Christian Lindhé

Delägare Advokat
  • Malmö
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Omnämnanden

Christian Lindhé is ranked as Notable practitioner at IFLR 1000 2019

Utbildning

  • Lunds Universitet (jur kand, 2006)
  • Lunds Universitet (ek kand, civ ek, 2007)

Övriga meriter

  • Civ ek

Uppdrag

Uppdrag 5 februari 2024

Vinge biträder 1Vision Biogas i samband med budet på Biokraft

1Vision Biogas AB, ett bolag kontrollerat av Aneo, HitecVision och St1, har lämnat ett offentligt er…

Uppdrag 21 december 2023

Vinge biträder i Active Biotechs företrädesemission

Active Biotech AB (publ) (Nasdaq Stockholm) har genomfört en nyemission med företrädesrätt för aktie…

Uppdrag 21 december 2023

Vinge biträder Trianon i samband med återköpserbjudande avseende efterställda hållbara hybridobligationer

Vinge biträder Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) i samband med dess frivilliga partiella återkö…

Uppdrag 1 november 2023

Vinge biträder Cantargia i samband med riktad nyemission

Vinge biträder Cantargia AB (publ) i samband med en riktad nyemission om cirka 59 miljoner kronor ti…

Uppdrag 28 september 2023

Vinge rådgivare till SAGA Diagnostics AB i samband med konvertibelfinansiering

SAGA Diagnostics AB, ett bolag verksamt inom cancerdiagnostik, har genomfört en konvertibelfinansier…

Uppdrag 19 maj 2023

Vinge företräder IBT i samband med företrädesemission

Vinge företräder Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) i samband med en företrädesemission om cirk…

Uppdrag 19 december 2022

Vinge biträder SiB Solutions

Vinge biträder SiB Solutions i samband med en investering från Scania Growth Capital (SGC).

Uppdrag 9 december 2022

Vinge biträder BHG i samband med riktad nyemission

Vinge biträder BHG Group AB (publ) i samband med en riktad nyemission om 800 miljoner kronor genom e…

Uppdrag 24 november 2022

Vinge biträder Aneo i budet på Scandinavian Biogas

Aneo Renewables Holding AS har lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Scandinavian Biog…

Uppdrag 24 november 2022

Vinge biträdde Aneo i samband med riktad nyemission i Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas Fuels International AB har genomfört en riktad nyemission om 326 miljoner kronor…

Uppdrag 1 september 2022

Vinge biträder Xintela

Vinge biträder Xintela AB (publ) i samband med budpliktsbudet från Flerie Invest AB.

Uppdrag 5 augusti 2022

Vinge biträder i Active Biotechs företrädesemission

Active Biotech AB (publ) (Nasdaq Stockholm) genomför en nyemission med företrädesrätt för aktieägarn…

Uppdrag 30 juni 2022

Vinge företräder Cantargia i samband med företrädesemission

Vinge företräder Cantargia AB (publ) i samband med en fullt garanterad företrädesemission om cirka 2…

Uppdrag 5 maj 2022

Vinge biträder BHG Group i samband med riktad nyemission

Vinge biträder BHG Group AB (publ) i samband med en riktad nyemission om 1,0 miljard kronor genom et…

Uppdrag 13 januari 2022

Vinge biträder Oncorena

Vinge biträder Oncorena Holding AB i samband med en investering om initialt 66 miljoner kronor från…

Uppdrag 23 november 2021

Vinge biträder Trianon i samband med riktad nyemission

Vinge biträder Fastighets AB Trianon (publ) i samband med en riktad nyemission om cirka 398 miljoner…

Uppdrag 13 oktober 2021

Vinge företräder Haypp Group i samband med noteringen på Nasdaq First North Growth Market

Vinge företräder Haypp Group AB (publ) (”Haypp Group”) i samband med noteringen på Nasdaq First Nort…

Uppdrag 22 september 2021

Vinge har biträtt Bactiguard i riktad nyemission

Vinge har biträtt Bactiguard Holding AB (publ) i samband med en riktad nyemission till AMF varigenom…

Uppdrag 27 augusti 2021

Vinge biträder Trianon i budpliktsbudet på Signatur Fastigheter

Fastighets AB Trianon har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Signatur Fastig…

