Strategier, registrering & bevakning

Ett företags immateriella tillgångar kan ha stor betydelse vid nya satsningar, men det är även viktigt att långsiktigt förvalta sina befintliga varumärkes- och designrättigheter på ett strategiskt och strukturerat sätt. Detta utgör en central del i att säkerställa ett gott skydd för företagens immateriella tillgångar, vilket i sin tur kan ge företag en ökad konkurrenskraft.

Vad innebär immaterialrätt?

Immaterialrätt skyddar ett företags immateriella tillgångar, exempelvis genom att säkerställa att ingen annan nyttjar dessa tillgångar utan tillstånd. Eftersom ett företags immateriella tillgångar ofta har betydande värden, spelar de en viktig roll som strategiskt konkurrensmedel.

Vikten av förberedelser inför nya satsningar

Förberedande immaterialrättsliga granskningar kan ge företag värdefull information som utgör ett viktigt beslutsunderlag inför satsningar på produktutveckling, varumärken och marknadsföring.  Genomtänkta förberedelser medför att företagen redan vid planeringsstadiet kan få information om andra aktörer redan skyddat liknande produkter eller varumärken. 

Detta gäller även domännamn. Missar man att kontrollera domännamnsregistreringar i samband med framtagandet av ett nytt varumärke kan det få avsevärda konsekvenser för marknadsföringen. 

Ytterligare en viktig aspekt är att utreda vilka delar av ett koncept, en produkt eller en tjänst som är skyddsvärda samt vilka skyddsformer som kan användas och är lämpliga i förhållande till det specifika konceptet, produkten eller tjänsten.

 

Långsiktig strategi säkrar företagets immateriella tillgångar

Den långsiktiga förvaltningen av befintliga varumärkes- och designrättigheter är en annan central del för att säkerställa ett bra skydd. Detta innebär bland annat att löpande bevaka sitt företags befintliga immateriella rättigheter och förnya dem innan registreringarna löper ut. Det omfattar också en regelbunden bevakning av konkurrenters nya varumärkes- och designansökningar som kan innebära potentiella intrång på ditt företags immateriella rättigheter. 

 

Så kan vi hjälpa dig med immaterialrättsliga frågor

Vinge är en av få svenska advokatbyråer som har en Prosecution-avdelning som erbjuder omfattande tjänster inom varumärkes-och designprosecution. Vi säkerställer, skyddar och hanterar stora svenska och globala varumärkes- och designtillgångar för ledande varumärken. Vårt specialistteam har omfattande erfarenhet av olika frågor kring utveckling av nya koncept och produkter samt av juridisk varumärkes- och designvärdering. Vi bistår även med strategisk juridisk rådgivning angående det mest adekvata och kostnadseffektiva skyddet. Vårt breda kontaktnät och djupa samarbete med olika advokatbyråer runt om i världen underlättar arbetet vid omfattande globala varumärkes- och designansökningar.

 

Vi hjälper även till med:

  • Likhetssökningar
  • Förberedande granskningar (Freedom to Operate, FTO) avseende tidigare ansökningar eller registreringar av ett varumärkes- eller designskydd.
  • Förberedande granskningar av domännamn.
  • Inlämning av varumärkes- och designansökningar hos bland annat Patent-och registreringsverket (PRV) och EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO).
  • Löpande bevakning av våra klienters egna varumärkens- och designrättigheter samt förnyar registreringar.
  • Löpande bevakning av konkurrenters varumärkes- och designansökningar som potentiellt kan skada företagets egna immateriella rättigheter.
  • Strategisk rådgivning om att behålla och stärka det legala värdet av företagets immateriella rättigheter.

Våra jurister har även omfattande erfarenhet av att företräda företag vid immaterialrättsliga tvister inför domstolar och myndigheter.

 

Jurister med särskild erfarenhet av immaterialrätt

Vår advokatbyrå kan bidra med professionell rådgivning inom samtliga immaterialrättsliga frågor. Bland våra klienter finns företag inom bland annat livsmedel, konfektion, telekommunikation, försäkringar, media, energi och tillverkningsindustri. Vi arbetar också med reklambyråer och andra aktörer som inriktar sig på reklam, PR, varumärken, design eller digital marknadsföring. 

Vill du veta mer om Vinge?

Är du nyfiken på att veta mer om Vinge eller våra övriga arbetsområden hittar du mer information här. >

nyheter

se alla våra nyheter

Framgångar för Eli Lilly i patenttvist

Den 11 december föll dom i Patent- och marknadsdomstolen i den fleråriga tvisten mellan Eli Lilly oc…
18 december 2020

Hederspris till boken ”Immaterialrätt och Marknadsrätt – ur praktiskt perspektiv”

Åsa Hellstadius, juris doktor och docent i civilrätt samt verksam i Vinges IP-grupp, har av Sveriges…
17 november 2020

Håkan Borgenhäll har av regeringen förordnats som ny ledamot i patentombudsnämnden

Patentombudsnämnden har antagit Håkan Borgenhäll, delägare och ansvarig för Vinges IP-grupp, som ny…
8 september 2020

uppdrag

se alla våra uppdrag

Vinge har företrätt Lone Star Fund och Stark Group i samband med försäljningen av Stark Group till CVC Capital Partners.

Med huvudkontor i Danmark är STARK Group en ledande B2B distributör av tungt byggmaterial för byggbr…
8 januari 2021

Vinge biträder Industrifonden i samband investering i MinervaX

Vinge har biträtt Industrifonden i samband med dess investering i MinervaX. MinervaX utvecklar ett v…
16 december 2020

Vinge har företrätt Investindustrial i samband med dess förvärv av Carl von Linnékliniken Gruppen.

Carl von Linnékliniken Gruppen är en ledande fertilitetsklinik i Uppsala som erbjuder bland annat be…
30 november 2020