Sam Seddigh

Head of Employment & Benefits Delägare Advokat
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Sam Seddigh är delägare i Vinges arbetsrättsgrupp. Han har en nära 15 årig erfarenhet från arbetsrättsliga ärenden såsom komplexa omorganisationer och övertaligheter, uppsägningsärenden, internationella outsourcingar, transaktioner, pensionsfrågor och utredningar. Han har också biträtt klienter i tvister, både i allmän domstol och skiljeförfaranden. Han har en djup förståelse och erfarenhet från både tech- och energibranschen efter att ha arbetat som bolagsjurist på Spotify (där han var ansvarig för Spotifys arbetsrättsliga frågor inom EMEA) och Vattenfall.

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Juristexamen, 2008

Erfarenhet

  • Roschier Advokatbyrå, 2022-2023
  • Spotify AB, 2018-2022
  • Vattenfall AB, 2015-2018
  • Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 2009-2016

Uppdrag

Uppdrag 23 maj 2024

Vinge företräder Axcel i samband med försäljningen av Loopia Group till team.blue

Vinge företräder Axcel V i samband med försäljningen av Loopia Group till team.blue, Europas ledande…

Uppdrag 13 maj 2024

Vinge biträder EQT Infrastructure VI i budet på OX2

EQT Infrastructure VI, genom dess indirekt ägda dotterbolag Otello BidCo AB, lämnar ett rekommendera…

Uppdrag 18 oktober 2023

Vinge företräder Thermo Fisher i samband med förvärvet av Olink

Vinge har företrätt Thermo Fisher Scientific Inc., (”Thermo Fisher”), världsledaren inom teknik till…

Uppdrag 27 september 2023

Vinge företräder Repligen Corporation i samband med förvärvet av Metenova

Vinge har företrätt Repligen Corporation med dotterbolag (”Repligen”), en multinationell koncern ino…

Nyhet

Utredning om EU:s omtalade minimilönedirektiv har presenterats
Nyhet 23 maj 2024

Utredning om EU:s omtalade minimilönedirektiv har presenterats

Regeringen presenterade i juni förra året en utredning om Sveriges genomförande av det s.k. minimilö…

Etableringsjobben för nyanlända och långtidsarbetslösa
Nyhet 23 maj 2024

Etableringsjobben för nyanlända och långtidsarbetslösa

Vid årsskiftet introducerades etableringsjobben, en ny kollektivavtalad tidsbegränsad anställningsfo…

Regeringens utredning om EU:s lönetransparensdirektiv presenteras i maj
Nyhet 23 maj 2024

Regeringens utredning om EU:s lönetransparensdirektiv presenteras i maj

Den 31 maj ska regeringens utredning om Sveriges genomförande av EU:s lönetransparensdirektiv presen…

Kollektivavtalsfrågan i rampljuset efter förhandlingar och konflikter
Nyhet 23 maj 2024

Kollektivavtalsfrågan i rampljuset efter förhandlingar och konflikter

Kollektivavtal och fackliga stridsåtgärder har fått stort medialt utrymme senaste tiden och blivit e…

Neutralitetspolicy ansågs inte stå i strid med förbudet mot diskriminering på grund av kön och religion – AD 2023 nr 71
Nyhet 23 maj 2024

Neutralitetspolicy ansågs inte stå i strid med förbudet mot diskriminering på grund av kön och religion – AD 2023 nr 71

En kvinna arbetade som trygghetsvärd i tunnelbanan och ville bära slöja av religiösa skäl. Hennes ar…

Arbetsgivaren hade rätt att säga upp polisman med nedsatt arbetsförmåga efter stroke – ingen diskriminering eller brott mot LAS förelåg – AD 2024 nr 12
Nyhet 23 maj 2024

Arbetsgivaren hade rätt att säga upp polisman med nedsatt arbetsförmåga efter stroke – ingen diskriminering eller brott mot LAS förelåg – AD 2024 nr 12

En polis blev uppsagd från sin tjänst efter att hans arbetskapacitet hade minskat avsevärt och då ha…

Framtiden för vaccinationskrav efter Arbetsdomstolens dom
Nyhet 23 maj 2024

Framtiden för vaccinationskrav efter Arbetsdomstolens dom

Även om pandemin, coronatest och vaccinationskrav på arbetsplatsen för många ter sig som ett avlägse…

Vinge förstärker inom arbetsrätt
Nyhet 5 september 2023

Vinge förstärker inom arbetsrätt

Sam Seddigh, arbetsrättslig specialist, har anslutit som ny delägare vid Vinges Stockholmskontor. Sa…