Produktmärkning

Reglerna om produktmärkning är omfattande. Det finns ett stort antal lagar och myndighets­föreskrifter som bestämmer vilken information som ska framgå av märkningen samt på vilket sätt och var informationen ska synas på produkten. Märkningen är ofta den enda information som konsumenter och andra användare får om produkten. Därför är det särskilt viktigt att produkt­märkningen ger den information som reglerna kräver. En felaktig produktmärkning riskerar att vilseleda företagets kunder och kan dessutom leda till betungande sanktioner för företaget. Kunskap om det regulatoriska regelverket har alltså mycket stor betydelse. Vinges experter har stor erfarenhet av dessa frågor.

Vad innebär produktmärkning?

Produktmärkning kan fylla många funktioner. Produktmärkning används inte sällan som ett marknadsföringsmedel, i syfte att framhäva företagets produkt i konkurrens med andra produkter. Märkningen kan exempelvis avse miljöaspekter, hälsoeffekter eller hållbarhetsfrågor. Ibland är det också obligatoriskt att ange viss information på produkten eller dess förpackning.

Samtidigt måste märkningen uppfylla de regulatoriska kraven. Sådana krav kan exempelvis avse produktens innehåll, syfte, användnings­område eller hur den ska användas på ett säkert sätt. Kraven varierar beroende på vilken typ av produkt märkningen gäller. Inom ett stort antal branscher är reglerna både komplexa och långtgående. Läkemedel, medicin­tekniska produkter, kemiska produkter och kosmetika är några exempel. Även vissa grupper av livsmedel omfattas av specifika märkningsregler, exempelvis kosttillskott och barnmat.

Produktmärkning kontrolleras regelbundet. Området präglas av löpande tillsyn från kommuner och berörda myndigheter, exempelvis Läkemedelsverket. Felaktig märkning kan leda till beslut om bland annat återkallelse av en produkt från marknaden eller vitesförelägganden.

Regelverken skiljer sig åt internationellt

Reglerna om produktmärkning skiljer sig åt mellan olika länder, i flera avseenden. Vid gränsöver­skridande distribution är det oftast nödvändigt att anpassa produktmärkningen till de regler som gäller för olika jurisdiktioner.

Våra jurister har stor erfarenhet av rådgivning i samband med internationell distribution och produktlansering. Tillsammans med vårt internationella nätverk av topprankade advokat- och konsultfirmor kan vi säkerställa att ditt företag alltid har tillgång till lokal expertis.

Så kan vi hjälpa dig med frågor om produktmärkning

Våra jurister granskar och ger råd angående produktmärkning inom en rad olika branscher, exempelvis kemikalieprodukter, läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetika, livsmedel och andra typer av konsumentprodukter. Vi har även omfattande erfarenhet av att företräda företag, bland annat i tillsynsärenden hos myndigheter och i domstol. Vår rådgivning kan på ett konstruktivt sätt bidra till att företagets produktmärkning följer gällande regelverk.

Jurister med bred erfarenhet inom flera rättsliga områden

Företagets produkter omfattas inte bara av regulatoriska specialbestämmelser om produkt­märkning. Information som lämnas i samband med t.ex. marknadsföring och försäljning av produkter omfattas också av generella regler om reklam och kommersiell kommunikation, inklusive reglerna i marknadsföringslagen. Marknadsföring riktad mot konsumenter måste dessutom uppfylla tillämpliga regler på det konsumenträttsliga området. Dessutom finns det flera regler som bestämmer hur produkter får konstrueras och vad produkter får innehålla. Vissa produkter får inte säljas utan tillstånd. Vid tillverkning, lansering, distribution och marknadsföring av produkter är det viktigt att säkerställa, att företaget uppfyller samtliga regler och krav.

Våra jurister har stor erfarenhet av att genomföra nödvändiga bedömningar av produkter och produktmärkning i ett stort antal branscher. Vår advokatbyrå kan bidra med vidsträckt kunskap och skräddarsydd rådgivning inom alla relevanta områden. Bland våra klienter finns företag inom bland annat läkemedel, livsmedel, konfektion, telekommunikation, media, energi och tillverkningsindustri.

Vill du veta mer om Vinge?

Är du nyfiken på att veta mer om vår advokatbyrå eller våra övriga arbetsområden hittar du mer information här. >

nyheter

23 maj 2024

Regeringen presenterade i juni förra året en utredning om Sveriges genomförande av det s.k. minimilö…

23 maj 2024

Vid årsskiftet introducerades etableringsjobben, en ny kollektivavtalad tidsbegränsad anställningsfo…

23 maj 2024

Den 31 maj ska regeringens utredning om Sveriges genomförande av EU:s lönetransparensdirektiv presen…

uppdrag

23 maj 2024

Vinge har biträtt J2 Sourcing AB i samband med dess förvärv av AAAAA Nordic AB, en svensk återförsäl…

23 maj 2024

Vinge företräder Axcel V i samband med försäljningen av Loopia Group till team.blue, Europas ledande…

17 maj 2024

Vinge företräder InArea Group AB i samband med förvärvet av Heikkinen och LTU Group. InArea Group är…