vinge företrädde Hultafors Group AB i förvärvet av Hellberg Safety.

Hultafors Groups produkter, vilka inkluderar bland annat skyddskläder och skyddsutrustning säljs til…

Uppdrag 28 juni 2018

Holta Invest ny storägare i klädmärket Morris Stockholm.

Vinge biträder säljaren i samband med Holta Invests investering i JM Alsén Design AB som äger "affor…

Uppdrag 21 december 2017

Vinge biträder Allianz X

Vinge biträder Allianz X, den digitala investeringsenheten i Allianz-koncernen, i dess investering p…

Uppdrag 18 mars 2017

Vinge biträder Actos Equity

MyDentist är en ny tandvårdskedja som vi vill förändra den konservativa tandvårdsbranschen genom ett…

Nyhet

Ny delägare och nya counsels utsedda vid Vinges Göteborgskontor
Nyhet 30 augusti 2022

Ny delägare och nya counsels utsedda vid Vinges Göteborgskontor

Ninos Aho har valts in som delägare vid Vinges Göteborgskontor från och med 1 januari 2023. Samtidig…