Uppdrag

Vinge företrädde Beijer Byggmaterial i förvärvet av Kakeldax

7 september 2021

Vinge företrädde Beijer Byggmaterial AB i samband med förvärvet av Kakeldaxgruppen. Kakeldaxgruppen består av tre starka varumärken, Stigs Kakel, Kakeldax och Kakelcentralen.

Gruppen har över 30 års branscherfarenhet med 11 egna butiker, webbshop och återförsäljare spridda över hela landet. Huvudkontoret och centrallagret ligger i Göteborg.

Vinges team bestod av bland andra Jonas Bergström, Joacim Rydergård, Vilhelm Rondahl, Ellinor Wargenbrant och Beatrice Randow (M&A), Hedvig Ekdahl (Corporate Commercial), Frida Ställborn (Real Property/Lease Agreements), Lina Österberg (Miljö), Karl-Hugo Engdahl (GDPR), Ebba Svenburg och Elin Broman (arbetsrätt), Felizia Wiker (IP) och Nathalie Hughes (VDR).

”Du lär dig mycket nytt som inte tas upp på juristutbildningen”

Arthur Kinski var sommarnotarie på Vinges Stockholmskontor sommaren 2021. Här berättar han om sin upplevelse av programmet och ger tips till dig som ska söka till nästa år.
18 oktober 2021

Vinge får uppdrag av International Comparative Legal Guides avseende sanktioner

Vinges specialister inom sanktioner har fått i uppdrag av International Comparative Legal Guides (ICLG) att skapa guidens avsnitt avseende svensk lagstiftning på sanktionsområdet.
15 oktober 2021

Paula Bäckdén har valts in i Comittée Maritime Internationals exekutiva kommitté

Paula Bäckdén, advokat och verksam i Vinges sjö- och transporträttsgrupp, har utnämnts till Executive Council i CMI, Comittée Maritime International.
14 oktober 2021