Uppdrag

Vinge företräder Kafrit Industries i förvärv av Addvanze

11 maj 2021

Vinge företräder Kafrit Industries (1993) Ltd i förvärv av Addvanze AB.

Kafrit Industries (1993) Ltd är en innovativ och världsledande producent av specialtillverkad masterbatch och blandningar till plastindustrin. I över 40 år har Kafrit och dess dotterbolag sålt unika produkter och adderat värde till välkända kunder runtom i världen. Addvanze AB är en ledande producent av masterbatch i Europa.

Vinges team bestod av bland annat Christina Kokko, Matthias Pannier, Isabelle Jengsell och Amanda Steen (M&A), Isabell Nielsen (Avtal), Ludvig Wettergren och Karl-Gustaw Tobola (Bank och finans), Sara Strandberg (Arbetsrätt), Sofia Bergenstråhle (Immaterialrätt), Karl-Hugo Engdahl (IT/GDPR), Kristoffer Larson och Lina Österberg (Fastighet och miljö) och VDR-assistent Nathalie Hughes.

Sanctions update 22 July

Further to our previous sanctions updates of 25 February, 3 March, 11 March, 16 March , 14 April and June 8, we herewith provide a further update of recent sanctions developments following Russia’s war against Ukraine:
26 juli 2022

Nytt EU-instrument för internationell upphandling (IPI)

Den 17 juni 2022 antog Rådet en förordning avseende ett nytt instrument för internationell upphandling (”Instrument for International Procurement” eller ”IPI”), efter att Europaparlamentet antagit förordningen i plenum den 9 juni 2022. Syftet med IPI är att främja ömsesidighet i tillträdet till internationella marknader för offentlig upphandling genom att införa möjligheten för EU-kommissionen att inleda utredningar och vidta åtgärder för att öppna upp och öka tillgängligheten för EU-företag till de globala upphandlings- och koncessionsmarknaderna.
11 juli 2022

Vinge topprankat inom immaterialrätt

Vinges IP-grupp placerar sig återigen i topp i IAM:s nyligen släppta rankning Patent 1000. Håkan Borgenhäll, Malin Malm Waerme och Stojan Arnerstål tar dessutom emot individuella omnämnanden.
6 juli 2022