M&A och kapitalmarknad

Strukturell M&A och finansiering är viktiga frågor inom bioteknik-, medicinteknik- och läkemedelsbranschen. Många företag inom dessa sektorer överväger att antingen närma sig riskkapital eller private equity-fonder, eller gå in på de publika marknaderna för att få tillgång till kapital och likviditet.

Vinge är den ledande svenska advokatbyrån inom privat och publik M&A och kapitalanskaffning samt representerar både företag och investerare. Våra tjänster sträcker sig från stöd vid traditionella M&A-affärer, private equity-finansierade uppköp och riskkapitalfinansiering till stöd vid börsintroduktioner och andra transaktioner på aktiekapitalmarknaden. Under de senaste 20 åren har vi hanterat flest transaktioner och de med högst transaktionsvärde på den svenska marknaden. Vi ger kvalificerad rådgivning inom bolagsrätt och juridiska frågor som rör kapitalmarknader. Som ett ledande team inom detta område har vi djupgående kunskaper om regelverket för aktiemarknadstransaktioner och kan tillföra värde i både strategiska och strukturella frågor.

Med betydande transaktionserfarenhet och specifik kunskap om de kommersiella förutsättningarna inom life science och hälso- och sjukvårdsbranschen kan Vinges specialister genomföra transaktioner snabbt, effektivt och med högsta kvalitet.