Uppdrag

Vinge företräder aktieägarna i OptiGroup AB i samband med försäljningen till FSN Capital

Vinge företräder aktieägarna i OptiGroup AB i samband med försäljningen av en majoritetsandel till FSN Capital. Befintliga majoritetsaktieägare Triton, Altor och RoosGruppen kommer att behålla en minoritetsandel i bolaget.

OptiGroup, med huvudkontor i Mölndal, Sverige, är en ledande europeisk distributionskoncern med närvaro i 16 länder som tillhandahåller kundanpassade försörjningslösningar till mer än 90 000 B2B-kunder. Bolagen inom koncernens tre affärsområden Facility, Safety & Foodservice, Packaging och Paper and Business Supplies erbjuder pålitliga och hållbara försörjningslösningar till aktörer inom städ & facility management, hotell och restaurang, hälso- och sjukvård, tillverkande industri och den grafiska sektorn.

Transaktionen är villkorad av tillämpliga konkurrensmyndigheters godkännande.

Vinges team bestod av Christina Kokko, Johanna Wiberg, Elsie Nassar, Nando Basic och Egil Svensson (M&A), Jolinn Uhlin (Bank och finans), Isabell Nielsen och Mario Saad (Kommersiella avtal), Gustav Lindgren (Arbetsrätt), Mathilda Persson och Martin Boström (IT), Karl-Hugo Engdahl (GDPR), Sofia Bergenstråhle (Immaterialrätt), Kristoffer Larson (Fastighetsrätt), Lina Österberg (Miljörätt), Tove Lövgren Frisk (Regelefterlevnad) samt Viktoria Owetz (VDR Specialist) och Jasmina Skandrani (Projektassistent).

Relaterade nyheter

Vinge har företrätt CTEK i samband med dess företrädesemission

Vinge har företrätt CTEK AB (publ) i samband med en fullt garanterad företrädesemission, vilken tillför CTEK cirka 350 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.
29 mars 2023

Vinge har företrätt VNV Global i samband en företrädesemission

Vinge har företrätt VNV Global i samband med en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 328 miljoner kronor.
29 mars 2023

Vinge företräder Ramirent i samband med förvärvet av JIAB

Vinge företräder Ramirent AB i samband med förvärvet av JIAB Hyrcenter (bestående av bolagen JIAB Hyrcenter AB och JIAB Boden AB). Genom förvärvet förstärker Ramirent ytterligare sin position i Norrbotten och som det största maskinuthyrningsföretaget i Sverige.
21 mars 2023