EQT Infrastructure VI, genom dess indirekt ägda dotterbolag Otello BidCo AB, lämnar ett rekommenderat uppköpserbjudande till aktieägarna i OX2 AB (publ) (”OX2”). Aktierna är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

OX2 grundades 2004 och är en ledande aktör inom förnybar energi med en stor och diversifierad projektportfölj inom alla etablerade tekniker inom förnybar energi (land- och havsbaserad vindkraft, solenergi och lagring) och är idag en av de största utvecklarna av landbaserad vindkraft i Europa.

Erbjudandets värde uppgår till cirka 16,4 miljarder kronor.

Vinges team består huvudsakligen av Sofie Bjärtun, Erik Sjöman, Linnéa Sellström, Joel Magnusson, Lorin Arabi och Maximilian Bengtsson (Kapitalmarknad och publik M&A), Christoffer Thalin, Peter Sundgren, Filip Öhrner, Daniel Daun, Niklas Törnell och Jonatan Karlsson (Energi, M&A), Sebastian Örndahl, Hampus Peterson, Lovisa Lewin och Ebba Ehrling Sjögren (Regulatory), Kamyar Najmi (Bank och finans), Lina Österberg, Tilda Hall och Agnes Pigg (Miljö och fastighet) Sam Seddigh och Alice Göransson (Arbetsrätt), Fredrika Hjelmberg och Ian Linde (IT/GDPR), Gulestan Ali (Compliance) och Julia Ulander Kull (Transaction Support Coordinator).

Relaterat

Vinge biträder J2 Sourcing AB

Vinge har biträtt J2 Sourcing AB i samband med dess förvärv av AAAAA Nordic AB, en svensk återförsäljare av elektronikkomponenter.
23 maj 2024

Vinge företräder Axcel i samband med försäljningen av Loopia Group till team.blue

Vinge företräder Axcel V i samband med försäljningen av Loopia Group till team.blue, Europas ledande digitala tjänsteleverantör för entreprenörer och små och medelstora företag och som stöds av Hg, en ledande investerare i Europeiska och transatlantiska mjukvaru- och tjänsteföretag.
23 maj 2024

Vinge företräder InArea Group i samband med förvärv

Vinge företräder InArea Group AB i samband med förvärvet av Heikkinen och LTU Group. InArea Group är ett av Europas ledande och Sveriges största entreprenadföretag specialiserat på golvläggning, plattsättning samt golvavjämning.
17 maj 2024