Uppdrag

Vinge företräder aktieägarna i OptiGroup AB i samband med försäljningen till FSN Capital

Vinge företräder aktieägarna i OptiGroup AB i samband med försäljningen av en majoritetsandel till FSN Capital. Befintliga majoritetsaktieägare Triton, Altor och RoosGruppen kommer att behålla en minoritetsandel i bolaget.

OptiGroup, med huvudkontor i Mölndal, Sverige, är en ledande europeisk distributionskoncern med närvaro i 16 länder som tillhandahåller kundanpassade försörjningslösningar till mer än 90 000 B2B-kunder. Bolagen inom koncernens tre affärsområden Facility, Safety & Foodservice, Packaging och Paper and Business Supplies erbjuder pålitliga och hållbara försörjningslösningar till aktörer inom städ & facility management, hotell och restaurang, hälso- och sjukvård, tillverkande industri och den grafiska sektorn.

Transaktionen är villkorad av tillämpliga konkurrensmyndigheters godkännande.

Vinges team bestod av Christina Kokko, Johanna Wiberg, Elsie Nassar, Nando Basic och Egil Svensson (M&A), Jolinn Uhlin (Bank och finans), Isabell Nielsen och Mario Saad (Kommersiella avtal), Gustav Lindgren (Arbetsrätt), Mathilda Persson och Martin Boström (IT), Karl-Hugo Engdahl (GDPR), Sofia Bergenstråhle (Immaterialrätt), Kristoffer Larson (Fastighetsrätt), Lina Österberg (Miljörätt), Tove Lövgren Frisk (Regelefterlevnad) samt Viktoria Owetz (VDR Specialist) och Jasmina Skandrani (Projektassistent).

Relaterat

Vinge företräder Lantmännen i samband med avyttringen av Gooh färdigrätter

Lantmännen Cerealia har tecknat ett avtal om att avyttra färdigmatsverksamheten under varumärket Gooh till Atria Sweden. Affären omfattar hela verksamheten, samt varumärket Gooh. All personal som idag arbetar i affärsområdet får erbjudande att följa med i överlåtelsen. Genom avyttringen fokuserar Lantmännen Cerealia verksamheten på spannmålsvärdekedjan.
23 februari 2024

Vinge biträder Adelis Equity Partners vid etableringen av en continuation fund

Vinge har biträtt Adelis Equity Partners vid etableringen av en continuation fund till Adelis Equity Partners Fund II.
21 februari 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärvet av Wavecon

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av Wavecon AB (”Wavecon”).
14 februari 2024