Artificiell Intelligens (AI)

AI, eller artificiell intelligens, har blivit ett allt mer uppmärksammat område. AI används idag inom en mängd olika branscher och för en rad olika ändamål.

AI har givit upphov till flera olika rättsliga frågeställningar, såsom under vilka förutsättningar AI-genererade konstverk, uppfinningar, formgivningar och andra alster kan få immaterialrättsligt skydd, samt vem som är ansvarig för fel eller skador som orsakas av AI-system. Om ni utvecklar AI eller ska ingå ett avtal om köp av AI-baserade system eller tjänster finns det flera aspekter som är viktiga att fundera över. Den snabba utvecklingen av AI har inneburit utmaningar i fråga om vilka möjligheter som finns att anskaffa, kontrollera och använda data i syfte att utveckla och/eller använda AI-system. På EU-nivå pågår ett arbete gällande en europeisk AI-strategi och den framtida rättsliga regleringen av AI.

Våra jurister kombinerar spetskompetens med kommersiell erfarenhet av att hjälpa våra klienter med frågor rörande AI.

 Vår rådgivning omfattar bl.a.:

  • Immaterialrättsliga aspekter
  • Skydd av företagshemlig information
  • Strategisk rådgivning inom alla områden av relevans för AI-projekt
  • Upprättande och förhandling av avtal angående till AI, såsom samarbetsavtal, licensavtal, inköpsavtal, utvecklingsavtal m.m.
  • Konkurrensrättslig rådgivning
  • Regulatoriska frågor
  • Dataskyddsfrågor

 

Välkommen att kontakta oss för att diskutera dina frågor om AI!