Martin Johansson

Delägare Advokat
 • Bryssel
 • Språk:
  Svenska, Engelska, Franska

Martin Johansson, juris dr h.c., är specialiserad inom EU  och konkurrensrätt, särskilt statliga stödåtgärder, offentlig upphandling, de fyra friheterna, regulatoriska frågor och tolkning och tillämpning av EU:s olika direktiv och förordningar. Han har närmare 30 års erfarenhet av EU rätt, däribland mer än tio år vid EU domstolen, och driver ärenden såväl vid Europeiska kommissionen och EU domstolen som vid svenska myndigheter och domstolar.

Omnämnanden

Martin Johansson is qualified in Sweden and advises on EU competition law out of the firm's Brussels office. He frequently works together with the firm's M&A team on merger control issues and is also highlighted by sources as "a good lawyer for state aid matters."(Corporate/M&A) - Chambers Global 2018

Brussels-based Martin Johansson assists clients with corporate compliance matters, particularly those pertaining to EU competition law. He has considerable experience of handling EU mandates and is qualified to practise in Sweden. (Corporate/M&A) - Chambers Global 2016

"An excellent state aid lawyer"  and “has long-standing experience of EU law and Swedish competition matters”. Chambers Global 2012

 

 

Branscher

Specialområde

Utbildning

 • College of Europe, Diplôme de Hautes Etudes Europénnes, 1988
 • Lunds universitet, jur kand, 1987

Erfarenhet

 • EU-domstolen, Luxemburg, Stig von Bahrs kabinett 2002-2006
 • EU-domstolen, Luxemburg, Leif Sevóns kabinett 1998-2002
 • Tribunalen, Luxemburg, Pernilla Lindhs kabinett 1995-1998
 • EFTA-domstolen, Genève, Sven Norbergs kabinett 1993-1995
 • EFTA-sekretariatet, Genève, Legal Affairs 1989-1993  
 • Mannheimer Zetterlöf 1988-1989
 • Clifford Chance 1988

Övriga meriter

 • Juris dr h.c. vid Handelshögskolan, Göteborg Universitet

Utmärkelser

Uppdrag

Uppdrag 28 juni 2021

Vinge biträder EQT Infrastructure med refinansiering till ett sammanlagt belopp om EUR 2,7 miljarder för portföljbolaget GlobalConnect

Vinge biträder EQT Infrastructure i samband med refinansiering till ett sammanlagt belopp om EUR 2,7…

Uppdrag 23 oktober 2020

Vinge företräder svenska staten i samband med rekapitaliseringen av SAS

Vinge företräder svenska staten i samband med rekapitaliseringen av SAS. Rekapitaliseringsplanen, so…

Uppdrag 4 juli 2019

Vinge har företrätt Nobina i samband med ett klagomål till Kommissionen

Vinge har företrätt Nobina i samband med ett klagomål till Kommissionen om att Finland beviljat lån…

Uppdrag 21 september 2018

Vinge biträder HH Ferries

Vinge har biträtt HH Ferries i en talan inför EU-tribunalen i Luxemburg i ett ärende om statligt stö…

Nyhet

European Commission provides sanctions compliance guidance
Nyhet 20 september 2021

European Commission provides sanctions compliance guidance

The European Commission has recently issued three opinions regarding the interpretation of asset fre…

EU-förbud mot att ta hänsyn till amerikanska sanktioner riskerar vidsträckt tolkning
Nyhet 7 juli 2021

EU-förbud mot att ta hänsyn till amerikanska sanktioner riskerar vidsträckt tolkning

Generaladvokaten har i ett mål inför EU-domstolen kommit med ett förslag till avgörande rörande regl…

EU:s klimattaxonomi – Nya regler om företags offentliggörande av information
Nyhet 21 juni 2021

EU:s klimattaxonomi – Nya regler om företags offentliggörande av information

Enligt EU:s klimattaxonomi måste vissa verksamheter offentliggöra i vilken utsträckning deras verksa…

Förslag till nytt EU-direktiv om hållbarhetsredovisning
Nyhet 24 maj 2021

Förslag till nytt EU-direktiv om hållbarhetsredovisning

EU-kommissionen antog den 21 april ett åtgärdspaket som ett led i att förverkliga EU:s nya tillväxts…

Vinge har mottagit högsta ranking i 14 av 18 kategorier i Legal 500:s nyligen släppta ranking.
Nyhet 16 april 2021

Vinge har mottagit högsta ranking i 14 av 18 kategorier i Legal 500:s nyligen släppta ranking.

Följande verksamhetsområden har erhållit Tier 1 i The Legal 500:s EMEA guide: Banking & Finance, Cap…

 The global reach of OFAC sanctions
Nyhet 15 april 2020

The global reach of OFAC sanctions

Sanctions imposed by OFAC have a global reach and therefore also an impact on any company involved i…

Statliga stödåtgärder till följd av coronaviruset
Nyhet 19 mars 2020

Statliga stödåtgärder till följd av coronaviruset

Uppdaterad 23 mars. Coronaviruset har fått stor påverkan på både människor och företag. Virusets neg…

Martin Johansson utsedd till hedersdoktor
Nyhet 9 juli 2018

Martin Johansson utsedd till hedersdoktor

Martin Johansson har utsetts till juris hedersdoktor inom internationell rätt av Handelshögskolan vi…

USA drar sig ur Iranavtalet och återinför sanktioner – hur påverkas svenska företag?
Nyhet 19 juni 2018

USA drar sig ur Iranavtalet och återinför sanktioner – hur påverkas svenska företag?

