Uppdrag

Vinge företrädde Beijer Byggmaterial i förvärvet av Kakeldax

7 september 2021

Vinge företrädde Beijer Byggmaterial AB i samband med förvärvet av Kakeldaxgruppen. Kakeldaxgruppen består av tre starka varumärken, Stigs Kakel, Kakeldax och Kakelcentralen.

Gruppen har över 30 års branscherfarenhet med 11 egna butiker, webbshop och återförsäljare spridda över hela landet. Huvudkontoret och centrallagret ligger i Göteborg.

Vinges team bestod av bland andra Jonas Bergström, Joacim Rydergård, Vilhelm Rondahl, Ellinor Wargenbrant och Beatrice Randow (M&A), Hedvig Ekdahl (Corporate Commercial), Frida Ställborn (Real Property/Lease Agreements), Lina Österberg (Miljö), Karl-Hugo Engdahl (GDPR), Ebba Svenburg och Elin Broman (arbetsrätt), Felizia Wiker (IP) och Nathalie Hughes (VDR).

Vingemedarbetare föreläser när SACG arrangerar årsstämma och seminarium

Onsdagen 1 juni arrangerar Svenska föreningen mot piratkopiering, SACG, årsstämma i Vinges lokaler i Stockholm. Under det efterföljande seminariet talar Vingemedarbetarna Mia Falk och Richard Wessman.
24 maj 2022

REPowerEU-planen – EU-kommissionens svar på störningarna på energimarknaden

Den 18 maj 2022 lade EU-kommissionen fram REPowerEU-planen som svar på de globala störningarna på energimarknaden som har orsakats av Rysslands invasion av Ukraina.
24 maj 2022

Nya sanktioner och informationskrav införs på konsumenträttsområdet

Inom konsumenträtten har det den senaste tiden skett ett antal större ändringar. 1 maj trädde bland annat en ny konsumentköplag i kraft. Nu införs ytterligare ny reglering, med nya sanktionsmöjligheter inspirerade av dataskyddsförordningen (GDPR).
19 maj 2022