Trade Compliance

Internationell handel och export förknippas med möjligheter till ekonomisk tillväxt och expansion – men det är viktigt att beakta de regelverk som gäller för sådan handel. Moms och tullfrågor kan vara nog så komplicerade och dessutom finns det ekonomiska sanktioner och embargon som förbjuder handel med vissa länder, parter och varor.

Vissa regelverk kräver tillstånd för export av vissa varor till vissa länder. Regelverken varierar i olika delar av världen och brott mot sanktionslagstiftning kan få allvarliga konsekvenser. Detta gäller speciellt sanktionslagstiftning från USA som på olika och oväntade sätt kan träffa svenska företag. Både i Sverige och utomlands finns även omfattande bestämmelser mot mutor och korruption som ställer höga krav på regelefterlevnad.

Vinges experter inom Trade Compliance hjälper företag att hitta rätt bland regelverken och kan bistå med rådgivning inom alla slags frågor som har med regelefterlevnad och internationell handel att göra. Exempel på vad Vinge kan hjälpa till med är:

  • Kartläggning och bedömning av företagets sanktionsrisker
  • Utbildning av personal och nyckelpersoner i regelverk och riskhantering
  • Utformning av compliance program, processbeskrivningar och styrdokument
  • Avtalsfrågor
  • Sanktionskontroller
  • Incidenthantering och myndighetskontakter
  • Internutredningar och straffrättsliga frågor
  • Tvister
  • Moms, tull- och tillståndsfrågor

relaterat

Nyhet 20 september 2021

The European Commission has recently issued three opinions regarding the interpretation of asset fre…

Nyhet 22 december 2020

Not long time ago sanctions were a rare occurrence which only involved obscure products and countrie…

Nyhet 15 september 2020

USA och EU har under sommaren fortsatt att införa handelsbegränsande åtgärder mot Kina. Åtgärderna h…