Regulatoriska frågor och regelefterlevnad/
compliance

Vinge erbjuder rådgivning vid frågor om regelverk och regelefterlevnad på svensk och EU-nivå inom life science och hälso- och sjukvårdsbranschen.

Våra tjänster omfattar stöd i regulatoriska frågor för läkemedel, medicintekniska produkter, veterinärprodukter, livsmedel och kosmetika. Detta inkluderar frågor såsom marknadsföring, marknadstillträde, prissättning, subventioner, märkning, produktinformation, CE-märkning etc.

Vi ger regelbundet råd om regler och granskar avtal om samverkan och interaktioner mellan branschföretag och vårdpersonal. 

Vårt team ger klienter råd om integritet och dataskydd, till exempel i samband med kliniska studier, informerade samtycken och biobanker.