Tullingripanden & piratbekämpning

Handeln med piratkopierade och varumärkesförfalskade varor medför stora förluster för många företag. Med genomtänkta strategier och aktiva åtgärder är det dock möjligt att påverka hur denna typ av illegal marknad utvecklas och på så sätt motverka att betydande investeringar går till spillo. 

 

Vikten av att skydda sina immateriella tillgångar

Piratkopierade och varumärkesförfalskade varor är idag ett betydande internationellt problem. Handeln med denna typ av varor drabbar många olika produktsektioner och kan åstadkomma stor skada för företag genom exempelvis förlorade intäkter. Det är därför viktigt att upprätta en proaktiv strategi och vidta aktiva åtgärder, då detta kan vara direkt avgörande för att minska förekomsten av illegala varor och därmed skydda företagens investeringar i immateriella tillgångar. 

Bevaka handeln via Tullverket och skydda företagets immateriella rättigheter

En aktiv åtgärd för att tillvarata företagets immateriella rättigheter är att ansöka om ett tullingripande hos Tullverket. Detta innebär att Tullverket stoppar varor som misstänks utgöra immaterialrättsintrång, vilket i sin tur hindrar att dessa produkter kommer ut på marknaden. En sådan ansökan kan avse Sverige eller omfatta hela EU.

Skulle ett företag råka ut för piratkopiering och varumärkesförfalskning kan införskaffande av bevisning vid ett tidigt stadium vara avgörande för företagets möjlighet att kunna skydda sina immateriella rättigheter. Därför utgör regelbunden tullbevakning en viktig del i företagets strategi. Detta kan bland annat innebära att företagen löpande uppdaterar Tullverket om misstänkta intrångsgörare och produkter eller informerar Tullverket om hur de kan identifiera misstänkta piratkopierade och varumärkesförfalskade varor. 

Så kan vi hjälpa ditt företag med frågor om tullingripanden och piratbekämpning  

Vinges experter har en omfattande praktisk erfarenhet av att stödja och representera svenska och internationella företag i olika frågor rörande piratbekämpning. 

Våra åtgärder innefattar bland annat: 

  • Säkrande av bevisning
  • Intrångsutredningar
  • Biträde vid tvister

Vi bistår även med ansökningar om tullingripande hos bland annat Tullverket och med annan strategisk juridisk rådgivning kring hur företagen kan skydda sina immateriella rättigheter från piratkopiering. Vi har omfattande erfarenhet av utredningar avseende misstänkta immaterialrättsintrång ur både ett civilrättsligt och ett straffrättsligt perspektiv.

 

Advokatbyrå med omfattande erfarenhet av immaterialrätt 

Våra jurister hjälper företag i alla branscher och bidrar med professionell rådgivning inom samtliga frågor som rör tullingripande och piratbekämpning. Bland våra klienter finns företag inom bland annat livsmedel, konfektion, telekommunikation, försäkringar, media, energi och tillverkningsindustri.

Våra immaterialrättsjurister har ett nära samarbete med specialister från Vinges övriga verksamhetsområden, exempelvis specialister på straffrätt med åklagar- eller polisbakgrund. Detta gör det möjligt för oss att erbjuda en unik och specialiserad juridisk rådgivning samt stöd i alla frågor rörande piratbekämpning. 

Vill du veta mer om Vinge?

Är du nyfiken på att veta mer om Vinge eller våra övriga arbetsområden hittar du mer information här. >

nyheter

se alla våra nyheter

Framgångar för Eli Lilly i patenttvist

Den 11 december föll dom i Patent- och marknadsdomstolen i den fleråriga tvisten mellan Eli Lilly oc…
18 december 2020

Hederspris till boken ”Immaterialrätt och Marknadsrätt – ur praktiskt perspektiv”

Åsa Hellstadius, juris doktor och docent i civilrätt samt verksam i Vinges IP-grupp, har av Sveriges…
17 november 2020

Håkan Borgenhäll har av regeringen förordnats som ny ledamot i patentombudsnämnden

Patentombudsnämnden har antagit Håkan Borgenhäll, delägare och ansvarig för Vinges IP-grupp, som ny…
8 september 2020

uppdrag

se alla våra uppdrag

Vinge har företrätt Lone Star Fund och Stark Group i samband med försäljningen av Stark Group till CVC Capital Partners.

Med huvudkontor i Danmark är STARK Group en ledande B2B distributör av tungt byggmaterial för byggbr…
8 januari 2021

Vinge biträder Industrifonden i samband investering i MinervaX

Vinge har biträtt Industrifonden i samband med dess investering i MinervaX. MinervaX utvecklar ett v…
16 december 2020

Vinge har företrätt Investindustrial i samband med dess förvärv av Carl von Linnékliniken Gruppen.

Carl von Linnékliniken Gruppen är en ledande fertilitetsklinik i Uppsala som erbjuder bland annat be…
30 november 2020