Data       

Den snabba tekniska utvecklingen har gjort det möjligt för företag att samla in och hantera stora mängder data. Detta  skapar nya möjligheter men också legala utmaningar.  

EU har utsett 2020-talet till det digitala årtiondet. Som en del i EU:s digitala strategi har flera nya lagstiftningsakter som rör användning av data antagits och/eller föreslagits, såsom dataakten och dataförvaltningsakten. EU:s vision är att data (som inte är personuppgifter) ska kunna flöda fritt mellan länder och sektorer och användas av företag, forskare och förvaltningar i hela EU på lika villkor. Vilka rättigheter och skyldigheter finns avseende ett företags data? Vad ska man som företag tänka på när man nyttjar eller delar data? Hur avtalar man lämpligast i olika frågor där delning eller licensiering av data aktualiseras?

Vinges specialister inom dataskydd och teknik har bred erfarenhet av att hjälpa våra klienter inom frågor som rör personuppgifter och annan data.

Vår rådgivning omfattar bl.a.:

  • Kartläggning av tillämplig bransch- eller teknikspecifik lagstiftning
  • Upprättande och förhandling av olika typer av avtal såsom datadelningsavtal, FoU-avtal, licensavtal, samarbetsavtal, utvecklingsavtal m.m.
  • Klientanpassade analyser av pågående och nya behandlingar av data följt av en skräddarsydd åtgärdsplan för hur kraven i tillämpliga regelverk kan uppfyllas i praktiken
  • Immaterialrättsliga risker och skyddsmöjligheter vid insamling, lagring och användning av data, inklusive särskilda regler om skydd för företagshemlig information

 

Välkommen att kontakta oss för att diskutera dina frågor inom dataskydd och information!

 

 

 

Relaterade nyheter

Priset, Chambers Europe Award for Excellence – Sweden Law Firm of the Year 2023, är ett av de främst…

Europaparlamentet röstade onsdagen den 14 juni igenom sin ståndpunkt om kommissionens förslag till f…

Per Hellström, erkänd jurist inom EU- och konkurrensrätt, har anslutit till Vinge som expert. Per ko…