Uppdrag

Vinge företräder aktieägarna i OptiGroup AB i samband med försäljningen till FSN Capital

27 december 2021

Vinge företräder aktieägarna i OptiGroup AB i samband med försäljningen av en majoritetsandel till FSN Capital. Befintliga majoritetsaktieägare Triton, Altor och RoosGruppen kommer att behålla en minoritetsandel i bolaget.

OptiGroup, med huvudkontor i Mölndal, Sverige, är en ledande europeisk distributionskoncern med närvaro i 16 länder som tillhandahåller kundanpassade försörjningslösningar till mer än 90 000 B2B-kunder. Bolagen inom koncernens tre affärsområden Facility, Safety & Foodservice, Packaging och Paper and Business Supplies erbjuder pålitliga och hållbara försörjningslösningar till aktörer inom städ & facility management, hotell och restaurang, hälso- och sjukvård, tillverkande industri och den grafiska sektorn.

Transaktionen är villkorad av tillämpliga konkurrensmyndigheters godkännande.

Vinges team bestod av Christina Kokko, Johanna Wiberg, Elsie Nassar, Nando Basic och Egil Svensson (M&A), Jolinn Uhlin (Bank och finans), Isabell Nielsen och Mario Saad (Kommersiella avtal), Gustav Lindgren (Arbetsrätt), Mathilda Persson och Martin Boström (IT), Karl-Hugo Engdahl (GDPR), Sofia Bergenstråhle (Immaterialrätt), Kristoffer Larson (Fastighetsrätt), Lina Österberg (Miljörätt), Tove Lövgren Frisk (Regelefterlevnad) samt Viktoria Owetz (VDR Specialist) och Jasmina Skandrani (Projektassistent).

Så ändras reglerna om cabotagetransporter och utstationering den 2 och 21 februari 2022

Regeringen har beslutat om ett antal nya regler rörande cabotagetransporter, kombinerade transporter, beställaransvar kör- och vilotider samt utstationering.
21 januari 2022

Kärnkraft och naturgas inkluderas i klimattaxonomin – nytt förslag från EU-kommissionen

EU-kommissionen översände den 31 december 2021 ett förslag till en expertgrupp inom Kommissionen samt medlemsstaterna om att inkludera kärnkraft och naturgas i klimattaxonomin, det vill säga EU:s klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter.
20 januari 2022

All time high när transaktionsåret 2021 summeras

Ett rekordår med en all time high. Med en ökning på 50 % i antal transaktioner, och ett totalt transaktionsvärde på 48 miljarder EUR, var 2021 det mest transaktionsintensiva året någonsin för Vinge.
13 januari 2022