Vinge företräder Procuritas Capital Investor (VII) (”Procuritas”) i samband med förvärvet av PropTech Sweden AB ("PropTech Sweden") med dotterbolagen Axcell Fastighetspartner AB (”Axcell Fastighetspartner”) och Ömangruppen Svenska AB (”Ömangruppen”).

PropTech Sweden är moderbolag till Ömangruppen och Axcell Fastighetspartner, två ledande bolag verksamma inom inomhusklimat, energieffektivitet och fastighetsförvaltning. Med över 300 anställda och 30 kontor i södra Sverige, Luleå och Örnsköldsvik har företagen nära samarbeten med fastighetsägare som önskar förbättra energieffektiviteten eller på annat sätt optimera driften av sina fastigheter. Procuritas grundades 1986 och har sedan dess genomfört över 50 investeringar och hundratals add-on förvärv i Norden. Fastigheter står idag för 40 % av Sveriges totala energiförbrukning, varför Procuritas ser PropTech Sweden och dess dotterbolag som en viktig aktör i klimatomställningen, särskilt i ljuset av kommande EU-regler om krav på minskade utsläpp. Slutförande av transaktionen är föremål för sedvanligt godkännande från Konkurrensverket.

Vinges team bestod huvudsakligen av Jonas JohanssonMaria Dahlin Kolvik, Clara Sohlberg, Eskil Nyström (M&A), Karl-Gustaw Tobola (Banking and Finance), Mario Saad, Clara Klingspor, Daniel Prawitz (Corporate Commercial), Julia Löfqvist (Compliance), Petronella Hallberg, Amelia Rihs (Employment) Lina Österberg (Environment), Mathilda Persson, Alva Skott (IT & GDPR), Alexandra Tamm (Real Estate), Kristoffer Sällfors (Public Procurement) och Johan Walhbom (EU‑ och konkurrensrätt).

Relaterat

Vinge företräder Blackstone i samband med investering i Winthrop Technologies

Vinge, har biträtt Blackstone Tactical Opportunities och närstående fonder ("Blackstone") i samband med ett strategiskt partnerskap med Winthrop Technologies Limited ("Winthrop Technologies ").
17 april 2024

Vinge har biträtt Hansa Biopharma i samband med en riktad nyemission om 372 miljoner kronor

Vinge har biträtt Hansa Biopharma AB (publ) i samband med en riktad nyemission varigenom bolaget tillförs 372 miljoner kronor före transaktionskostnader. Hansa Biopharma är ett biofarmabolag i kommersiell fas och en pionjär inom utveckling och kommersialisering av innovativa, livsavgörande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa Biopharmas stamaktie är noterad på Nasdaq Stockholm.
16 april 2024

Vinge företräder Triton i samband med försäljningen av Norstat till Nalka Invest

Vinge företräder Triton Smaller Mid-Cap Fund I (”Triton”) i samband med försäljningen av Norstat, ett ledande företag inom datainsamling för marknadsundersökningar, till Nalka Invest.
12 april 2024