Patenträtt

Patent är för många företag en av de viktigaste tillgångarna som exempelvis inom läkemedelsindustrin vid framtagning av nya innovativa läkemedel eller inom andra industrisektorer för att skydda investeringar i produktutveckling. Patenträtt handlar inte enbart om att söka skydd för patent utan även om att kunna försvara sina patent vid misstänkta intrång och att granska och utvärdera patent för att bedöma det kommersiella värdet.

Värdet av patent har ökat på flera sätt

Vi ser ett ökat antal transaktioner som drivs av värdet av patent. Flera företag har numera en IP-policy som innebär att man inte enbart ska söka skydd för sin produktutveckling utan även försvara sina patent vid patentintrång. Det har blivit allt viktigare att bevaka marknads- och teknikutvecklingen med olika typer av system. Information om branschutvecklingen inom patentområdet blir alltmer betydelsefull.

Patentlagen är inte helt gemensam inom EU

Det finns ett centraliserat internationellt system för att ansöka om patent i olika länder, men till skillnad från varumärken och design finns det inte något patent som täcker EU. Flera utredningar för att inrätta ett gemenskapspatent och en gemensam patentdomstol har pågått länge, men ännu finns inget regelverk på plats. Av det skälet är det många företag som väljer ut flera kommersiellt intressanta länder för att skapa sig en värdefull patentportfölj på den globala marknaden, även om det kan bli kostsamt att ansöka och därefter försvara sina patent.

Undersökningar och pågående utveckling visar att företag som investerar i sina IP-rättigheter har större kommersiell framgång än företag som begränsar sina investeringar.

Så kan vi hjälpa dig med frågor om patent

Som oberoende advokatbyrå kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar för ditt företag. Våra jurister har en bred erfarenhet av patentjuridik och arbetar regelbundet med domstolstvister och gränsöverskridande patentprocesser, bland annat ett flertal fall i USA. Genom vårt internationella arbete har vi ett stort kontaktnät i flera länder som underlättar vid processer utomlands. Vi har även landets enda advokat som doktorerat inom avtal och immaterialrätt, vilket gör det möjligt för oss att tillföra spetskunskap inom området avseende licenser och överlåtelse av patent. Vi har också som enda advokatbyrå i landet medarbetare som doktorerat inom patentjuridik med inriktning på bioteknik. Härutöver har vi advokater som är både jurister och ingenjörer, vilket innebär kostnadseffektiv rådgivning på ett juridiskt område där man måste förstå tekniken. 

Några exempel på viktiga rättsfall som vi har drivit är:

  • Comviq vs Europolitan angående mobiltelefonsystem
  • AGA vs Occlutech angående medtech (occlusionsteknik)
  • Seamless vs Accumulate angående digitalt betalsystem (mjukvarupatent)
  • Merck vs Genrika global process angående Blockbusterläkemedel för benskörhet
  • Eli Lilly vs Generika global process angående Blockbusterläkemedel för lungcancerbehandling
  • Allergan angående SPC (Botox®)
  • Novartis angående SPC (Ilaris®)
  • Alfa Laval vs SWEP angående patent på värmeväxlare
  • Swedish Match vs Eriksson angående skiljeförfarande.

Våra jurister inom patentområdet har olika inriktning och spets, där den mer kommersiellt inriktade delen är sammanvävd med våra experter inom M&A.

Jurister med stor erfarenhet av affärsjuridik och immaterialrätt

Vi är landets största aktörer inom området fullservice affärsjuridik och immaterialrätt. Med omfattande erfarenhet kan vår advokatbyrå bidra med bred kunskap och skräddarsydd rådgivning inom flera rättsliga områden. En patenträttighet hanteras inte enbart inom immaterialrätten utan den behöver många gånger sättas in i ett större sammanhang där flera rättsområden kan aktualiseras. Vi hjälper företag inom alla branscher. Bland våra klienter finns företag inom läkemedel, livsmedel, konfektion, telekommunikation, mjukvarulösningar, media, energi och tillverkningsindustri.

Optimera skyddsmöjligheter med heltäckande skydd

Företagets immateriella tillgångar skyddas inte bara av patent. För många företag kan det vara viktigt att beakta närliggande skyddsmöjligheter såsom designrätt. I vissa länder finns det alternativ till eller komplettering av patentskydd som brukar kallas bruksmönster men är ett slags minipatent.

Genom att arbeta strategiskt och proaktivt med flera skyddsmöjligheter kan företaget optimera sina ensamrättigheter. Detta kan i förlängningen skapa viktiga konkurrensfördelar, bland annat genom ökad förmåga att identifiera och inskrida mot efterbildningar och andra intrång. Optimering av företagets immateriella tillgångar kan även skapa värde genom ökade licensintäkter. Med goda immaterialrättsliga och marknadsrättsliga kunskaper kan företaget också minska sina legala risker, inklusive risken att drabbas av skadeståndskrav, förbud, badwill och kostsamma tvister.

Vinges experter har mycket stor erfarenhet av att arbeta strategiskt och parallellt med flera skyddsformer och alternativa lösningar. Med ett kunskapsorienterat helhetsperspektiv på företagets kommersiella behov kan vi erbjuda adekvat och resultatorienterad rådgivning.

Företagets verksamhet kan dessutom påverkas av beröringspunkter mellan immaterialrätten och andra rättsområden, såsom konkurrensrätt, regulatorisk juridik, finansieringsjuridik, bolagsjuridik, offentlig upphandling, skatterätt mm. Vinge har betydande erfarenhet av dessa discipliner. För patenthavare är sannolikt avtalsrätten det viktigaste närliggande området som aktualiseras redan vid uppfinningarnas tillkomst men också vid den kommersiella exploateringen (samarbeten, licensiering etc). IP-gruppen har mycket framstående avtalsexperter och därutöver har Vinge en större avdelning som är specialiserade inom kommersiella avtal. Vid behov samarbetar Vinges experter på immaterial­rätt därför med specialister från Vinges övriga verksamhetsområden. Genom att kombinera omfattande rättslig expertis med en stor förståelse för reglernas kommersiella funktion kan Vinge således erbjuda ett affärsmässigt stöd i alla juridiska frågor.

Vill du veta mer om Vinge?

Är du nyfiken på att veta mer om vår advokatbyrå eller våra övriga arbetsområden hittar du mer information här. >

Nyheter

Nyhet 21 maj 2024

Som ett avslutande steg i lagstiftningsprocessen antog Europeiska unionens råd (Rådet) idag, den 21…

Nyhet 15 maj 2024

Nyligen var det Karin Karstens, biträdande jurist i Public M&A-gruppen på Stockholmskontoret, tur at…

Nyhet 6 maj 2024

Fredrik Wilkens and Henrik Schön, part of Vinge’s financial services’ team, have written the Swedish…

Uppdrag

Uppdrag 17 maj 2024

Vinge företräder InArea Group AB i samband med förvärvet av Heikkinen och LTU Group. InArea Group är…

Uppdrag 17 maj 2024

Humana-koncernen (”Humana”) stärker sitt erbjudande av kvalitativa omsorgstjänster i Norge genom att…

Uppdrag 17 maj 2024

Vinge biträder Stendörren Fastigheter AB vid dess emission av gröna efterställda hybridobligationer…