Sofie Bjärtun

Delägare Advokat
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Sofie Bjärtun är specialiserad inom aktiemarknadsrätt, publik M&A, bolagsrätt och bolagsstyrning. Hon har stor erfarenhet av uppköpserbjudanden, börsnoteringar, kapitalanskaffningar och andra aktiemarknadstransaktioner. Sofie rådger löpande styrelser och ledningar i bolagsstyrnings- och informationsgivningsfrågor samt andra aktiemarknadsrättsliga frågor.

Omnämnanden

Sofie Bjärtun is ranked as a Rising star partner in IFLR 1000 2023

Utbildning

  • Lunds Universitet, juris kandidat, 2013
  • McGill University, Montreal, Kanada, 2011-2012

Erfarenhet

  • Secondment, EQT, hösten 2018

Uppdrag

Uppdrag 20 mars 2024

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 7,7 miljoner aktier till ett pris om 57,50 kronor per aktie, motsvarande ett samma…

Uppdrag 29 november 2023

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett samma…

Uppdrag 22 juni 2023

Vinge har biträtt EQT IX i samband med försäljning av aktier i Beijer Ref AB (publ)

Vinge har biträtt EQT IX (”EQT”) i samband med nedförsäljning av aktier i Beijer Ref AB (publ) i en…

Uppdrag 15 juni 2022

Vinge biträder FCG i budet på Transcendent Group

FCG Holding Sverige AB har lämnat ett rekommenderat kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i Tra…

Uppdrag 6 april 2022

Vinge har biträtt EQT AB (publ) i samband med dess obligationsemissioner om totalt 1 500 MEUR

EQT AB (publ) har emitterat hållbarhetslänkade obligationer (s.k. sustainability-linked bonds) om 75…

Uppdrag 16 mars 2022

Vinge företräder EQT i samband med sammanslagningen med Baring Private Equity Asia

Vinge företräder EQT i samband med sammanslagningen med Baring Private Equity Asia, en ledande priva…

Uppdrag 10 november 2021

Vinge företräder EQT i samband med förvärv av Life Sciences Partners

Vinge företräder EQT AB som lead advisor i samband med förvärvet av Life Sciences Partners, ett leda…

Uppdrag 16 oktober 2020

Vinge har företrätt Oncopeptides i samband med ingående av avtal om lånefacilitet om upp till 40 miljoner euro från EIB

Låneavtalet med EIB ger Oncopeptides tillgång till en lånefacilitet om upp till 40 miljoner euro uta…

Uppdrag 13 augusti 2020

Vinge företräder Calliditas Therapeutics i samband med förvärv av kontrollpost i Genkyotex SA

Vinge företräder Calliditas Therapeutics, ett specialistläkemedelsbolag noterat på Nasdaq Stockholm…

Uppdrag 11 juni 2020

Vinge företräder Medicover i samband med en riktad nyemission

Styrelsen för Medicover har på basis av ett bemyndigande från årsstämman beslutat att genomföra en r…

Uppdrag 10 juni 2020

Vinge företräder Calliditas Therapeutics

Vinge företräder Calliditas Therapeutics i samband med kapitalanskaffning och en börsnotering av dep…

Uppdrag 11 maj 2020

Vinge företräder Oncopeptides i samband med riktad nyemission

Styrelsen för Oncopeptides har beslutat att genomföra en riktad nyemission, varigenom Oncopeptides t…

Uppdrag 10 januari 2020

Vinge har biträtt Industrifonden och Investinor vid försäljning av aktier i Calliditas

Vinge har biträtt Industrifonden och Investinor vid försäljning av totalt cirka 2 300 000 aktier i C…

Uppdrag 24 september 2019

Vinge har företrätt EQT AB (publ) i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

Vinge har företrätt EQT AB (publ) (”EQT”) i samband med erbjudandet och noteringen på Nasdaq Stockho…

Uppdrag 28 juni 2019

Vinge företräder Oncopeptides i samband med riktad nyemission

Styrelsen för Oncopeptides har beslutat att genomföra en riktad nyemission, varigenom Oncopeptides t…

Uppdrag 25 april 2019

Vinge företräder Finanzero Brazil i samband med kapitalanskaffning

Vinge företräder Finanzero i samband med att bolaget tar in nytt kapital om totalt cirka 100 miljone…

Uppdrag 17 augusti 2018

Vinge biträdde Industrifonden i samband med nedförsäljning av aktier i Oncopeptides AB (publ) i en så kallad accelererad bookbuilding-process

Totalt placerades 1,2 miljoner aktier till ett pris om 148 kronor per aktie, motsvarande ett sammanl…

Uppdrag 29 juni 2018

Vinge företräder Calliditas Therapeutics i samband med noteringen på Nasdaq Stockholms huvudlista

Vinge företräder Calliditas Therapeutics AB (publ) (”Calliditas Therapeutics”) i samband med noterin…

Uppdrag 20 juni 2018

Vinge biträder ABG, SEB och Swedbank i samband med riktad emission i Hemfosa

Vinge biträder ABG Sundal Collier, Skandinaviska Enskilda Banken och Swedbank som är Joint Lead Mana…

Uppdrag 24 maj 2018

Vinge företräder IRLAB Therapeutics i samband med riktad nyemission

Styrelsen för IRLAB Therapeutics har på basis av ett bemyndigande från årsstämman beslutat att genom…

Uppdrag 5 april 2018

Vinge företräder Finanzero i samband med kapitalanskaffning

Vinge företräder Finanzero i samband med att bolaget tar in nytt kapital om totalt cirka 30 miljoner…

Uppdrag 23 mars 2018

Vinge företräder Oncopeptides i samband med riktad nyemission

Styrelsen för Oncopeptides har beslutat att genomföra en riktad nyemission, varigenom Oncopeptides t…

Uppdrag 24 januari 2018

Vinge har biträtt Pandox i samband med förvärv och riktad emission

Vinge har biträtt Pandox Aktiebolag (publ) i vissa finansierings- och aktiemarknadsfrågor i samband…

Uppdrag 26 juni 2017

Vinge biträdde EQT V Limited i samband med försäljning av aktier i AcadeMedia AB (publ)

Vinge biträdde EQT V Limited (”EQT”) i samband med nedförsäljning av aktier i AcadeMedia AB (publ) (…

Uppdrag 7 juni 2017

Vinge biträder DGC i samband med EQT:s förvärv av aktier i DGC och efterföljande budpliktsbud

Vinge biträder DGC One AB (publ) (”DGC”) i samband med att EQT förvärvat 85,2% av det totala antalet…

Uppdrag 23 maj 2017

Vinge företräder Medicover i samband med dess notering på Nasdaq Stockholm

Vinge företräder Medicover AB (publ) (”Medicover”) och dess huvudägare Celox Holding AB (”Celox”), s…

Nyhet

Nya delägare och counsels utsedda vid Vinges Stockholmskontor
Nyhet 6 juli 2021

Nya delägare och counsels utsedda vid Vinges Stockholmskontor

Advokaterna Sofie Bjärtun, Rikard Lindahl, Malin Malm Waerme och Daniel Wendelsson vid Vinges Stockh…