Vinge företräder Procuritas Capital Investor (VII) (”Procuritas”) i samband med förvärvet av PropTech Sweden AB ("PropTech Sweden") med dotterbolagen Axcell Fastighetspartner AB (”Axcell Fastighetspartner”) och Ömangruppen Svenska AB (”Ömangruppen”).

PropTech Sweden är moderbolag till Ömangruppen och Axcell Fastighetspartner, två ledande bolag verksamma inom inomhusklimat, energieffektivitet och fastighetsförvaltning. Med över 300 anställda och 30 kontor i södra Sverige, Luleå och Örnsköldsvik har företagen nära samarbeten med fastighetsägare som önskar förbättra energieffektiviteten eller på annat sätt optimera driften av sina fastigheter. Procuritas grundades 1986 och har sedan dess genomfört över 50 investeringar och hundratals add-on förvärv i Norden. Fastigheter står idag för 40 % av Sveriges totala energiförbrukning, varför Procuritas ser PropTech Sweden och dess dotterbolag som en viktig aktör i klimatomställningen, särskilt i ljuset av kommande EU-regler om krav på minskade utsläpp. Slutförande av transaktionen är föremål för sedvanligt godkännande från Konkurrensverket.

Vinges team bestod huvudsakligen av Jonas JohanssonMaria Dahlin Kolvik, Clara Sohlberg, Eskil Nyström (M&A), Karl-Gustaw Tobola (Banking and Finance), Mario Saad, Clara Klingspor, Daniel Prawitz (Corporate Commercial), Julia Löfqvist (Compliance), Petronella Hallberg, Amelia Rihs (Employment) Lina Österberg (Environment), Mathilda Persson, Alva Skott (IT & GDPR), Alexandra Tamm (Real Estate), Kristoffer Sällfors (Public Procurement) och Johan Walhbom (EU‑ och konkurrensrätt).

Relaterat

Vinge företräder Stride.VC i samband med investering i Anotherblock

Anotherblock lanserade 2022 en blockkedjebaserad marknadsplats för musikrättigheter. Bolaget har via sin plattform gett fans tillgång till streamingrättigheter för låtar av flera kända artister. Investeringsrundan leds av Stride.VC.
25 maj 2023

Vinge företräder M42 i samband med förvärvet av Diaverum från Bridgepoint

Vinge företräder M42, ett Abu Dhabi-baserat teknikbaserat hälsovårdsföretag, i samband med dess förvärv av Diaverum AB. M42 är ett globalt ledande företag inom hälso- och sjukvård.
22 maj 2023

Vinge biträder Tele2 vid obligationsemission och återköpserbjudande

Vinge biträder Tele2 AB (publ) vid dess emission av seniora, icke-säkerställda fastränteobligationer om EUR 500 miljoner och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade obligationer med förfall under 2024.
22 maj 2023