Design

En bra design kan utgöra en avgörande faktor för ett företags konkurrenskraft och är därför viktig att skydda. Designrätt är en del av immaterialrätten och kan omfatta allt från juridiska överväganden vid utvecklingen av nya produkter till att försvara sin design vid misstänkta designintrång.

 

Vad innebär designrätt?

Designrätt, även kallad formgivningsrätt eller mönsterrätt, skyddar en produkts utseende. Genom designrätten kan skaparen av designen få en ensamrätt till sin design och kan försvara sina formgivningar vid misstanke om intrång från konkurrenter.

Ett designskydd erhålls i huvudsak genom registrering, men det kan också finnas skydd för en oregistrerad design. Det finns olika typer av designskydd, exempelvis kan du få skydd för dina formgivningar på nationell nivå (i Sverige) eller ett designskydd som omfattar hela EU.

Viktigt med interna rutiner för att få ett starkt designskydd

Inför nya satsningar inom produktutveckling och marknadsföring finns det många fördelar med att utföra granskningar i olika register för att t.ex. se om liknande produkter på marknaden tidigare har erhållit designskydd. Resultatet av granskningarna kan utgöra ett viktigt beslutsunderlag för företag som redan vid planeringsstadiet kan försäkra sig om att satsningen är en bra investering.

Även andra designrättsliga övervägningar och bedömningar kan vara relevanta att utreda när en ny produkt tas fram. Till exempel kan det vara av vikt att bedöma vilka delar av en produkt som kan vara skyddsvärda, vilka skyddsformer som kan användas och är lämpliga i förhållande till den specifika produkten samt hur äganderätten ser ut i de olika delarna av produkten.

Förutom det förberedande granskningsarbetet inför nya formgivningar, är den långsiktiga hanteringen och bevakningen av designskyddet betydelsefull. Det innefattar bland annat en löpande bevakning av såväl företagens egna befintliga formgivningar som konkurrenters nya designansökningar.

Så kan vi hjälpa ditt företag om du har frågor om designrätt

Vinges jurister består av specialister på designrätt med gedigen erfarenhet av att stödja och representera svenska och internationella företag i designrättsliga sammanhang inom en rad skiftande branscher. Med en blandning av akademisk spetskompetens och omfattande kommersiell erfarenhet kan våra jurister bidra med rådgivning inom samtliga frågor som rör designrätt samt rådgivning angående det mest adekvata och kostnadseffektiva skyddet.

Vi lämnar in designansökningar hos bland annat Patent-och registreringsverket (PRV) och EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och med ett nära samarbete med olika advokatbyråer runt om i världen, underlättar vi arbetet vid omfattande globala designansökningar.

Vinge hjälper dig även med:

  • Löpande bevakning av befintliga formgivningar samt förnyar registreringar vid behov.
  • Löpande bevakning av konkurrenters designansökningar som potentiellt kan skada företagets egna formgivningar.
  • Bistår med strategisk juridisk rådgivning om hur företaget kan behålla och stärka designens legala värde.
  • Löpande upprätta, granska och förhandla designrättsliga avtal, såsom licensavtal, överlåtelseavtal, samexistensavtal och samarbetsavtal.

Vi har även omfattande erfarenhet av designtvister och anlitas regelbundet som ombud i domstol och i skiljeförfaranden.

Jurister med omfattande erfarenhet av designrätt

Vår advokatbyrå kan bidra med professionell rådgivning inom samtliga områden där design spelar en stor roll. Bland våra klienter finns företag inom bland annat livsmedel, konfektion, telekommunikation, försäkringar, media, energi och tillverkningsindustri. Vi arbetar även med reklambyråer och andra aktörer som inriktar sig på reklam, PR, varumärken, design eller digital marknadsföring

Vill du veta mer om Vinge?

Är du nyfiken på att veta mer om Vinge eller våra övriga arbetsområden hittar du mer information här. >

nyheter

se alla våra nyheter

Framgångar för Eli Lilly i patenttvist

Den 11 december föll dom i Patent- och marknadsdomstolen i den fleråriga tvisten mellan Eli Lilly oc…
18 december 2020

Hederspris till boken ”Immaterialrätt och Marknadsrätt – ur praktiskt perspektiv”

Åsa Hellstadius, juris doktor och docent i civilrätt samt verksam i Vinges IP-grupp, har av Sveriges…
17 november 2020

Håkan Borgenhäll har av regeringen förordnats som ny ledamot i patentombudsnämnden

Patentombudsnämnden har antagit Håkan Borgenhäll, delägare och ansvarig för Vinges IP-grupp, som ny…
8 september 2020

uppdrag

se alla våra nyheter

Vinge har företrätt Lone Star Fund och Stark Group i samband med försäljningen av Stark Group till CVC Capital Partners.

Med huvudkontor i Danmark är STARK Group en ledande B2B distributör av tungt byggmaterial för byggbr…
8 januari 2021

Vinge biträder Industrifonden i samband investering i MinervaX

Vinge har biträtt Industrifonden i samband med dess investering i MinervaX. MinervaX utvecklar ett v…
16 december 2020

Vinge har företrätt Investindustrial i samband med dess förvärv av Carl von Linnékliniken Gruppen.

Carl von Linnékliniken Gruppen är en ledande fertilitetsklinik i Uppsala som erbjuder bland annat be…
30 november 2020