Maximilian Bengtsson

Associate
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Uppsala universitet, juristexamen, 2022

Erfarenhet

  • Avanza Bank, 2020-2022
  • Finansinspektionen, 2019
  • Nordnet Bank, 2015-2018

 

Uppdrag

Uppdrag 2 april 2024

Vinge biträder Ellevio i budet på Dala Energi

Elleviokoncernen, genom Ellevio Holding 1 AB, har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktie…

Uppdrag 14 mars 2024

Vinge har företrätt Oncopeptides i samband med dess företrädesemission

Vinge har företrätt Oncopeptides AB (publ) i samband med en fullt garanterad företrädesemission som…

Uppdrag 20 december 2023

Vinge företräder EQT X i samband med dess investering i HVD Group och Next One Technology

Vinges företräder EQT X ("EQT Private Equity") i samband med dess investering i de nordiska mjukvaru…

Uppdrag 15 december 2023

Vinge företräder Precio Fishbone i samband med försäljningen av aktier i dotterbolag

Vinge företräder Precio Fishbone AB (publ) (”Precio Fishbone”) i samband med försäljningen av cirka…

Uppdrag 23 oktober 2023

Vinge företräder Equip Capital och Remagruppen vid förvärv av Beredningsbart Syd

Vinge företräder den norska private equity-firman Equip Capital och dess portföljbolag Remagruppen v…

Uppdrag 25 september 2023

Vinge biträder vid försäljning av Heda Security

Helix Kapital och övriga aktieägare har avyttrat sina aktier i ADEH Intressenter AB, moderbolag till…

Uppdrag 27 juni 2023

Vinge företräder KKR vid ytterligare investering i Söderberg & Partners

Söderberg & Partners tar in nytt kapital till fortsatt internationell expansion. Nuvarande minoritet…