Varumärken 

Varumärken kan utgöra en av de mest värdefulla tillgångarna för företagens kommunikationsarbete och kan många gånger vara avgörande för företagens konkurrenskraft. Varumärkesrätten är väldigt bred och kan innefatta alltifrån strategiska juridiska överväganden vid utvecklingen av ett nytt varumärkeskoncept eller en ny produkt till hantering och bevakning av befintliga varumärken.

 

Vad är varumärkesrätt?

En central del av varumärkesrätten är förmågan att kunna försvara sina varumärken vid misstänkta varumärkesintrång från konkurrenter. Idag är varumärkesrätten starkt influerad av det europeiska samarbetet och skydd erhålls i huvudsak genom registrering. Det finns både varumärken på nationell nivå och varumärken som omfattar hela EU. Skyddet kan även gälla för oregistrerade varumärken.

 

Strategiska juridiska överväganden vid nya och befintliga varumärken

Strategier, registreringar och bevakning av varumärken är en viktig del av varumärkesrätten. Inför nya satsningar på produktutveckling, nya varumärken och marknadsföring kan förberedande granskningar i olika varumärkesregister ge värdefull information som utgör ett viktigt beslutsunderlag för företagen. På så sätt kan exempelvis ett varumärkesintrång både förebyggas och undvikas eftersom man genom dessa granskningar får reda på om andra aktörer redan har skydd för liknande varumärken.

Även andra varumärkesrättsliga överväganden och bedömningar kan vara viktiga vid framtagandet av ett nytt varumärkeskoncept eller produkt. Till exempel är det klokt att bedöma vilka delar som kan vara skyddsvärda, vilka skyddsformer som bör användas och är lämpliga i förhållande till det specifika konceptet eller produkten. Att se över äganderätten i fråga om de olika delarna av konceptet eller produkten är också en viktig del.   

Förutom skydd av nya varumärken är den långsiktiga hanteringen och bevakningen betydelsefull. Det innefattar bland annat löpande bevakningar av såväl företagens egna befintliga varumärken som av konkurrenters nya varumärkesansökningar.

 

Så kan vi hjälpa ditt företag med varumärkesrättsliga frågor

Med en blandning av unik akademisk spetskompetens och omfattande kommersiell erfarenhet kan våra jurister bidra med rådgivning inom samtliga varumärkesrättsliga frågor. Våra specialister på varumärkesrätt har gedigen erfarenhet av att stödja och representera svenska och internationella företag i varumärkesrättsliga sammanhang inom en rad skiftande branscher. De har även en omfattande kunskap inom frågor som uppstår i samband med utveckling av nya varumärken, koncept och produkter.

Vi hjälper dig med:

  • Inlämning av varumärkesansökningar hos a. Patent-och registreringsverket (PRV) och EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO)
  • Bevakning av företagens befintliga varumärken och förnyelse av registreringarna vid behov.
  • Löpande bevakning av konkurrenters varumärkesansökningar som potentiellt kan skada företagens egna varumärken.
  • Strategisk rådgivning om hur företag kan behålla och stärka varumärkens legala och kommersiella värde
  • Löpande arbete med upprätta, granska och förhandla olika varumärkesrättsliga avtal som exempelvis licensavtal, överlåtelseavtal, samexistensavtal, samarbetsavtal och avtal vid större transaktioner.
  • Strategisk juridisk rådgivning angående det mest adekvata och kostnadseffektiva skyddet.


Vi på Vinge har ett nära samarbete med olika advokatbyråer runt om i världen vilket underlättar arbetet vid omfattande globala varumärkesansökningar. Vi har även omfattande erfarenhet av varumärkestvister och anlitas regelbundet som ombud i tvister i domstol och i skiljeförfaranden.

Jurister med omfattande erfarenhet av varumärkesrätt

Vår advokatbyrå kan bidra med professionell rådgivning i samtliga varumärkesrättsliga frågor. Bland våra klienter finns företag inom bland annat livsmedel, konfektion, telekommunikation, försäkringar, media, energi och tillverkningsindustri. Vi arbetar även med reklambyråer och andra aktörer som inriktar sig på reklam, PR, varumärken, design eller digital marknadsföring.

Vinge har framgångsrikt hjälpt ett stort antal svenska och internationella företag i varumärkesrättsliga tvister, både i domstol och skiljenämnd. På detta sätt har vi bidragit till utvecklingen av svensk varumärkesrättslig praxis. Flera av våra jurister har även publicerat rättsvetenskapliga artiklar på varumärkesrättens område och många föreläser regelbundet inom området.

Vill du veta mer om Vinge?

Är du nyfiken på att veta mer om Vinge eller våra övriga arbetsområden hittar du mer information här. >

 

Nyheter

läs alla våra nyheter

Vinge utses till årets svenska advokatbyrå 2021 av Chambers & Partners

Priset, Chambers Europe Award for Excellence – Sweden Law Firm of the Year 2021, är ett av de främst…
23 april 2021

Vinge topprankat av Chambers & Partners inom tio verksamhetsområden

Ett stort tack till alla er klienter som bistått med viktig feedback i samband med Chambers årliga r…
19 mars 2021

uppdrag

se alla våra uppdrag

Vinge företräder OptiGroup i samband med förvärv av PacksOn i Sverige

OptiGroup har ingått ett avtal om att förvärva 100% av aktierna i PacsOn Sverige AB från Herenco AB.…
30 mars 2021

Vinge företräder Procuritas Capital Investors VI vid dess förvärv av Polarn O. Pyret AB

Klädbolaget Polarn O. Pyret AB förvärvas av Procuritas Capital Investors VI från RNB Retail and Bran…
11 mars 2021

Vinge har företrätt Net Insight AB (publ) vid försäljning

Vinge har företrätt Net Insight AB (publ) vid försäljningen av deras Resource Optimization verksamhe…
26 februari 2021