Flygtransport

Vi erbjuder juridisk rådgivning vid frågor om flygtransporter

Flygtransporter rör oftast stora värden och ömtåligt gods vilket kan förklaras med höga krav på effektiva och tillförlitliga transporter för den typen av gods. Flygtransporter involverar som regel en transport mellan olika länder vilket ställer krav på kunskap om transporträtt i internationell kontext.

Viktigt att säkerställa att värdet av det transporterade godset är skyddat

Transportörens ansvar för lastskada ger inte alltid fullt skydd för företag som transporterar gods av stora värden. Transportörens rätt att begränsa sitt ersättningsansvar för skada på godset och den relativt korta tid inom vilket ett krav måste framställas är viktiga att känna till för att inte rätten till ersättning ska förloras (bl.a. NSAB). Det kräver kunskap och erfarenhet att säkerställa sina rättigheter vid transport av gods, för såväl transportör som transportköpare.

Små som stora företag bör ha interna processer för att säkerställa sina rättigheter och skydd av företagets gods under transport.

 


Frågor om flygtransporter som du bör ta ställning till:

  • Finns det tillräckligt försäkringsskydd i företaget för gods som transporteras med flyg?
  • Finns interna rutiner för att skyndsamt framställa anspråk till följd av dröjsmål med godsets utlämnande, att godset skadats eller gått förlorat under transporten?

Så kan vi hjälpa ditt företag med frågor om flygtransporter

Våra jurister är experter på lag om lufttransporter och internationella flygtransporter (Montrealkonventionen) och dess tillämpning. Vi hjälper såväl transportörer som transportköpare samt andra intressenter i transportkedjan att säkerställa sina rättigheter.

Vi lämnar regelbundet juridisk rådgivning inom exempelvis följande typer av uppdrag:

  • Upprättande och förhandling av ramavtal för köp eller försäljning av flygtransporter
  • Assistans vid upprättande av rutiner för köp av transporter med internationell prägel som involverar multimodala transportslag.
  • Utvärdering av skydd av gods inom ramen för försäkringsärenden.
  • Som ombud i tvister rörande flygtransporter i domstol eller inför skiljenämnd, till exempel vid skador på gods.

Jurister med specialistkompetens inom flera områden

Rådgivning gällande flygtransporter går ofta hand i hand med annan strategisk rådgivning där vi har ett tätt samarbete med övriga specialistkompetenser inom försäkringsrätt, EG-rätt, kommersiella avtal, arbetsrätt och internationell handel.

Vi är landets största aktörer inom området fullservice affärsjuridik och transporträtt. Vår advokatbyrå kan bidra med bred kunskap och skräddarsydd rådgivning inom flera rättsliga områden. Vi hjälper företag inom alla branscher.

Vill du veta mer om Vinge?

Är du nyfiken på att veta mer om vår advokatbyrå eller våra övriga arbetsområden hittar du mer information här. >