Uppdrag 26 juli 2021

Vinge har biträtt Lifco AB i samband med upprättandet av ett MTN-program

Vinge har biträtt Lifco AB i samband med upprättandet av ett MTN-program med en ram om 5 miljarder k…

Uppdrag 2 juli 2021

Vinge företräder Profoto i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

Vinge företräder Profoto Holding AB (publ) i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm. Prospektet…

Uppdrag 11 juni 2021

Vinge företräder BHG Group i samband med förvärv av HYMA Skog & Trädgård

Vinge företräder BHG Group AB (publ) i samband med dess förvärv av 92,2% procent av aktierna i HYMA…

Uppdrag 4 februari 2021

Vinge biträder BHG Group i samband med riktad nyemission

Vinge biträder BHG Group AB (publ) i samband med en riktad nyemission om cirka 1,6 miljarder kronor…

Uppdrag 18 december 2020

Vinge biträder Fastighets AB Trianon i samband med dess notering på Nasdaq Stockholm

Vinge har biträtt Fastighets AB Trianon (publ) i samband med dess listbyte från Nasdaq First North P…

Uppdrag 17 december 2020

Vinge företrädde Cantargia i riktad nyemission

Vinge har företrätt Cantargia AB (publ) i samband med en riktad nyemission om 564 miljoner kronor ti…

Uppdrag 10 december 2020

Vinge företrädde Active Biotech i dess företrädesemission

Vinge företrädde Active Biotech AB (publ) i samband med dess företrädesemission av aktier.

Uppdrag 27 november 2020

Vinge företräder Re:NewCell i samband med noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market

Vinge företräder Re:NewCell AB i samband med noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Uppdrag 5 november 2020

Vinge biträder BioGaia i samband med riktad nyemission

Vinge biträder BioGaia AB (publ) i samband med en riktad nyemission om cirka 1,1 miljarder kronor ge…

Uppdrag 3 september 2020

Vinge biträder BIMobject i riktad nyemission

BIMobject AB (publ) genomför en riktad nyemission om cirka 304 miljoner kronor till utvalda svenska…

Uppdrag 27 juli 2020

Vinge biträder BHG Group i budet på Sleepo

BHG Group AB (publ) har lämnat ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Sleepo AB (pub…

Uppdrag 10 juli 2020

Vinge biträdde Trianon i samband med riktad nyemission

Vinge har biträtt Fastighets AB Trianon i samband med en riktad nyemission om 115 MSEK genom ett acc…

Uppdrag 7 juli 2020

Vinge biträdde IVISYS i samband med riktad nyemission

Vinge har biträtt IVISYS AB i samband med en riktad nyemission genom ett accelererat bookbuilding-fö…

Uppdrag 1 juli 2020

Vinge har biträtt Magle Chemoswed Holding AB i samband med dess notering på Nasdaq First North Growth Market

Vinge har biträtt med aktiemarknads- och transaktionsrådgivning i samband med Magle Chemoswed Holdin…

Uppdrag 20 februari 2020

Vinge biträder Cantargia i riktad nyemission

Cantargia AB (publ) genomför en riktad nyemission om cirka 410 miljoner kronor till ett antal svensk…

Uppdrag 2 december 2019

Vinge biträdde Lifco med MTN-program

Vinge har biträtt Lifco AB i samband med upprättandet av ett MTN-program med en ram om 3 miljarder k…

Uppdrag 2 december 2019

Vinge biträdde Trianon i samband med riktad nyemission

Vinge har biträtt Fastighets AB Trianon i samband med en riktad nyemission om 210 miljoner kronor ge…

Uppdrag 12 september 2019

Vinge biträdde ZetaDisplay i obligationsemission

ZetaDisplay AB (publ) har emitterat ett 3,5-årigt icke säkerställt obligationslån om 300 miljoner kr…

Uppdrag 26 augusti 2019

Vinge biträdde Enea i samband med riktad nyemission

Vinge har biträtt Enea AB (publ) i samband med en riktad nyemission om 271 miljoner kronor genom ett…

Uppdrag 25 mars 2019

Vinge biträder Cantargia i riktad nyemission

Cantargia AB (publ) genomför riktad nyemission om cirka 106 miljoner kronor till ett antal nordiska…

