Antikorruption

Företagens förebyggande antikorruptionsarbete får allt större fokus i såväl Sverige som av andra länders myndigheter. Antikorruption bör därför vara en central punkt på agendan för företagens styrelse och ledning. I ett flertal jurisdiktioner kan ett förebyggande antikorruptionsarbete medföra ett skydd mot, eller utgöra förmildrande omständigheter vid, rättsliga processer. 

Vinges best practice inom antikorruption utgår ifrån de internationella krav som ställs på företag och inkluderar:

  • Riskbedömning
  • Intern kontroll 
  • Rapporteringskanaler 
  • Internutredning

Vinge biträder med utvärdering och rådgivning rörande våra klienters befintliga compliancearbete och identifierar eventuella förbättringsåtgärder.

En viktig del av vårt arbete består i att identifiera och hantera korruptionsrisker i samband med transaktioner och andra typer av investeringar. 

Vi bistår även med utformning av hela eller delar av complianceprogram och utbildningar inom antikorruption och utredningar. Våra jurister utbildar såväl styrelse, anställda som affärspartners.