Trade Compliance

Internationell handel och export förknippas med möjligheter till ekonomisk tillväxt och expansion – men det är viktigt att beakta de regelverk som gäller för sådan handel. Moms och tullfrågor kan vara nog så komplicerade och dessutom finns det ekonomiska sanktioner och embargon som förbjuder handel med vissa länder, parter och varor.

Vissa regelverk kräver tillstånd för export av vissa varor till vissa länder. Regelverken varierar i olika delar av världen och brott mot sanktionslagstiftning kan få allvarliga konsekvenser. Detta gäller speciellt sanktionslagstiftning från USA som på olika och oväntade sätt kan träffa svenska företag. Både i Sverige och utomlands finns även omfattande bestämmelser mot mutor och korruption som ställer höga krav på regelefterlevnad.

Vinges experter inom Trade Compliance hjälper företag att hitta rätt bland regelverken och kan bistå med rådgivning inom alla slags frågor som har med regelefterlevnad och internationell handel att göra. Exempel på vad Vinge kan hjälpa till med är:

  • Kartläggning och bedömning av företagets sanktionsrisker
  • Utbildning av personal och nyckelpersoner i regelverk och riskhantering
  • Utformning av compliance program, processbeskrivningar och styrdokument
  • Avtalsfrågor
  • Sanktionskontroller
  • Incidenthantering och myndighetskontakter
  • Internutredningar och straffrättsliga frågor
  • Tvister
  • Moms, tull- och tillståndsfrågor

relaterat

Nyhet

Sanktioner och handelsbegränsningar mot Kina – påverkan på svenska företag

USA och EU har under sommaren fortsatt att införa handelsbegränsande åtgärder mot Kina. Åtgärderna har haft stora konsekvenser för omvärlden, inte minst då Kina sägs stå för nästan 30 % av världens totala tillverkning. Hur påverkas Sverige och svenska företag av dessa handelsbegränsningar?

15 september 2020
Nyhet

The global reach of OFAC sanctions

Sanctions imposed by OFAC have a global reach and therefore also an impact on any company involved in international trade. The legal basis can sometimes be questioned, but in practice there is no option but to abide, since a breach can cause very high fines. Companies are therefore well advised to implement compliance programmes taking into consideration sanctions imposed by OFAC.

15 april 2020
Nyhet

Covid-19 and its impact on international trade

Vinge’s experts within trade and shipping summarise some observations on how Corona impact international trade.

27 mars 2020