Trade Compliance

Internationell handel och export är en förutsättning för ekonomisk tillväxt och global expansion. Men framgång i denna värld kräver en djup förståelse för de komplexa regelverken som styr den.
Moms och tullfrågor kan vara nog så komplicerade och dessutom finns det ekonomiska sanktioner och embargon som förbjuder handel med vissa länder, parter och varor. Mellan 2017 och 2022 har antal handelshinder i världen femfaldigats.

Regelverken varierar över världen och brott mot sanktionslagstiftning kan få allvarliga konsekvenser. I både Sverige och internationellt finns omfattande bestämmelser om mutor och korruption, som ställer höga krav på efterlevnad.

Dessutom ökar kraven på företag att vara pålitliga affärspartners.Det räcker inte längre att bara följa lagar och regler  – dokumenterade processer krävs för att säkerställa fullständig efterlevnad. Dessa krav gäller även företag som tidigare ansågs ha låg riskprofil.

Ökade krav skapar också möjligheter. Som betrodd affärspartner kan ditt företag utvidga sin verksamhet. Fokus på Trade Compliance skapar därför direkt affärsnytta. Vinge har den expertis som krävs för att hjälpa er med detta.

Våra tjänster inom Trade Compliance omfattar bl.a.:

  • Kontroll av affärspartners
  • Upprättande av styrdokument, avtal och annan dokumentation
  • Produktklassificering
  • Utbildning
  • Riskbedömning
  • Incidenthantering och myndighetskontakter
  • Internutredningar och hantering av straffrättsliga frågor
  • Tvistlösning

Relaterat

Nyhet 28 mars 2024

Vinge har mottagit högsta ranking i 18 av 21 kategorier i Legal 500:s ranking för 2024.

Nyhet 15 mars 2024

Advokaterna Michele Fara, Ninos Aho, Paula Bäckdén och Anders Leissner har bidragit med ett avsnitt…

Nyhet 14 mars 2024

Ett stort tack till alla våra klienter som bistått med viktig feedback i samband med Chambers & Part…

Nyhet 12 mars 2024

Mia Falk har en lång karriär bakom sig, där hon hunnit med många intressanta uppdrag. I en längre in…

Nyhet 12 mars 2024

Hur påverkar det rådande världsläget svenska bolag? Och hur vana är vi egentligen vid sanktionslagst…

Nyhet 5 mars 2024

Paula Bäckdén har hjälpt Gotlandsbolaget att ta fram ett MoU – avsiktsförklaring - om förhandling a…