Uppdrag

Vinge företräder Vinci Concessions SAS och dotterbolaget SunMind SAS i samband med förvärvet av Helios Nordic Energy AB

Helios Nordic Energy är specialiserade inom utveckling av storskaliga solcellsparker och batteriparker fram till ready-to-build status i Norden och Baltikum. 

Förvärvet kommer att möjliggöra för Vinci att ytterligare utöka sin portfölj och expertis inom förnybar solenergi och andra typer av förnybar energi. 

De nuvarande aktieägarna i Helios kommer erhålla en initial köpeskilling om ca 73 MEUR  såväl som en substantiell tilläggsköpeskillingskomponent kopplad till Helios osålda portfölj av projekt vilken sträcker sig över fem år från tillträde.

Förvärvet är villkorat av sedvanliga myndighetsgodkännanden.

Vinges team bestod bland annat av ansvarig delägare Peter Sundgren, Martin E Svanberg (projektledare), Hanna Jansson och Fredrik Löwenclou (M&A), Amelia Rihs (Arbetsrätt & M&A), Johan Cederblad och Lina Österberg (Miljö), Kristoffer Larsson (Fastighet), Jasdeep Singh (Entreprenadrätt), Jolene Reimersson och Mario Saad (Kommersiella Avtal), Mia Falk (Compliance), David Olander och Lovisa Lewin (Regulatory),  Cecilia Loctander och  Caroline Löv (Transaction Support Coordinators).

 

Relaterat

Vinge har biträtt Svea Bank AB i samband med dess emission av sekundärkapital (T2) om 300 miljoner SEK

Vinge har biträtt Svea Bank AB vid dess emission av T2-obligationer om 300 miljoner SEK med en rörlig kupong om 3-månaders STIBOR + 6.75%. Emissionsdagen är satt till den 7 juni 2024 och obligationerna har en löptid på 10,25 år med första möjliga inlösendag efter 5 år. Instrumenten kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.
14 juni 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärv av HTJ

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av HTJ Holding OY och dess dotterbolag Rakennuttajatoimisto HTJ Oy (”HTJ”).
13 juni 2024

Vinge har företrätt Flower Infrastructure Technologies AB i samband med förvärvet av energilagringsanläggningen Bredhälla

Energilagringsanläggningen Bredhälla består av batterier med litium-jonteknik med en total kapacitet på 42,5MW/42,5MWh fördelat på 20 containrar vilket gör den till Sveriges största batteripark. Bredhälla kommer att tillhandahålla stödtjänster till Svenska Kraftnät för att säkerställa stabiliteten i elnätet samt arbitragetjänster på elmarknaden.
11 juni 2024