Vinge Growth

Vinge Growth är kortfattat Vinges koncept riktat till entreprenörer och startup-bolag. Med de specialister som finns inom Vinge kan vi hjälpa till hela vägen från start-up till storbolag med vägledning inom affärsjuridikens samtliga områden.

Vi hjälper dig att växa

Entreprenörskap både är och har alltid varit viktigt för Vinge och vi har lång erfarenhet inom området. Vinge Growth är en satsning som erbjuder bolag med stark tillväxtambition vägledning inom affärsjuridikens samtliga områden. Det är ett helhetskoncept som passar nystartade bolag och som skräddarsys från företag till företag. Inom konceptet Vinge Growth delar vi med oss av vår kunskap och kompetens samt våra kontakter som vi vet underlättar för entreprenörer och tillväxtbolag. Arvodesmodellen är anpassad till bolag i uppstartsskedet och bygger på att Vinge erbjuder en anpassad betalningsmodell skräddarsydd efter varje klient och överenskomna mål.

En juridisk GPS för framtida vägval

Vi har varit med ett tag nu och en sak som vi har  lärt oss är att det inte enbart är stora komplexa organisationer som behöver en juridiskt hjälpande hand som hjälper till att fatta rätt beslut längs vägen utan även mindre bolag. Utöver vår rådgivning anordnar vi även seminarier, nätverksträffar och utbildningar.

Vårt Vinge Growth‑koncept tillhandahålls bland annat inom ramarna för vårt engagemang med SSE Business Lab samt Business Challenge.