Uppdrag 14 mars 2019

Vinge biträder Active Biotech i fastighetsaffär

Active Biotech AB (publ) har träffat avtal om avyttring av fastigheten Forskaren 1 i Lund till ett i…

Uppdrag 8 januari 2019

Vinge biträder Fagerhult

AB Fagerhult (publ) har träffat avtal om förvärv av iGuzzini illuminazione S.p.A. för 385 miljoner e…

Uppdrag 25 september 2018

Vinge biträdde Cantargia vid noteringen på Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Aktierna i Cantargia AB (publ) har upptagits till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Vinge bi…

Uppdrag 10 september 2018

Vinge biträdde IBT vid noteringen på Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Aktierna i Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) har upptagits till handel på Nasdaq Stockholms hu…

Uppdrag 11 juli 2018

Vinge biträdde BIMobject i riktad nyemission

BIMobject AB (publ) har genomfört en riktad nyemission om cirka 240 miljoner kronor till EQT Venture…

Uppdrag 2 maj 2018

Vinge biträdde Lifco i obligationsemission

Lifco AB (publ) har emitterat två icke-säkerställda obligationslån om totalt 1.750 miljoner kronor m…

Uppdrag 11 april 2018

Vinge biträder Wilson Therapeutics i samband med budet från Alexion

Alexion har lämnat ett kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i Wilson Therapeutics AB.

Uppdrag 4 mars 2018

Vinge biträder Enea

Enea AB (publ) har träffat avtal om förvärv av Openwave Mobility för en köpeskilling om 90 miljoner…

Uppdrag 15 februari 2018

Vinge biträder Active Biotech i nyemission

Active Biotech AB (publ) genomför en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

Uppdrag 5 februari 2018

Vinge biträdde Medivir i riktad nyemission

Vinge har biträtt Medivir AB (publ) i samband med en riktad nyemission om 155 miljoner kronor genom…

Uppdrag 12 december 2017

Vinge företräder Wilson Therapeutics i samband med riktad nyemission

Vinge biträder Wilson Therapeutics i samband med en riktad nyemission av aktier, varigenom Wilson Th…

Uppdrag 12 december 2017

Vinge biträder Tempest Security vid notering på Nasdaq First North

Vinge biträder Tempest Security AB (publ) i samband med noteringen på Nasdaq First North. Första han…

Uppdrag 7 december 2017

Vinge biträdde Lifco i obligationsemission

Lifco AB (publ) har emitterat två icke-säkerställda obligationslån om totalt 1.000 miljoner kronor,…

Uppdrag 24 november 2017

Vinge biträder IBT i nyemissioner

Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (Nasdaq First North Premier) genomför en riktad emission och…

Uppdrag 10 november 2017

Vinge biträder Cantargia i nyemissioner

Cantargia AB (publ) (Nasdaq First North) genomför en riktad emission och en företrädesemission om sa…

Uppdrag 2 november 2017

Vinge biträdde Orexo i obligationsemission

Orexo AB (publ) har emitterat ett fyraårigt icke säkerställt obligationslån om 325 miljoner kronor,…

Uppdrag 26 oktober 2017

Vinge biträdde Enea i samband med riktad nyemission

Vinge har biträtt Enea AB (publ) i samband med en riktad nyemission om 141 miljoner kronor genom ett…

Uppdrag 26 juni 2017

Vinge Biträder Trianon

Vinge biträder Fastighets AB Trianon (publ) i samband med förvärvet av Entréfastigheterna och noteri…

Nyhet

Arbetsrättspodden # 34 – VD – en nyckelspelare
Nyhet 3 februari 2021

Arbetsrättspodden # 34 – VD – en nyckelspelare

En VD är en central del av ett bolags verksamhet och det är därför viktigt att ha koll på de bolagsr…

Tre nya delägare invalda på Vinge i Skåne
Pressmeddelande 22 april 2015

Tre nya delägare invalda på Vinge i Skåne

Advokaterna Anna Edström, Christoffer Thalin och Kristian Ford, samtliga verksamma vid Vinges Malmök…

Artiklar

Artikel 30 april 2015

International Comparative Legal Guide to Mergers and Acquisitions 2015: Sweden

Artikel 4 september 2014

International Comparative Legal Guide to Corporate Governance 2014: Sweden