Uppdrag

Vinge biträder Lagercrantz Group vid förvärv av Westmatic

15 december 2021

Vinge har biträtt Lagercrantz Group vid förvärv av Westmatic, som är en ledande leverantör av miljövänliga automatiserade tvättsystem för tunga fordon som bussar, tåg, lastbilar och anläggningsmaskiner. Koncernen genererar årliga intäkter på cirka 175 MSEK med en proforma EBITA 2021 på cirka 25 MSEK.

Vinges team bestod i huvudsak av Johan Winnerblad, Per Kling, Isabell Nielsen, Elin Broman och Lina Österberg.

Sanctions update 22 July

Further to our previous sanctions updates of 25 February, 3 March, 11 March, 16 March , 14 April and June 8, we herewith provide a further update of recent sanctions developments following Russia’s war against Ukraine:
26 juli 2022

Nytt EU-instrument för internationell upphandling (IPI)

Den 17 juni 2022 antog Rådet en förordning avseende ett nytt instrument för internationell upphandling (”Instrument for International Procurement” eller ”IPI”), efter att Europaparlamentet antagit förordningen i plenum den 9 juni 2022. Syftet med IPI är att främja ömsesidighet i tillträdet till internationella marknader för offentlig upphandling genom att införa möjligheten för EU-kommissionen att inleda utredningar och vidta åtgärder för att öppna upp och öka tillgängligheten för EU-företag till de globala upphandlings- och koncessionsmarknaderna.
11 juli 2022

Vinge topprankat inom immaterialrätt

Vinges IP-grupp placerar sig återigen i topp i IAM:s nyligen släppta rankning Patent 1000. Håkan Borgenhäll, Malin Malm Waerme och Stojan Arnerstål tar dessutom emot individuella omnämnanden.
6 juli 2022