Uppdrag

Vinge företräder Kafrit Industries i förvärv av Addvanze

11 maj 2021

Vinge företräder Kafrit Industries (1993) Ltd i förvärv av Addvanze AB.

Kafrit Industries (1993) Ltd är en innovativ och världsledande producent av specialtillverkad masterbatch och blandningar till plastindustrin. I över 40 år har Kafrit och dess dotterbolag sålt unika produkter och adderat värde till välkända kunder runtom i världen. Addvanze AB är en ledande producent av masterbatch i Europa.

Vinges team bestod av bland annat Christina Kokko, Matthias Pannier, Isabelle Jengsell och Amanda Steen (M&A), Isabell Nielsen (Avtal), Ludvig Wettergren och Karl-Gustaw Tobola (Bank och finans), Sara Strandberg (Arbetsrätt), Sofia Bergenstråhle (Immaterialrätt), Karl-Hugo Engdahl (IT/GDPR), Kristoffer Larson och Lina Österberg (Fastighet och miljö) och VDR-assistent Nathalie Hughes.

Arbetsrätt i fokus - vårens sista arbetsrättsliga nyhetssvep

EU-domstolen inskränker bolags möjlighet att ”betala sig ur” diskrimineringsmål, korttidsarbete prövas i Högsta Förvaltningsdomstolen och förslaget om ändringar i lagen om anställningsskydd förblir en het fråga i debatten.
17 juni 2021

Arbetsrättspodden # 41 Start-ups och dess medarbetare

Bolagets medarbetare beskrivs ofta som dess största tillgång, oavsett bolagets storlek. För start-ups spelar medarbetarna en särskild nyckelroll då varje medarbetares insats har en betydande påverkan på bolagets tillväxt och framtida utveckling. Välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som arbetar med HR och personalrelaterade frågor eller är nyfiken på arbetsrätt.
16 juni 2021

Ny lag om skydd av visselblåsare föreslås träda i kraft 17 december 2021 – vad er organisation särskilt bör uppmärksamma

Europeiska rådet antog under 2019 det så kallade visselblåsardirektivet (”Direktivet”), med syftet att tillgodose en hög skyddsnivå för personer som rapporterar om missförhållanden som strider mot unionsrätten.
15 juni 2021