Vinge företräder Altor i samband med dess investering i H2 Green Steel. Investeringen har genomförts i samband med investeringsrunda i H2 Green Steel om totalt ca 1,5 miljarder euro. Deltagande investerare var, utöver Altor, bland andra AMF, GIC, Hitachi Energy, Kinnevik, Schaeffler, Andra AP-fonden, FAM, Hy24 och Just Climate.

H2 Green Steel grundades 2020 med ambitionen att påskynda utfasningen av fossila bränslen i tunga industrier. Företaget börjar med stål, som är en av världens största koldioxidutsläppare, och bygger ett stålverk i Boden, norra Sverige. Anläggningen kommer att producera grönt stål och minska koldioxidutsläppen med upp till 95 procent jämfört med traditionell ståltillverkning. Markarbeten har pågått i Boden sedan sommaren 2022, och med denna transaktion tar H2 Green Steel ett betydande steg närmare att inleda verksamheten i slutet av 2025.

Vinges team bestod huvudsakligen av Johan Larsson, Isabelle Wållgren, Robin Fagerström (M&A), Christoffer Nordin, Jolene Reimerson, Elis Allmark (Commercial Agreements), Johan Cederblad, Lina Österberg (Environment), Kristoffer Larson (Real Estate), Mathilda Persson (IT), Mia Falk, Julia Löfqvist, (Compliance), Louise Brorsson Salomon, Helena Göransson, Kamyar Najmi (Banking and Finance), Axel Lennartsson (IP), Johan Wahlbom (Competition law), Daniel Wendelsson (Regulatory), Emy Rydén och Ottilia Pettersson (projektassistenter).

Relaterat

Vinge biträder J2 Sourcing AB

Vinge har biträtt J2 Sourcing AB i samband med dess förvärv av AAAAA Nordic AB, en svensk återförsäljare av elektronikkomponenter.
23 maj 2024

Vinge företräder Axcel i samband med försäljningen av Loopia Group till team.blue

Vinge företräder Axcel V i samband med försäljningen av Loopia Group till team.blue, Europas ledande digitala tjänsteleverantör för entreprenörer och små och medelstora företag och som stöds av Hg, en ledande investerare i Europeiska och transatlantiska mjukvaru- och tjänsteföretag.
23 maj 2024

Vinge företräder InArea Group i samband med förvärv

Vinge företräder InArea Group AB i samband med förvärvet av Heikkinen och LTU Group. InArea Group är ett av Europas ledande och Sveriges största entreprenadföretag specialiserat på golvläggning, plattsättning samt golvavjämning.
17 maj 2024