Malin Ohlin

Delägare Advokat
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Malin Ohlin är ansvarig för Vinges kompetens inom kommersiell avtalsrätt. Malin Ohlin biträder därmed klienter med att upprätta, granska, förhandla och administrera kommersiella avtal samt bistår med strategisk rådgivning rörande verksamhetsnära frågeställningar. Uppdragen omfattar bland annat nationell och internationell köprätt, men även standardavtalsrätt och andra branschspecifika frågor.

Malin Ohlin bistår därvid löpande klienter med att upprätta avtal avseende leverans, distribution, tillverkning och inköp av olika slags varor och tjänster såväl inom tung industri som gällande retail B2B och till konsumenter. Malin har även erfarenhet av e-handel och därmed sammanhängande frågeställningar.

Utbildning

  • Uppsala universitet, jur kand, 1991

Erfarenhet

  • Styrelseledamot, Natur & Kultur, 2014-
  • Morgan Stanley, London 1998-1999
  • Advokatfirman Vinge, Paris 1996-1997
  • Tings- och hovrättstjänstgöring 1991-1994

Uppdrag

Uppdrag 16 juni 2021

Vinge företräder HELLA GmbH i samband med investering i Gapwaves AB (publ)

HELLA GmbH & Co. KGaA, en av de största tillverkarna av radar för bilindustrin, har gjort en investe…

Uppdrag 20 mars 2018

Posten Norge säljer Bring Citymail

Vinge har biträtt Posten Norge vid avyttring av Bring Citymail till det tyska riskkapitalbolaget All…

Uppdrag 12 december 2017

Vinge har företrätt STMicroelectronics N.V. i samband med förvärv av Atollic

Vinge har företrätt fransk-italienska STMicroelectronics N.V. i samband med förvärv av Atollic, en l…

Uppdrag 4 december 2017

Vinge biträder Adven vid förvärv av fjärrvärmeverksamhet m.m. från E.ON

Vinge biträder Adven Sweden AB:s vid dess förvärv av E.ON Värme Lokala Energilösningar Aktiebolag.

Uppdrag 22 juni 2017

Vinge företräder Power Systems Technologies, Ltd. och Flex, Ltd.

Vinge företräder Power Systems Technologies, Ltd. och Flex, Ltd. i förvärv Ericssons Power Module ve…

Nyhet

Har ni koll på de senaste ändringarna inom konsumenträtten?
Nyhet 14 juni 2021

Har ni koll på de senaste ändringarna inom konsumenträtten?

Efter ett 2020 med betydande fokus på pandemin, har lagändringar inom ett antal områden hamnat något…

Tydligare regler vid konsumentavtal
Nyhet 4 juni 2020

Tydligare regler vid konsumentavtal

Den 1 maj 2020 trädde ett antal nya lagändringar i kraft på konsumenträttsområdet. Vi belyser här nå…

Möjliga avtalsrättsliga invändningar enligt svensk rätt till följd av Covid-19
Nyhet 12 mars 2020

Möjliga avtalsrättsliga invändningar enligt svensk rätt till följd av Covid-19

Utbrottet av coronaviruset (”Covid-19”) har fått stor påverkan på både människor och företag. Covid-…

Uppsving för stiftelser
Nyhet 28 november 2019

Uppsving för stiftelser

Stockholms grupp Corporate Commercial ser sedan i somras en betydande ökning av uppdrag där stiftels…