Strategier, registrering & bevakning

Ett företags immateriella tillgångar kan ha stor betydelse vid nya satsningar, men det är även viktigt att långsiktigt förvalta sina befintliga varumärkes- och designrättigheter på ett strategiskt och strukturerat sätt. Detta utgör en central del i att säkerställa ett gott skydd för företagens immateriella tillgångar, vilket i sin tur kan ge företag en ökad konkurrenskraft.

Vad innebär immaterialrätt?

Immaterialrätt skyddar ett företags immateriella tillgångar, exempelvis genom att säkerställa att ingen annan nyttjar dessa tillgångar utan tillstånd. Eftersom ett företags immateriella tillgångar ofta har betydande värden, spelar de en viktig roll som strategiskt konkurrensmedel.

Vikten av förberedelser inför nya satsningar

Förberedande immaterialrättsliga granskningar kan ge företag värdefull information som utgör ett viktigt beslutsunderlag inför satsningar på produktutveckling, varumärken och marknadsföring.  Genomtänkta förberedelser medför att företagen redan vid planeringsstadiet kan få information om andra aktörer redan skyddat liknande produkter eller varumärken. 

Detta gäller även domännamn. Missar man att kontrollera domännamnsregistreringar i samband med framtagandet av ett nytt varumärke kan det få avsevärda konsekvenser för marknadsföringen. 

Ytterligare en viktig aspekt är att utreda vilka delar av ett koncept, en produkt eller en tjänst som är skyddsvärda samt vilka skyddsformer som kan användas och är lämpliga i förhållande till det specifika konceptet, produkten eller tjänsten.

 

Långsiktig strategi säkrar företagets immateriella tillgångar

Den långsiktiga förvaltningen av befintliga varumärkes- och designrättigheter är en annan central del för att säkerställa ett bra skydd. Detta innebär bland annat att löpande bevaka sitt företags befintliga immateriella rättigheter och förnya dem innan registreringarna löper ut. Det omfattar också en regelbunden bevakning av konkurrenters nya varumärkes- och designansökningar som kan innebära potentiella intrång på ditt företags immateriella rättigheter. 

 

Så kan vi hjälpa dig med immaterialrättsliga frågor

Vinge är en av få svenska advokatbyråer som har en Prosecution-avdelning som erbjuder omfattande tjänster inom varumärkes-och designprosecution. Vi säkerställer, skyddar och hanterar stora svenska och globala varumärkes- och designtillgångar för ledande varumärken. Vårt specialistteam har omfattande erfarenhet av olika frågor kring utveckling av nya koncept och produkter samt av juridisk varumärkes- och designvärdering. Vi bistår även med strategisk juridisk rådgivning angående det mest adekvata och kostnadseffektiva skyddet. Vårt breda kontaktnät och djupa samarbete med olika advokatbyråer runt om i världen underlättar arbetet vid omfattande globala varumärkes- och designansökningar.

 

Vi hjälper även till med:

 • Likhetssökningar
 • Förberedande granskningar (Freedom to Operate, FTO) avseende tidigare ansökningar eller registreringar av ett varumärkes- eller designskydd.
 • Förberedande granskningar av domännamn.
 • Inlämning av varumärkes- och designansökningar hos bland annat Patent-och registreringsverket (PRV) och EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO).
 • Löpande bevakning av våra klienters egna varumärkens- och designrättigheter samt förnyar registreringar.
 • Löpande bevakning av konkurrenters varumärkes- och designansökningar som potentiellt kan skada företagets egna immateriella rättigheter.
 • Strategisk rådgivning om att behålla och stärka det legala värdet av företagets immateriella rättigheter.

Våra jurister har även omfattande erfarenhet av att företräda företag vid immaterialrättsliga tvister inför domstolar och myndigheter.

 

Jurister med särskild erfarenhet av immaterialrätt

Vår advokatbyrå kan bidra med professionell rådgivning inom samtliga immaterialrättsliga frågor. Bland våra klienter finns företag inom bland annat livsmedel, konfektion, telekommunikation, försäkringar, media, energi och tillverkningsindustri. Vi arbetar också med reklambyråer och andra aktörer som inriktar sig på reklam, PR, varumärken, design eller digital marknadsföring. 

Vill du veta mer om Vinge?

Är du nyfiken på att veta mer om Vinge eller våra övriga arbetsområden hittar du mer information här. >

Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.RuntimeBinderException: Cannot convert null to 'int' because it is a non-nullable value type
  at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object )
  at System.Dynamic.UpdateDelegates.UpdateAndExecute1[T0,TRet](CallSite site, T0 arg0)
  at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object )
  at ASP._Page_app_plugins_vinge_grideditors_latest_Latest_cshtml.<>c.<Execute>b__3_10(Object x) in C:\Website\Vinge\app_plugins\vinge\grideditors\latest\Latest.cshtml:line 100
  at System.Linq.Enumerable.WhereSelectListIterator`2.MoveNext()
  at System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection)
  at System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source)
  at ASP._Page_app_plugins_vinge_grideditors_latest_Latest_cshtml.Execute() in C:\Website\Vinge\app_plugins\vinge\grideditors\latest\Latest.cshtml:line 100
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in C:\Website\Vinge\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20
Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.RuntimeBinderException: Cannot convert null to 'int' because it is a non-nullable value type
  at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object )
  at ASP._Page_app_plugins_vinge_grideditors_latest_Latest_cshtml.<>c.<Execute>b__3_10(Object x) in C:\Website\Vinge\app_plugins\vinge\grideditors\latest\Latest.cshtml:line 100
  at System.Linq.Enumerable.WhereSelectListIterator`2.MoveNext()
  at System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection)
  at System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source)
  at ASP._Page_app_plugins_vinge_grideditors_latest_Latest_cshtml.Execute() in C:\Website\Vinge\app_plugins\vinge\grideditors\latest\Latest.cshtml:line 100
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in C:\Website\Vinge\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20