Verksamhetsområden

Utbildning

  • Stockholms universitet, juristexamen, 2015
  • The University of Auckland, utbytestermin, 2014

Erfarenhet

  • Växjö tingsrätt, tingsnotarie, 2019-2020
  • Kronofogdemyndigheten Växjö, notarie, 2018-2019
  • Combitech, miljöchef och miljökonsult, 2016-2018
  • Huddinge kommun, utredare, 2015-2016