Digitala tjänster

Samhället blir alltmer digitalt. Idag är en majoritet av världens största företag digitala marknadsaktörer.

På EU-nivå har det den senaste tiden kommit flera olika lagstiftningsåtgärder med fokus på att stärka, modernisera och förtydliga reglerna för onlineplattformar. Därutöver har det inom konsumenträtten skett ett antal större lagändringar mot bakgrund av att vi blir alltmer digitala. De nya regelverken omfattar bl.a. en ny svensk konsumentköplag, det s.k. Omnibusdirektivet, samt EU:s rättsakter om digitala tjänster och om digitala marknader. Vad betyder dessa regelverk för ert företag?

Vinges specialister inom konsument-, marknadsförings- och konkurrensrätt har omfattande erfarenhet av de juridiska och kommersiella överväganden som företag som tillhandahåller digitala tjänster möter. Vi företräder även regelbundet klienter inför relevanta myndigheter och domstolar.

Vår rådgivning omfattar bl.a.:

  • Identifiering av tillämplig bransch- eller teknikspecifik lagstiftning
  • Granskning av webbplatser inför lansering
  • Marknadsföringsrättsliga aspekter
  • Varumärkesrättsliga frågor
  • Upprättande och förhandling av olika typer av avtal, såsom allmänna villkor (både gentemot företag och konsumenter), samarbetsavtal, distributionsavtal m.m.
  • Konkurrensrättslig rådgivning

 

Välkommen att kontakta oss för att diskutera dina frågor rörande digitala tjänster!

 

 

 

Relaterade nyheter

Priset, Chambers Europe Award for Excellence – Sweden Law Firm of the Year 2023, är ett av de främst…

Europaparlamentet röstade onsdagen den 14 juni igenom sin ståndpunkt om kommissionens förslag till f…

Per Hellström, erkänd jurist inom EU- och konkurrensrätt, har anslutit till Vinge som expert. Per ko…