Vinge företräder Altor i samband med dess investering i H2 Green Steel. Investeringen har genomförts i samband med investeringsrunda i H2 Green Steel om totalt ca 1,5 miljarder euro. Deltagande investerare var, utöver Altor, bland andra AMF, GIC, Hitachi Energy, Kinnevik, Schaeffler, Andra AP-fonden, FAM, Hy24 och Just Climate.

H2 Green Steel grundades 2020 med ambitionen att påskynda utfasningen av fossila bränslen i tunga industrier. Företaget börjar med stål, som är en av världens största koldioxidutsläppare, och bygger ett stålverk i Boden, norra Sverige. Anläggningen kommer att producera grönt stål och minska koldioxidutsläppen med upp till 95 procent jämfört med traditionell ståltillverkning. Markarbeten har pågått i Boden sedan sommaren 2022, och med denna transaktion tar H2 Green Steel ett betydande steg närmare att inleda verksamheten i slutet av 2025.

Vinges team bestod huvudsakligen av Johan Larsson, Isabelle Wållgren, Robin Fagerström (M&A), Christoffer Nordin, Jolene Reimerson, Elis Allmark (Commercial Agreements), Johan Cederblad, Lina Österberg (Environment), Kristoffer Larson (Real Estate), Mathilda Persson (IT), Mia Falk, Julia Löfqvist, (Compliance), Louise Brorsson Salomon, Helena Göransson, Kamyar Najmi (Banking and Finance), Axel Lennartsson (IP), Johan Wahlbom (Competition law), Daniel Wendelsson (Regulatory), Emy Rydén och Ottilia Pettersson (projektassistenter).

Relaterat

Vinge har biträtt PE-bolaget Stirling Square Capital Partners i samband med förvärv

Vinge har biträtt PE-bolaget Stirling Square Capital Partners i samband med dess förvärv av en majoritetsandel i Infobric, en ledande leverantör av mjukvarulösningar för byggbranschen, från Summa Equity.
22 september 2023

Vinge biträder Stendörren vid emission av gröna obligationer och återköpserbjudande

Vinge biträder Stendörren Fastigheter AB vid dess emission av seniora, icke-säkerställda gröna obligationer om SEK 500 miljoner (inom en ram om SEK 600 miljoner kronor) och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade obligationer med förfall under 2024.
21 september 2023

Vinge har företrätt Elektroskandia i samband med dess majoritetsinvestering i Aprilice

Vinge har företrätt Elektroskandia (ett Soneparägt bolag) i samband med dess förvärv av 70 % av aktierna i Aprilice, en av de ledande solenergiplattformarna i Nordeuropa.
20 september 2023