Uppdrag

Vinge företräder aktieägarna i OptiGroup AB i samband med försäljningen till FSN Capital

27 december 2021

Vinge företräder aktieägarna i OptiGroup AB i samband med försäljningen av en majoritetsandel till FSN Capital. Befintliga majoritetsaktieägare Triton, Altor och RoosGruppen kommer att behålla en minoritetsandel i bolaget.

OptiGroup, med huvudkontor i Mölndal, Sverige, är en ledande europeisk distributionskoncern med närvaro i 16 länder som tillhandahåller kundanpassade försörjningslösningar till mer än 90 000 B2B-kunder. Bolagen inom koncernens tre affärsområden Facility, Safety & Foodservice, Packaging och Paper and Business Supplies erbjuder pålitliga och hållbara försörjningslösningar till aktörer inom städ & facility management, hotell och restaurang, hälso- och sjukvård, tillverkande industri och den grafiska sektorn.

Transaktionen är villkorad av tillämpliga konkurrensmyndigheters godkännande.

Vinges team bestod av Christina Kokko, Johanna Wiberg, Elsie Nassar, Nando Basic och Egil Svensson (M&A), Jolinn Uhlin (Bank och finans), Isabell Nielsen och Mario Saad (Kommersiella avtal), Gustav Lindgren (Arbetsrätt), Mathilda Persson och Martin Boström (IT), Karl-Hugo Engdahl (GDPR), Sofia Bergenstråhle (Immaterialrätt), Kristoffer Larson (Fastighetsrätt), Lina Österberg (Miljörätt), Tove Lövgren Frisk (Regelefterlevnad) samt Viktoria Owetz (VDR Specialist) och Jasmina Skandrani (Projektassistent).

Sanctions update 22 July

Further to our previous sanctions updates of 25 February, 3 March, 11 March, 16 March , 14 April and June 8, we herewith provide a further update of recent sanctions developments following Russia’s war against Ukraine:
26 juli 2022

Nytt EU-instrument för internationell upphandling (IPI)

Den 17 juni 2022 antog Rådet en förordning avseende ett nytt instrument för internationell upphandling (”Instrument for International Procurement” eller ”IPI”), efter att Europaparlamentet antagit förordningen i plenum den 9 juni 2022. Syftet med IPI är att främja ömsesidighet i tillträdet till internationella marknader för offentlig upphandling genom att införa möjligheten för EU-kommissionen att inleda utredningar och vidta åtgärder för att öppna upp och öka tillgängligheten för EU-företag till de globala upphandlings- och koncessionsmarknaderna.
11 juli 2022

Vinge topprankat inom immaterialrätt

Vinges IP-grupp placerar sig återigen i topp i IAM:s nyligen släppta rankning Patent 1000. Håkan Borgenhäll, Malin Malm Waerme och Stojan Arnerstål tar dessutom emot individuella omnämnanden.
6 juli 2022