Sport, spel och underhållning

Den 1 januari 2019 infördes en ny spellag i Sverige. Lagen innebär att företag som vill tillhandahålla spel på den svenska spelmarknaden som huvudregel måste ansöka om – och få – en licens. Spellagen innehåller ett stort antal regler som bestämmer ramen för ett företags möjlighet att anordna spel, såsom lotterier och tävlingar. Särskilt viktiga frågor är var gränsen ska dras mellan tävlingar och lotterier samt under vilka förutsättningar spellagen är tillämplig på verksamheten. Det finns även viktiga regler som påverkar villkoren för marknadsföring av spel och tävlingar. Hit hör bland annat det omdiskuterade måttfullhetskravet, som gäller all form av marknadsföring relaterad till spel.

Inom området för sport, spel och underhållning finns naturligtvis också ett stort antal ytterligare juridiska frågor. Vinge, som är en av Sveriges största och ledande fullservicebyråer, kan ge ett värdefullt stöd i alla frågor som anknyter till sport, spel och underhållning.

Reglerna för lotterier och tävlingar skiljer sig åt internationellt

Den rättsliga regleringen skiljer sig åt från land till land, även inom EU. Eftersom lotterier och tävlingar normalt äger rum online – och därmed erbjuds en bred publik i flera länder – kan det vara juridiskt och strategiskt komplext att anordna lotterier och tävlingar. Det gäller inte minst utformningen av tävlingsvillkor och marknadsföring. Det blir också allt vanligare att lotterier och tävlingar arrangeras i sociala medier. I sådana situationer måste företaget ta hänsyn till plattformsspecifika regler och villkor.

Vår advokatbyrå erbjuder erfarenhetsbaserad rådgivning. Vår kompetens omfattar samtliga regler och villkor som kan behöva beaktas vid utformning och genomförande av tävlingar och lotterier. Genom vårt nätverk av internationella topprankade advokat- och konsultfirmor kan vi dessutom alltid erbjuda tillgång till lokal expertis i utlandet på området. Genom våra juristers mångåriga erfarenhet av att strukturera och samordna omfattande rättsliga projekt kan vi ge juridisk rådgivning och fungera som en samarbetspartner i stora och gränsöverskridande affärer, såväl inom som utanför EU.

Rättsliga frågor om e-sport

E-sport är ett snabbt växande segment i spelsammanhang. Prissummorna växer i takt med att e-sporten uppmärksammas av allt fler personer. Många företag engagerar sig i sponsring, marknadsföring och produktutveckling. Vinges advokater och jurister erbjuder stöd till exempelvis:

 • utövare som vill säkerställa rätten till sitt varumärke vid ingående av sponsringsavtal och/eller i avtal med e-sportens branschorganisationer
 • spelutvecklare som vill säkerställa sina rättigheter, såsom upphovsrätt, till utvecklade produkter
 • plattformsleverantörer, t.ex. i samband med marknadsföring eller angående rättigheter till strömmat material

Rättsliga frågor om globala idrottsevenemang

Våra jurister har omfattande erfarenhet av att hantera komplexa juridiska frågor kopplade till globala idrottsevenemang. Under flera år har vi bland annat varit juridisk rådgivare till Sveriges Olympiska Kommitté (”SOK”). Vi har framgångsrikt bidragit till att bygga och försvara några av SOK:s mest värdefulla immateriella rättigheter, som exempelvis de varumärkesskyddade olympiska ringarna. Vi anlitas också av andra idrottsorganisationer och av mediabolag, inte minst i samband med upp­låtelser och försvar av upphovsrättigheter, varumärkesrättigheter och andra immateriella tillgångar.

Så kan vi hjälpa dig med frågor om sport, spel och underhållning

Vår advokatbyrå har i takt med den blixtsnabba utvecklingen på området för sport, spel och underhållning bildat ett stort och specialiserat team, som kan bidra med juridiskt stöd i alla frågor relaterade till bland annat lotterier, tävlingar, e-sport och idrottsevenemang. Vinges experter, som har mångårig erfarenhet av en mängd olika juridiska discipliner, kan erbjuda juridisk rådgivning bland annat angående

 • produktions- och sändningsrättigheter
 • licensiering
 • sponsring
 • tillståndsfrågor
 • bolagsrättsliga frågor
 • marknadsföring
 • kommunikation i sociala medier
 • avtal med idrottsutövare och arenor
 • hantering av intrång i immateriella rättigheter

Jurister med specialistkompetens inom flera områden

Vår advokatbyrå erbjuder rådgivning inom samtliga relevanta rättsområden. Vi strävar efter att möjliggöra vägen från idé till utförande på ett smidigt sätt och fungerar som ett starkt affärsmässigt stöd i alla steg under processens gång. Vi hjälper ett stort antal företag och organisationer som erbjuder olika produkter och tjänster inom sport, spel och underhållning. Våra klienter är verksamma bland annat inom idrott, ideell verksamhet, betting- och casinoverksamhet, spel, mediaproduktion, konfektion och IT.

Vill du veta mer om Vinge?

Är du nyfiken på att veta mer om vår advokatbyrå eller våra övriga arbetsområden hittar du mer information här. >

Nyheter

24 november 2022

Patentprocesser är ofta tekniskt komplicerade, tidskrävande och innebär höga kostnader för de inblan…

18 november 2022

Den fjärde analysrapporten från den Europeiska immaterialrättsmyndigheten (EUIPO) och Europeiska pat…

9 november 2022

Lisa Bourghardt har utsetts till counsel vid Vinges Skånekontor från och med 1 januari 2023. Lisa ha…

Uppdrag

28 november 2022

Triggerfish är en digital webbyrå baserad i Stockholm som erbjuder tjänster inom WordPress, analys,…

18 november 2022

Vinge har biträtt PulPac AB i samband med en investering om totalt MEUR 31 från strategiska partners…

26 oktober 2022

Newen Studios är en ledande aktör inom audiovisuell produktion och distribution i Europa.