Uppdrag

Vinge har företrätt Eleda Infra Services Group (”Eleda”) i samband med förvärv av Västkusten Brygg & Transport AB (”VBOT”)

22 december 2021

VBOT är baserat på Tjörn utanför Göteborg och specialiserat inom entreprenader i marinmiljö på uppdrag av kunder inom offentlig sektor samt privata beställare. Bolaget har 17 medarbetare och omsätter cirka 40 miljoner kronor på årsbasis.

Vinges team bestod huvudsakligen av delägare Christina Kokko tillsammans med de biträdande juristerna Manne Bergström, Hannah Kajlinger och Ellen Åkerdahl Flygt (M&A), Isak Willborg och Mario Saad (Agreements), Ebba Svenburg (Employment), Jolinn Uhlin (Banking & Finance), Ulf Pyk and Lina Österberg (Real Property & Environment) samt Jessica Henning (VDR-assistent).

Så ändras reglerna om cabotagetransporter och utstationering den 2 och 21 februari 2022

Regeringen har beslutat om ett antal nya regler rörande cabotagetransporter, kombinerade transporter, beställaransvar kör- och vilotider samt utstationering.
21 januari 2022

Kärnkraft och naturgas inkluderas i klimattaxonomin – nytt förslag från EU-kommissionen

EU-kommissionen översände den 31 december 2021 ett förslag till en expertgrupp inom Kommissionen samt medlemsstaterna om att inkludera kärnkraft och naturgas i klimattaxonomin, det vill säga EU:s klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter.
20 januari 2022

All time high när transaktionsåret 2021 summeras

Ett rekordår med en all time high. Med en ökning på 50 % i antal transaktioner, och ett totalt transaktionsvärde på 48 miljarder EUR, var 2021 det mest transaktionsintensiva året någonsin för Vinge.
13 januari 2022