Handeln mellan EU och Iran har närmare tredubblats sedan 2015 och investeringar har gjorts av ett st…

Vinge utser nya chefer på Brysselkontoret
Pressmeddelande 25 augusti 2015

Vinge utser nya chefer på Brysselkontoret

Pär Remnelid, delägare och sedan 2001 verksam som advokat på Vinges Malmökontor, blir ny chef för Vi…

Nya regler om statsstöd
Nyhet 31 maj 2013

Nya regler om statsstöd

Ny lag om tillämpningen av EU:s statsstödsregler träder i kraft per den 1 juli. Den nya svenska lage…

Artiklar

Artikel 1 januari 2010

The ECJ Decides the First Case Under the Article 256(2) TFEU Review Procedure

European Law Reporter 2010, s. 198
Artikel 1 januari 2008

Les référendaires de la Cour de justice des Communautés européennes - Hommes et femmes de l'ombre?

Revue des Affaires Européennes, Law & European Affairs 2007-2008/3, s. 563
Artikel 1 januari 2008

The EC Court of Justice and the Swedish Monopolies - An analysis of the Case Law on State Monopolies

Swedish Studies in European Law, Vol. 2, Hart Publishing, Oxford and Portland Oregon, 2008
Artikel 1 januari 2007

The role and importance of legal secretaries

Competition Law Insight, Volume 6, Issue 7, p. 11
Artikel 1 januari 2007

Artikel 234 EG - en del av det svenska rättssystemet

SvJT (Svensk Juristtidning) 2007, p. 216
Artikel 1 januari 2007

Rosengren - A "Franzén light"?

ERT (Europarättslig Tidskrift) 2007, 2. 608
Artikel 1 januari 2007

Rosengren - The ECJ makes a narrow interpretation of Franzén

European Law Reporter 2007, s. 250
Artikel 1 januari 2007

Den svenska rättssekreteraren - en alltför sällsynt fågel

ERT (Europarättslig Tidsskrift) 2007, s. 235
Artikel 1 januari 2007

En rättssekreterares liv och leverne

ERT (Europarättslig Tidsskrift) 2007, s.427
Artikel 1 januari 2005

State liability within the EEA from a Swedish perspective – Sveinbjörnsdóttir confirmed

European Law Reporter 2005, p. 50
Artikel 1 januari 2005

Sveinbjörnsdóttir confirmed by Högsta Domstolen – But reluctance to apply Community law seems to persist

ERT (Europarättslig Tidskrift) 2005, s. 507
Artikel 15 december 2001

"Vad får domstolen egentligen pröva?"

Artikel 1 januari 2001

Finanger-follow up’ of the EFTA Court

European Law Reporter 2001, p. 399
Artikel 1 januari 2000

Rättsfall från EG-domstolen 1999

ERT (Europarättslig Tidskrift) 2000, s. 233
Artikel 1 januari 1999

The protection of the rights of individuals under the EEA Agreement

1999 24 E.L.Rev. (European Law Review) p. 373
Artikel 1 januari 1996

Förstainstansrätten

Dan Eliasson och Nils Wahl (eds.), Publica EU, Kommentar till EG-rätten (Kapitel 43.B), Publica 1996
Artikel 1 januari 1994

The EEA surveillance and enforcement mechanism with special emphasis on the field of competition law

Vassili Christianos and Steen Treumer (eds.), EEA Competition Law, European Institute of Public Administration 1994
Artikel 1 januari 1994

EFTA-domstolens rådgivande yttranden

SvJT (Svensk Juristtidning )1994, s. 23
Artikel 1 januari 1994

Advisory opinions from the EFTA Court

in Article 177 references to the European Court - policy and practice, Mads Andenas (ed.), Butterworths 1994
Artikel 1 januari 1994

EFTA-domstolen och tolkningen av EES-avtalet

SvJT (Svensk Juristtidning) 1994, s. 689
Artikel 1 januari 1994

The EEA Agreement: Institutional Solutions and Competition Rules Applicable to Undertakings

Julian Lonbay (ed.), Frontiers of Competition Law, Wiley Chancery Law Publishing 1994
Artikel 1 januari 0001

Referentens roll i processen vid EG-domstolen

Artikel 1 januari 0001

Böcker

Bok 1 januari 2006

Liber Amicorum in Honour of Sven Norberg – A European for All Seasons Bruylant 2006

Bok 1 januari 2004

Cinquante ans de jurisprudence de la Cour de justice: Bilan et perspectives (Amicale des référendaires et des anciens référendaires de la Cour de justice et du Tribunal de première instance des Communautés européennes), Bruylant 2004

Bok 1 januari 1994

EG-rätten i EES - En kommentar till EES-avtalet Publica 1994

Bok 1 januari 1993

EEA Law - A commentary on the EEA Agreement Fritzes 1993