Design

En bra design kan utgöra en avgörande faktor för ett företags konkurrenskraft och är därför viktig att skydda. Designrätt är en del av immaterialrätten och kan omfatta allt från juridiska överväganden vid utvecklingen av nya produkter till att försvara sin design vid misstänkta designintrång.

 

Vad innebär designrätt?

Designrätt, även kallad formgivningsrätt eller mönsterrätt, skyddar en produkts utseende. Genom designrätten kan skaparen av designen få en ensamrätt till sin design och kan försvara sina formgivningar vid misstanke om intrång från konkurrenter.

Ett designskydd erhålls i huvudsak genom registrering, men det kan också finnas skydd för en oregistrerad design. Det finns olika typer av designskydd, exempelvis kan du få skydd för dina formgivningar på nationell nivå (i Sverige) eller ett designskydd som omfattar hela EU.

Viktigt med interna rutiner för att få ett starkt designskydd

Inför nya satsningar inom produktutveckling och marknadsföring finns det många fördelar med att utföra granskningar i olika register för att t.ex. se om liknande produkter på marknaden tidigare har erhållit designskydd. Resultatet av granskningarna kan utgöra ett viktigt beslutsunderlag för företag som redan vid planeringsstadiet kan försäkra sig om att satsningen är en bra investering.

Även andra designrättsliga övervägningar och bedömningar kan vara relevanta att utreda när en ny produkt tas fram. Till exempel kan det vara av vikt att bedöma vilka delar av en produkt som kan vara skyddsvärda, vilka skyddsformer som kan användas och är lämpliga i förhållande till den specifika produkten samt hur äganderätten ser ut i de olika delarna av produkten.

Förutom det förberedande granskningsarbetet inför nya formgivningar, är den långsiktiga hanteringen och bevakningen av designskyddet betydelsefull. Det innefattar bland annat en löpande bevakning av såväl företagens egna befintliga formgivningar som konkurrenters nya designansökningar.

Så kan vi hjälpa ditt företag om du har frågor om designrätt

Vinges jurister består av specialister på designrätt med gedigen erfarenhet av att stödja och representera svenska och internationella företag i designrättsliga sammanhang inom en rad skiftande branscher. Med en blandning av akademisk spetskompetens och omfattande kommersiell erfarenhet kan våra jurister bidra med rådgivning inom samtliga frågor som rör designrätt samt rådgivning angående det mest adekvata och kostnadseffektiva skyddet.

Vi lämnar in designansökningar hos bland annat Patent-och registreringsverket (PRV) och EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och med ett nära samarbete med olika advokatbyråer runt om i världen, underlättar vi arbetet vid omfattande globala designansökningar.

Vinge hjälper dig även med:

  • Löpande bevakning av befintliga formgivningar samt förnyar registreringar vid behov.
  • Löpande bevakning av konkurrenters designansökningar som potentiellt kan skada företagets egna formgivningar.
  • Bistår med strategisk juridisk rådgivning om hur företaget kan behålla och stärka designens legala värde.
  • Löpande upprätta, granska och förhandla designrättsliga avtal, såsom licensavtal, överlåtelseavtal, samexistensavtal och samarbetsavtal.

Vi har även omfattande erfarenhet av designtvister och anlitas regelbundet som ombud i domstol och i skiljeförfaranden.

Jurister med omfattande erfarenhet av designrätt

Vår advokatbyrå kan bidra med professionell rådgivning inom samtliga områden där design spelar en stor roll. Bland våra klienter finns företag inom bland annat livsmedel, konfektion, telekommunikation, försäkringar, media, energi och tillverkningsindustri. Vi arbetar även med reklambyråer och andra aktörer som inriktar sig på reklam, PR, varumärken, design eller digital marknadsföring

Vill du veta mer om Vinge?

Är du nyfiken på att veta mer om Vinge eller våra övriga arbetsområden hittar du mer information här. >

nyheter

24 november 2022

Patentprocesser är ofta tekniskt komplicerade, tidskrävande och innebär höga kostnader för de inblan…

18 november 2022

Den fjärde analysrapporten från den Europeiska immaterialrättsmyndigheten (EUIPO) och Europeiska pat…

9 november 2022

Lisa Bourghardt har utsetts till counsel vid Vinges Skånekontor från och med 1 januari 2023. Lisa ha…

uppdrag

28 november 2022

Triggerfish är en digital webbyrå baserad i Stockholm som erbjuder tjänster inom WordPress, analys,…

18 november 2022

Vinge har biträtt PulPac AB i samband med en investering om totalt MEUR 31 från strategiska partners…

26 oktober 2022

Newen Studios är en ledande aktör inom audiovisuell produktion och distribution i Europa.